Ψηφιακή Αρχειοθήκη

Στον ιστότοπο του έργου παρουσιάζονται επιλεγμένα τεκμήρια από το αρχειακό υλικό που εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια των ερευνητικών αποστολών, με σκοπό να δοθεί άμεσα στην επιστημονική κοινότητα και σε κάθε ενδιαφερόμενο ένα μικρό δείγμα των σωζόμενων τεκμηρίων, χρήσιμων για την τοπική ιστορία αλλά και για τυχόν συγκριτικές προσεγγίσεις. Το περιεχόμενο των τεκμηρίων παρουσιάζεται σε μορφή βάσης δεδομένων που επιτρέπει πολλαπλές αναζητήσεις και ταξινομήσεις από τον χρήστη.

Ειδικότερα έχουν συγκροτηθεί οι κατωτέρω βάσεις:

Δημοτολόγια

Εκλογικοί Κατάλογοι

Καταγραφές Κατοίκων

Φορολογικά Κατάστιχα

Ονόματα Μυκόνου