Φορολογικό κατάστιχο Πύργου Τήνου, 1805

(Διαβάστε το υπόμνημα εδώ)

ΑναγνωριστικόΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΠΑΤΡΩΝΥΜΟΠΑΡΩΝΥΜΙΟΦΥΛΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΦΟΡΟΣΕΚΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΙΧΟ
1ΑΘΗΝΑΙΟΣΑΝΤΩΝΗΣΔΗΜΗΤΡΗ (ΚΤ)Α30Αντώνης Αθηναίος κτ Δημήτρη
2ΣΟΥΛΗΣΑΥΓΟΥΣΤΗΣΑ94.5Αυγουστής Σούλης
3ΒΙΔΑΛΗΣΑΝΤΡΙΑΣΛΑΜΠΑΔΙΤΗΣΑ237Αντριάς Βιδάλης Λαμπαδίτης
4ΒΙΔΑΛΗΣΑΝΤΩΝΗΣΛΑΜΠΑΔΙΤΗΣΑ55.5Αντώνης Βιδάλης Λαμπαδίτης
5ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΟΣΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣΜΠΑΜΠΑΦΕΑ311.5Αναγνώστης Φιλιπούσος Μπαμπαφέ
6ΑΠΕΡΓΗΣΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣΚΟΝΤΟΦΡΙΟ (ΤΕ)Α81Αλεξανδρής Απέργης τε Κοντοφριό
7ΕΓΡΥΠΙΩΤΗΣΑΔΑΜΗΣΔΗΜΗΤΡΗ (ΤΕ)Α32Αδάμης Εγρυπιώτης τε Δημήτρη
8ΚΟΥΚΟΥΛΑΣΑΝΤΡΙΑΣΛΙΑΛΙΑΟΑ23.5Αντριάς Κουκουλάς ορφανός Λιαλιάο
9ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣΑΝΤΩΝΗΣΑ94Αντώνης Καραμανλής
10ΡΑΜΠΕΛΕΑΝΝΕΖΑΜΑΡΓΕΤΑΣ (ΤΗΣ)Θ32.5Αννέζα της Μαργέτας Ράμπελε
11ΒΙΔΑΛΗΣΑΝΤΩΝΗΣΣΦΑΚΙΩΤΗΣΑ55.5Αντώνης Βιδάλης Σφακιώτης
12ΓΑΒΑΛΑΣΑΝΤΩΝΗΣΓΕΩΡΓΗ (ΚΤ)Α144.5Αντώνης Γαβαλάς κτ Γεώργη
13ΠΙΠΕΡΗΣΑΝΤΡΙΑΣΛΑΡΕΝΤΖΟ (ΚΤ)Α156Αντριάς Πιπέρης κτ Λαρέντζο
14ΓΑΒΑΛΑΣΑΝΤΩΝΗΣΓΙΑΝΝΗ (ΤΕ)ΠΥΚΙΟΚΟΑ78Αντώνης Γαβαλάς τε Γιάννη Πυκιόκο
15ΒΙΔΑΛΗΣΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣΑ16Αναγνώστης Βιδάλης
16ΒΙΔΑΛΗΣΑΝΤΩΝΗΣΝΙΚΟΛΟΥΚΑΣΛΟΓΙΑΝΝΗΑ67Αντώνης Βιδάλης του Νικολού Κασλογιάνη
17ΚΑΣΑΡΧΟΥΑΝΝΕΖΑΑΝΤΡΙΑΘ46Αννέζα του Αντριά Κασάρχου
18ΓΛΥΝΗΣΑΝΤΡΙΑΣΖΑΧΑΡΙΑ (ΚΤ)Α208Αντριάς Γλύνης κτ Ζαχαριά
19ΧΑΡΚΙΑΑΝΝΕΖΑΝΤΟΜΕΝΕΓΟΥ (ΤΟΥ)Θ22.5Αννέζα του Ντομένεγου Χαρκιά
20ΒΟΥΛΙΑΝΟΣΑΛΕΞΗΣΦΡΑΓΚΟΥ (ΤΟΥ)Α21.5Αλέξης Βουλιανός του Φράγκου
21ΜΟΡΟΖΙΝΗΣΑΝΤΡΙΑΣΓΕΩΡΓΗ (ΚΤ)ΣΑΡΔΕΛΑΑ72Αντριάς Μορζίνης κτ Γεώργη Σαρδελά
22ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΟΣΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣΓΙΑΝΝΗ (ΤΕ)ΚΑΛΟΓΕΡΟΥ (ΤΟΥ)Α221Αναγνώστης Φιλιπούσος τε Γιάννη του καλόγερου
23ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣΓΓΙΑΑ45Αλεξανδρής Καλούμενος Γγιά
24ΜΑΥΡΟΜΑΡΑΣΑΝΤΩΝΗΣΜΑΡΚΟΥΣΟ (ΚΤ)Α54Αντώνης Μαυρομαράς κτ Μαρκούσο
25ΑΣΗΜΙΝΑΘ20Ασημίνα
26ΑΣΗΜΙΝΑΑΝΔΡΙΩΤΙΣΑΣ (ΤΗΣ)Θ4Ασημίνα της Αντριώτισας
27ΒΙΔΑΛΗΑΝΝΕΖΑΣΛΥΚΟ;;ΚΑΣΛΟΓΙΑΝΝΗ (ΤΟΥ)Θ6Αννέζα Σλύκο του Κασλογιάννη
28ΜΠΟΓΙΑΝΤΖΗΣΑΘΑΝΑΣΗΣΑ13Αθανάσης Μπογιαντζής
29ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΥΑΝΤΡΙΑΝΑΓΙΑΝΝΟΥΛΗ (ΧΗΡΑ)ΓΓΙΑ (ΤΟΥ)Θ23Αντριάννα χήρα του Γιαννούλη Καλουμένου Γγιά
30ΚΟΥΒΑΡΑΣΓΕΩΡΓΗΣΖΟΥΝΑΛΗΣΑ44.5Γεώργης Κουβαρά Ζούναλης
31ΓΑΙΤΗΣΓΕΩΡΓΗΣΜΑΡΚΟ (ΤΕ)Α61.5Γεώργης Γαΐτης τε Μάρκο
32ΧΑΡΚΙΑΣΓΙΑΚΟΥΜΟΣΔΗΜΗΤΡΗ (ΤΕ)Α84.5Γιάκουμος Χαρκιάς τε Δημήτρη
33ΑΡΜΑΚΟΛΑΣΓΕΩΡΓΗΣΓΙΑΝΝΗ (ΚΤ)ΣΚΟΡΒΑΑ133.5Γεώργης Αρμακόλας κτ Γιάννη Σκορβά
34ΜΟΡΟΖΙΝΗΣΓΕΩΡΓΗΣΚΟΤΗΣΑ64.5Γεώργης Μορζίνης Κότης
35ΚΟΛΑΡΟΣΓΕΩΡΓΗΣΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟ (ΚΤ)ΣΑΓΡΕΤΑ108.5Γεώργης Κολάρος Σαγρέτ κτ Φραντζέσκο
36ΤΖΙΩΤΗΣΓΕΩΡΓΑΚΗΣΔΗΜΗΤΡΗ (ΤΕ)Α12.5Γεωργάκης Τζιώτης τε Δημήτρη
37ΓΑΒΑΛΑΣΓΕΩΡΓΗΣΚΟΜΙΝΟ (ΚΤ)ΚΑΜΑΤΥΡΟΑ73.5Γεώργης Γαβαλάς κτ Κομινό Καματυρό
38ΣΑΜΑΘΡΑΚΗΣΓΕΩΡΓΗΣΣΟΥΛΟΣΑ189Γεώργης Σαμαθράκης Σούλος
39ΡΟΔΙΤΗΣΓΙΑΚΟΥΜΗΣΛΑΣΚΑΡΗ (ΤΕ)Α14.5Γιακουμής Ροδίτης τε Λάσκαρη
40ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣΓΕΩΡΓΑΚΗΣΓΙΑΝΝΟΥΛΗ (ΚΤ)Α35.5Γεωργάκης Καλούμενος κτ Γιαννούλη
41ΒΙΔΑΛΗΣΓΕΩΡΓΗΣΚΑΣΛΟΓΙΑΝΝΗΑ32Γεώργης Βιδάλης Κασλογιάνη
42ΑΝΤΡΙΩΤΗΣΓΕΩΡΓΗΣΤΡΕΧΑΣΑ63Γεώργης Αντριώτης Τρέχας
43ΤΖΙΩΤΗΣΓΕΩΡΓΗΣΣΠΟΥΡΔΟΑ68.5Γεώργης Τζιώτης Σπούρδο
44ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΟΣΓΙΑΚΟΥΜΟΣΓΙΑΝΝΗ (ΚΤ)ΤΑΦΡΑΛΗΑ87.5Γιάκουμος Φιλιπούσος κτ Γιάννη Ταφραλή
45ΜΟΡΙΖΗΣΓΕΩΡΓΗΣΔΗΜΟΓΛΗΑ37.5Γεώργης Μοριτζής Δημογλή
46ΦΩΣΚΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΗΣΓΑΡΓΑΛΙΕΤΟΑ160Γεώργης Φώσκουλος Γαργαλιέτο
47ΒΛΑΤΓΕΩΡΓΗΣΝΤΟΜΕΝΕΓΟΥ (ΤΟΥ)Α107.5Γεώργης Βλατ του Ντομένεγου
48ΚΟΥΒΑΡΑΣΓΕΩΡΓΗΣΓΚΟΥΜΑ (ΚΤ)Α57.5Γεώργης Κουβαράς κτ Γκούμα
49ΑΜΥΡΑΛΗΣΓΙΑΚΟΥΜΟΣΜΑΡΚΟ (ΚΤ)ΚΟΠΑΝΟΑ171.5Γιάκουμος Αμυραλής κτ Μάρκο Κόπανο
50ΒΙΔΑΛΗΣΓΕΩΡΓΗΣΣΦΥΓΚΑΑ137.5Γεώργης Βιδάλης Σφύγκα
51ΠΡΙΝΤΙΖΗΓΕΩΡΓΗΣ (ΝΤΕ)Α4Γεώργης Ντεπρίντιζη
52ΕΓΡΥΠΙΩΤΗΣΓΕΩΡΓΑΚΗΣΑ138.5Γεωργάκης Εγρυπιώτης
53ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣΓΙΑΚΟΥΜΟΣΓΓΙΑΑ62.5Γιάκουμος Καλούμενος Γγιά
54ΑΝΤΡΙΩΤΗΣΓΕΩΡΓΗΣΚΟΥΚΕΤΑΣΑ114.5Γεώργης Αντριώτης Κουκέτας
55ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΟΣΓΚΟΥΜΑΣΚΑΡΔΑΜΙΛΙΩΤΗΣΑ94Γκούμας Φιλιπούσος Καρδαμιλιώτης
56ΧΑΡΚΙΑΣΓΙΑΚΟΥΜΟΣΓΙΑΝΝΗ (ΚΤ)ΣΚΙΑΠΑΚΟΑ34Γιάκουμος Χαρκιάς κτ Γιάννη Σαναπάκο ;
57ΓΕΩΡΓΑΚΗΣΓΑΒΡΙΗΛ (ΤΟΥ)Α24.5Γεωργάκης του Γαβριήλ
58ΧΑΡΚΙΑΣΓΕΩΡΓΗΣΜΑΝΤΕΛΕΝΗΑ77Γεώργης Χαρκιάς Μαντελένη
59ΚΟΛΑΡΟΣΓΚΟΥΜΑΣΜΥΔΙΟΥ (ΤΟΥ)Α48.5Γκούμας Κολάρος του Μυδιού
60ΜΑΥΡΟΜΑΡΑΣΓΙΑΚΟΥΜΟΣΜΑΡΚΟΥΣΟ (ΚΤ)Α69Γιάκουμος Μαυρομαράς κτ Μαρκούσο
61ΜΟΣΚΟΝΗΣΙΩΤΗΣΓΕΩΡΓΑΚΗΣΑΒΑΓΙΑΝΟ (ΚΤ)Α28Γεωργάκης Μοσκονησιώτης κτ Αβαγιανό
62ΧΑΡΚΙΑΣΓΕΩΡΓΗΣΝΤΟΜΕΝΕΓΟ (ΤΕ)Α65Γεώργης Χαρκιάς τε Ντομένεγο
63ΓΑΒΑΛΑΣΓΕΩΡΓΗΣΑΝΤΩΝΗ (ΤΕ)ΠΥΚΙΟΚΟΑ70Γεώργης Γαβαλάς τε Αντώνη Πικιόκο
64ΣΠΑΡΟΣΓΕΩΡΓΗΣΓΙΑΝΝΟΥΛΗ (ΤΕ)Α65.5Γεώργης Σπάρος τε Γιαννούλη
65ΓΑΒΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣΓΕΩΡΓΗ (ΠΟΤΕ)ΠΥΚΙΟΚΟΥΑ81Γιάννη του ποτέ Γεώργη Γαβαλά Πυκιόκου
66ΠΙΠΕΡΗΣΔΗΜΗΤΡΗΣΚΟΝΤΟΡΗΝΗΑ161.5Δημήτρης Πιπέρης Κοντορήνη
67ΕΓΡΥΠΙΩΤΗΣΔΗΜΗΤΡΗΣΑ32.5Δημήτρης Εγρυπιώτης
68ΝΤΕΜΟΡΗΔΗΜΑΣΝΙΚΟΛΟ (ΚΤ)Α143Δήμας Ντεμόρη κτ Νικολό
69ΜΠΟΓΙΑΝΤΖΗΣΔΗΜΗΤΡΗΣΑ12.5Δημήτρης Μπογιαντζής
70ΔΗΜΗΤΡΗΣΑΝΤΡΙΑ (ΤΟΥ)ΝΙΚΟΛΟ (ΚΤ)Α58.5Δημήτρης τ' Αντριά κτ Νικολό
71ΜΑΥΡΟΜΑΡΑΣΔΗΜΗΤΡΗΣΜΙΧΕΛΗ (ΚΤ)Α112.5Δημήτρης Μαυρομαράς κτ Μιχελή
72ΚΟΥΒΑΡΑΣΔΗΜΗΤΡΗΣΚΑΡΑΜΑΡΚΟΑ50.5Δημήτρης Κουβαράς Καραμάρκο
73ΒΙΔΑΛΗΣΔΗΜΗΤΡΗΣΝΙΚΟΛΟ (ΤΕ)ΣΦΥΓΚΑΑ89.5Δημήτρης Βιδάλης τε Νικολό Σφύγκα
74ΝΤΑΠΑΓΙΑΝΝΗΔΗΜΑΣΑ20.5Δήμας Νταπαγιάννη
75ΤΖΙΩΤΗΣΔΗΜΗΤΡΗΣΓΕΩΡΓΑΚΗ (ΤΕ)Α25Δημήτρης Τζιώτης τε Γεωργάκη
76ΒΙΔΑΛΗΣΔΗΜΗΤΡΗΣΑΝΤΡΙΑ (ΤΕ)ΛΑΜΠΑΔΙΤΗΑ23Δημήτρης Βιδάλης τε Αντριά Λαμπαδίτη
77ΠΥΡΟΥΛΑΕΡΗΝΗ (ΧΗΡΑ)Θ99Ερήνη χήρα Πυρούλα
78ΖΑΦΕΙΡΗΣΜΑΝΟΛΗ (ΤΟΥ)Α10.5Ζαφείρης του Μανόλη
79ΑΡΜΑΚΟΛΑΣΖΩΡΖΗΣΣΚΟΡΒΑΑ196Ζωρζής Αρμακόλα Σκορβά
80ΧΑΡΚΙΑΣΖΩΡΖΗΣΜΑΡΚΟ (ΚΤ)ΠΑΡΠΟΥΝΗΑ84.5Ζώρζης Χαρκιάς κτ Μάρκο Παρπούνη
81ΒΙΔΑΛΗΣΖΑΝΗΣΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣΑ222.5Ζανής Βιδάλης Δασκαλάκης
82ΑΝΤΡΙΩΤΗΣΖΩΓΑΝΕΣΓΕΩΡΓΗ (ΤΕ)ΚΟΥΚΕΤΑΣΑ74Ζωγάνες Αντριώτης τε Γεώργη Κουκέτας
83ΜΑΡΝΕΡΖΩΡΖΟΣΤΖΑΝΗ (ΤΕ)Α25.5Ζώρτζος Μαρνέρ τε Τζανή
84ΧΑΡΚΙΑΖΑΜΠΕΤΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗ (ΤΟΥ ΠΟΤΕ)ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΥΛΗΘ22.5Ζαμπέτα του ποτέ Κωνσταντή Χαρκιά Μαστρογιαννούλη
85ΓΑΒΑΛΑΣΖΑΧΑΡΙΑΣΝΙΚΗΦΟΡΟ (ΤΕ)ΛΕΖΟΑ39.5Ζαχαριάς Γαβαλάς τε Νικηφόρο Λέζο
86ΚΟΥΚΟΥΛΑΣΖΩΡΤΖΗΣΝΙΚΟΛΑ (ΚΤ)ΕΡΗΝΗΣ (ΤΗΣ)Α79Ζώρτζης Κουκουλάς κτ Νικόλα της Ερήνης
87ΑΠΕΡΓΗΣΖΩΓΑΝΕΣΑ67Ζωγάνες Απέργης
88ΒΙΔΑΛΗΣΖΑΝΗΣΑΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ54Ζανής Βιδάλης Καραβοκύρης
89ΜΑΡΝΕΡΗΣΖΑΝΗΣΓΙΑΝΝΗ (ΚΤ)Α21.5Ζανής Μαρνέρης κτ Γιάννη
90ΧΑΡΚΙΑΣΖΩΡΤΖΗΣΝΤΟΜΕΝΕΓΟ (ΤΕ)Α133.5Ζώρτζης Χαρκιάς τε Ντομένεγο
91ΖΕΡΒΟΓΙΑΝΝΗΖΑΜΠΕΤΑ (ΤΟΥ)Θ82.5Ζαμπέτα του Ζερβογιάννη
92ΚΟΜΠΙΑΝΟΣΖΩΓΑΝΕΣΑ41.5Ζωγάνες Κομπιανός
93ΓΑΒΑΛΑΣΖΩΡΤΖΟΣΠΥΚΙΟΚΟΑ165Ζώρζτος Γαβαλάς Πυκιόκο
94ΕΓΡΥΠΙΩΤΗΣΖΑΦΕΙΡΗΣΑ56.5Ζαφείρης Εγρυπιώτης
95ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣΖΩΡΖΑΚΗΣΑΛΕΞΑΝΔΡΗ (ΚΤ)ΓΓΙΑΑ74.5Ζωρζάκης Καλουμένος κτ Αλεξανδρή Γγιά
96ΣΜΑΡΑΓΔΗΓΙΑΝΝΗΣ (ΤΟΥ)Α26Γιάννης του Σμαράγδη
97ΓΑΒΑΛΑΣΓΙΑΝΝΗΣΚΟΜΙΝΟ (ΚΤ)ΧΑΝΟΓΙΩΡΓΗΑ88.5Γιάννης Γαβαλάς κτ Κομινό Χανογεώργη
98ΣΠΑΡΟΣΓΙΑΝΝΗΣΓΕΩΡΓΗ (ΤΟΥ)ΠΑΠΑ ΓΚΟΥΜΑΑ79.5Γιάννης Σπάρος του Γεώργη Παπα Γκούμα
99ΣΠΑΡΟΣΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣΓΕΩΡΓΗ (ΚΤ)ΠΑΠΑ ΓΚΟΥΜΑΑ71Γιαννούλης Σπάρος κτ Γεώργη παπα Γκούμα
100ΑΝΤΡΙΩΤΗΣΓΙΑΝΝΗΣΝΙΚΟΛΟ (ΚΤ)Α63.5Γιάννης Αντριώτης κτ Νικολό
101ΧΑΡΚΙΑΣΓΙΑΝΝΗΣΣΚΙΑΠΑΚΟΑ55Γιάννης Χαρκιάς Σκιαπάκο
102ΚΑΠΑΡΙΑΣΓΙΑΝΝΗΣΝΙΚΟΛΑ (ΤΟΥ)ΚΑΠΑΡΙΑΣ (ΤΗΣ)Α56.5Γιάννης του Νικόλα της Καπαριάς
103ΒΙΔΟΣΓΙΑΝΝΗΣΑΣΛΑΓΙΑΝΝΗΑ94.5Γιάννης Βίδος Ασλαγιάννη
104ΒΙΔΑΛΗΣΓΙΑΝΝΗΣΚΑΣΛΟΓΙΑΝΝΗΣΑ61.5Γιάννης Βιδάλης Κασλογιάννη
105ΝΤΕΛΑΣΟΥΔΑΣΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣΚΤΙΓΙΑΝΝΗΑ102.5Γιαννούλης Ντελασούδας κτ Γιάννη
106ΝΤΕΛΑΣΟΥΔΑΣΓΙΑΝΝΗΣΓΡΑΝΙΚΑΑ134Γιάννης Ντελασούδας Γράνικα
107ΠΑΞΙΝΟΣΓΙΑΝΝΗΣΑ71Γιάννης Παξινός
108ΓΙΑΝΝΑΚΗΣΓΑΒΡΙΗΛ (ΤΟΥ)Α24.5Γιαννάκης του Γαβριήλ
109ΚΑΡΙΣΤΙΝΙΟΣΓΙΑΝΝΗΣΑ23.5Γιάννης Καριστινιός
110ΑΡΜΑΚΟΛΑΣΓΙΑΝΝΗΣΛΑΡΕΝΤΖΟ (ΚΤ)ΚΑΚΑΡΙΔΗΑ61.5Γιάννης Αρμακόλας κτ Λαρέντζο Κακαρίδη
111ΑΠΕΡΓΗΣΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣΓΙΑΛΙΖΑΚΗΑ146Γιαννούλης Απέργης Γιαλιτάκη
112ΓΑΒΑΛΑΣΓΙΑΝΝΗΣΦΡΑΓΚΙΑ (ΚΤ)Α151.5Γιάννης Γαβαλάς κτ Φραγκιά
113ΓΑΒΑΛΑΣΓΙΑΝΝΗΣΜΑΡΚΟ (ΚΤ)ΑΝΤΡΙΑΝΗΣ (ΤΗΣ)Α98.5Γαβαλάς Γιάννης κτ Μάρκο της Αντριάνας
114ΜΑΥΡΟΜΑΡΑΣΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣΚΑΡΑΑ28.5Γιαννούλης Μαυρομαράς Καρά
115ΚΟΥΚΛΑΣΓΙΑΝΝΗΣΤΖΩΡΤΖΟ (ΤΕ)ΕΡΗΝΗΣ (ΤΗΣ)Α107.5Γιάννης Κουκλάς τε Τζώρζτο της Ερήνης
116ΒΙΔΑΛΗΣΓΙΑΝΝΗΣΤΖΑΝΗ (ΤΕ)ΤΡΥΝΗΑ98.5Γιάννης Βιδάλης τε Τζανή Τρύνη
117ΒΙΔΑΛΗΣΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣΓΙΑΝΝΗ (ΚΤ)ΛΙΒΑΔΙΩΤΗΑ58Γιαννούλης Βιδάλης κτ Γιάννη Λιβαδιώτη
118ΜΟΥΣΟΛΟΓΚΗΣΓΙΑΝΝΗΣΑ21.5Γιάννης Μουσολόγκης
119ΚΟΥΚΟΥΛΑΣΓΙΑΝΝΗΣΜΑΡΚΟ (ΤΕ)ΡΑΦΤΗΑ44Γιάννης Κουκουλάς τε Μάρκο Ράφτη
120ΕΓΡΥΠΙΩΤΗΣΓΙΑΝΝΗΣΔΗΜΗΤΡΗ (ΤΕ)Α25Γιάννης Εγρυπιώτης τε Δημήτρη
121ΠΡΙΝΤΙΖΗΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ (ΝΤΕ)ΝΙΚΟΛΟ (ΚΤ)Α8Γιαννούλης ντε Πρίντιζη κτ Νικολό
122ΦΩΣΚΟΥΛΟΣΓΙΑΝΝΗΣΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟ (ΝΤΕ)ΓΑΡΓΑΛΙΕΤΟΑ67Γιάννης Φώσκουλος ντε Φραντζέσκο Γαργαλιέτο
123ΣΑΛΟΥΦΗΣΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣΣΤΑΓΗΑ120.5Γιαννούλης Σαλούφη Στάγη
124ΜΟΡΙΖΗΣΓΙΑΝΝΗΣΜΑΡΚΟ (ΤΕ)ΣΤΑΡΙΤΗΣΑ41Γιάννης Μοριζής Στερίτης τε Μάρκο
125ΑΜΥΡΑΛΗΣΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣΓΙΑΚΟΥΜΟ (ΤΕ)Α88Γιαννούλης Αμυράλης τε Γιάκουμο
126ΑΝΤΡΙΩΤΗΣΓΙΑΝΝΗΣΓΕΩΡΓΗ (ΤΕ)ΚΟΥΚΕΤΑΣΑ53.5Γιάννης Αντριώτης τε Γεώργη Κουκέτα
127ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣΓΙΑΝΝΗΣΝΙΚΟΛΟ (ΚΤ)ΓΓΙΑΑ87Γιάννης Καλούμενος κτ Νικολό Γγιά
128ΜΑΥΡΟΜΑΡΑΣΓΙΑΝΝΗΣΜΑΡΚΟ (ΚΤ)ΜΑΡΚΟΥΣΟΑ66.5Γιάννης Μαυρομαράς κτ Μάρκο Μαρκούσο
129ΝΤΑΡΜΗΣΓΙΑΝΝΗΣΑ172.5Γιάννης Νταρμής
130ΑΡΓΥΡΟΣΓΙΑΝΝΗΣΑΝΤΩΝΑΚΗ (ΚΤ)Α125Γιάννης Αργυρός κτ Αντωνάκη
131ΚΟΛΑΡΟΣΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣΝΙΚΟΛΑ (ΤΕ)Α143.5Γιαννούλης Κολάρος τε Νικόλα
132ΒΙΔΑΛΗΣΓΙΑΝΝΗΣΒΙΝΙΕΡΑ236Γιάννης Βιδάλης Βινιέρ
133ΚΟΥΚΛΑΣΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣΦΡΑΓΚΙΑ (ΤΕ)ΦΟΡΤΩΜΑΑ196Γιαννούλης Κουκλάς του Φραγκιά Φόρτωμα
134ΓΑΒΑΛΑΣΓΙΑΝΝΗΣΛΕΖΟΑ21.5Γιάννης Γαβαλάς Λέζο
135ΒΙΔΑΛΗΣΓΙΑΝΝΗΣΛΑΡΕΝΤΖΟ (ΚΤ)Α124.5Γιάννης Βιδάλης κτ Λαρέντζο
136ΒΙΔΑΛΗΣΓΙΑΝΝΗΣΑΝΤΡΙΑ (ΤΕ)ΛΑΜΠΑΔΙΤΗΑ97.5Γιάννης Βιδάλης τε Αντριά Λαμπαδίτη
137ΚΟΛΑΡΟΣΓΙΑΝΝΗΣΝΙΚΟΛΑ (ΤΕ)Α113.5Γιάννης Κολάρος τε Νικόλα
138ΓΛΥΝΗΣΓΙΑΝΝΗΣΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟ (ΚΤ)ΧΑΛΑΒΡΑΑ22.5Γιάννης Γλύνης κτ Φραντζέσκο Χαλαβρά
139ΒΙΔΑΛΗΣΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣΝΙΚΟΛΟ (ΚΤ)ΣΥΣΗΑ174Γιαννούλης Βιδάλης κτ Νικολό Συσή
140ΚΟΣΜΑΓΙΑΝΝΗΣΑ41.5Γιάννης Κοσμάς
141ΒΙΔΟΣΓΙΑΝΝΗΣΧΑΤΖΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ (ΤΕ)Α11.5Γιάννης Βίδος τε Χατζη Αναγνώστη
142ΚΟΥΚΟΥΛΑΣΓΙΑΝΝΗΣΓΕΩΡΓΗ (ΚΤ)ΛΙΑΛΙΚΟΑ36.5Γιάννης Κουκουλάς κτ Γεώργη Λιαλιάο
143ΓΑΒΑΛΑΣΚΟΜΙΝΟΣΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΑ52.5Κομινός Γαβαλάς Κοντογεώργη
144ΑΠΕΡΓΗΣΚΟΝΤΟΦΡΙΟΣΓΙΑΛΙΖΑΚΗΑ103.5Κοντοφριός Απέργης Γιαλιτάκη
145ΓΑΒΑΛΑΣΚΟΜΙΝΟΣΜΑΡΚΟ (ΚΤ)ΚΑΜΑΤΥΡΟΑ101Κομινός Γαβαλάς κτ Μάρκο Καματυρό
146ΧΑΡΚΙΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΥΛΗΑ57.5Κωνσταντής Χαρκιάς Μαστρογιαννούλη
147ΒΛΑΧΟΥΚΑΛΟΓΡΙΑΓΕΩΡΓΗ (ΤΟΥ)ΘΚΑΛΟΓΡΙΑ7Καλογριά του Γεώργη Βλάχου
148ΓΑΒΑΛΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣΦΡΑΓΚΙΑ (ΤΕ)ΚΥΝΕΖΟΑ52.5Κωνσταντής Γαβαλάς τε Φραγκιά Κυνέζο
149ΧΑΡΚΙΑΜΕΛΑΝΘΙΑ (ΚΑΛΟΓΡΙΑ)ΔΗΜΗΤΡΗ (ΤΟΥ)ΘΚΑΛΟΓΡΙΑ46.5Καλόγρια Μελανθία του Δημήτρη Χαρκιά
150ΔΙΒΑΡΗΣΔΗΜΗΤΡΗΣΑΚΑΠΕΤΑΝ11.5Καπετάν Δημήτρης Διβάρης
151ΔΙΒΑΡΗΣΣΤΑΘΗΣΑΚΑΠΕΤΑΝ8.5Καπετάν Στάθης Διβάρης
152ΦΩΣΚΟΥΛΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣΓΙΑΝΝΗ (ΚΤ)Α124Κωνσταντής Φώσκουλος
153ΒΙΔΑΛΗΚΑΤΕΡΙΝΑ (ΧΗΡΑ)ΣΥΣΗΔΕΝΑΘ2.5Κατερίνα χήρα Συσήδενα
154ΒΙΔΑΛΗΣΚΟΝΤΟΦΡΙΟΣΝΙΚΟΛΟ (ΚΤ)ΚΑΣΛΟΓΙΑΝΝΗΑ91Κοντοφριός Βιδάλης κτ Νικολό Κασλογιάννη
155ΧΑΡΚΙΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣΠΑΡΠΟΥΝΗΑ44Κωνσταντής Χαρκιάς Παρμπούνη
156ΚΟΛΑΡΟΣΚΟΝΤΟΦΡΙΟΣΚΟΝΤΟΝΙΚΟΛΑΑ88.5Κοντοφριός Κολάρος Κοντονικόλα
157ΓΑΒΑΛΑΣΚΟΜΙΝΟΣΓΙΑΝΝΗ (ΚΤ)ΣΑΣΑΓΟ;Α196Κομινός Γαβαλά κτ Γιάννη Σασάγο ;
158ΠΑΛΑΜΑΡΗΚΑΤΕΡΙΝΑΠΑΠΑ ΔΗΜΗΤΡΗ (ΤΟΥ)Θ9.5Κατερίνα του παπά Δημήτρη Παλαμάρη
159ΕΓΡΥΠΙΩΤΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣΑΘΑΝΑΣΗ (ΚΤ)Α39.5Κωνσταντής Εγρυπιώτης κτ Αθανάση
160ΘΕΡΜΙΩΤΗΣΛΑΡΕΝΤΖΟΣΑ203.5Λαρέντζος Θερμιώτης
161ΑΡΜΑΚΟΛΑΣΛΑΡΕΝΤΖΟΣΚΑΚΑΡΙΔΗΑ31Λαρέντζος Αρμακόλας Κακαρίδη
162ΝΤΕΛΑΤΟΛΑΣΛΑΡΕΝΤΖΟΣΚΑΥΚΟΥΛΗΑ23.5Λαρέντζος Ντελατόλα Καυκούλη
163ΚΟΥΒΑΡΑΣΜΑΡΚΟΣΓΕΩΡΓΗ (ΤΕ)Α53Μάρκος Κουβαράς του Γεώργη
164ΓΑΒΑΛΑΣΜΑΡΚΟΣΚΟΜΙΝΟ (ΚΤ)Α102Μάρκος Γαβαλάς κτ Κομινό
165ΒΑΘΥΩΤΗΣΜΑΝΟΛΗΣΑ31.5Μανόλης Βαθυότης
166ΜΟΡΙΖΗΣΜΑΡΚΟΣΣΤΑΡΙΤΗΣΑ135.5Μάρκος Μουριζής Σταρίτης
167ΒΙΔΑΛΗΣΜΑΡΚΟΣΛΑΜΠΑΔΙΤΗΣΑ11.5Μάρκος Βιδάλης Λαμπαδίτης
168ΑΡΜΑΚΟΛΑΜΑΡΓΕΤΑΔΗΜΑ (ΓΥΝΗ ΤΟΥ)ΣΚΟΡΒΑΘ23Μαργέτα γυνή του Δήμα Σκορβά
169ΚΑΠΑΡΙΑΜΙΧΑΛΗΣΝΙΚΟΛΟΥ (ΤΟΥ)Α21Μιχάλης του Νικολού Καπαριά
170ΓΑΒΑΛΑΣΜΑΡΚΟΣΝΙΚΟΛΑ (ΚΤ)ΚΕΓΗΑ65Μάρκος Γαβαλάς κτ Νικόλα Κέγη
171ΑΜΥΡΑΛΗΣΜΑΡΚΟΣΚΟΠΑΝΟΑ58.5Μάρκος Αμυραλής Κόπανο
172ΓΑΒΑΛΑΣΜΑΡΚΟΣΝΙΚΗΦΟΡΟ (ΚΤ)Α110Μάρκος Γαβαλάς κτ Νικηφόρο
173ΒΙΔΟΥΜΑΡΟΥΛΑ (ΟΡΦΑΝΗ ΤΟΥ)Θ62Μαρούλα ορφανή του Βίδου
174ΜΟΡΙΣΕΟΣΜΑΡΚΟΣΝΙΚΟΛΑ (ΤΕ)Α26Μάρκος Μορισέος τε Νικόλα
175ΧΑΡΚΙΑΣΜΑΡΚΟΣΤΖΩΡΤΖΟ (ΚΤ)ΠΑΡΠΟΥΝΗΑ164Μάρκος Χαρκιάς κτ Τζώρτζο Παρπούνη
176ΜΠΟΥΚΑΝΑΡΑΜΑΡΙΝΑ (ΧΗΡΑ ΤΟΥ)Θ99.5Μαρίνα χήρα του Μπουκανάρα
177ΜΑΥΡΟΜΑΡΑΣΜΑΡΚΟΣΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΑ43Μάρκος Μαυρομαράς Καραγιάννη
178ΧΑΡΚΙΑΣΜΑΡΚΟΣΤΖΩΡΤΖΗ (ΤΕ)Α18Μάρκος Χαρκιάς τε Τζώρτζη
179ΜΑΥΡΟΜΑΡΑΣΜΑΡΚΟΣΓΙΑΚΟΥΜΟ (ΚΤ)ΜΑΡΚΟΥΣΟΑ156.5Μάρκος Μαυρομαράς κτ Γιάκουμο Μαρκούσο
180ΓΑΒΑΛΑΜΑΡΙΑ (ΧΗΡΑ ΤΟΥ)ΖΙΚΑΚΗΘ4Μαρία χήρα του Ζικάκη
181ΚΟΥΚΛΑΣΜΑΡΚΟΣΝΙΚΟΛΑ (ΤΕ)ΦΟΡΤΩΜΑΑ41Μάρκος Κουκλάς τε Νικόλα Φόρτωμα
182ΝΤΕΜΟΡΗΜΑΡΟΥΛΑΔΗΜΑ (ΚΟΡΗ ΤΟΥ)Θ39Μαρούλα κόρη του Δήμα Νταμόρη
183ΖΑΦΕΙΡΗΜΑΡΙΑΜΑΡΚΟΥ (ΧΗΡΑ ΤΟΥ)Θ113Μαρία χήρα του Μάρκου Ζαφείρη
184ΤΖΙΩΤΗΜΑΡΓΑΡΙΤΑΓΕΩΡΓΑΚΗ (ΤΟΥ)Θ32.5Μαργαρίτα του Γεωργάκη Τζιώτη
185ΚΟΥΚΟΥΛΗΜΑΡΚΟΣΖΑΦΕΙΡΗ (ΤΟΥ)ΔΗΜΗΤΡΗ (ΚΤ)Α174Μάρκος Κουκούλη του Ζαφείρη κτ Δημήτρη
186ΚΟΥΒΑΡΑΣΜΑΘΙΟΣΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ (ΤΕ)Α84.5Μαθιός Κουβαράς τε Φρανζέσκο
187ΒΙΔΑΛΗΣΜΑΡΚΟΣΤΖΑΝΗ (ΚΤ)Α98.5Μάρκος Βιδάλης κτ Τζανή
188ΜΟΡΙΣΕΟΣΜΑΡΚΟΣΓΙΑΝΝΗ (ΚΤ)ΚΟΥΣΚΟΥΡΗΑ49Μάρκος Μορισέος κτ Γιάννη Κουκουρή
189ΧΟΜΑΣΟΥΣΜΙΧΑΛΗΣ (ΤΗΣ)Α77Μιχάλης της Χομασούς
190ΚΡΗΤΙΚΟΣΜΑΝΟΛΗΣΜΑΡΜΑΡΑΣΑ73.5Μανόλης Κρητικός Μαρμαράς
191ΚΡΗΤΙΚΟΣΜΙΧΑΛΗΣΑ29.5Μιχαλής Κρητικός
192ΜΑΡΙΑΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥ (ΤΟΥ)Θ6.5Μαρία του Σταματέλου
193ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΤΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝΙΜΟΝΗ93Μοναστήρι των Πλατειών
194ΓΑΒΑΛΑΣΜΑΡΚΟΣΝΙΚΗΦΟΡΟ (ΤΕ)Α27Μάρκος Γαβαλάς τε Νικηφόρο
195ΒΛΑΧΟΓΕΩΡΓΗΝΙΚΟΛΑ (ΤΟΥ)ΜΟΥΡΙΤΖΗΑ51Νικόλας του Βλαχογεώργη Μουριτζή
196ΓΑΒΑΛΑΣΝΙΚΟΛΑΣΓΕΩΡΓΗ (ΚΤ)Α88Νικόλας Γαβαλάς κτ Γεώργη
197ΜΟΡΙΣΕΟΣΝΙΚΟΛΑΣΡΑΜΠΕΛΑΣ (ΤΗΣ)Α164.5Νικόλας Μορισέος της Ράμπελας
198ΓΑΒΑΛΑΣΝΙΚΟΛΟΣΤΖΑΚΑΛΗΣΑ73.5Νικολός Γαβαλάς Τζακάλης
199ΜΟΡΙΖΗΣΝΙΚΟΛΟΣΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟ (ΚΤ)ΝΤΑΜΟΡΗΑ81.5Νικηφόρος του Μαρμαρά
200ΠΡΙΝΤΙΖΗΝΙΚΟΛΟΣ (ΝΤΕ)Α42Νικολός τε Πρίντιζη
201ΚΡΗΤΙΚΟΣΝΙΚΟΛΑΣΤΖΑΓΚΑΡΗΣΑ48Νικόλας Κρητικός Τζαγκάρης
202ΜΑΡΜΑΡΑΝΙΚΗΦΟΡΟΣ (ΤΟΥ)Α138.5Νικηφόρος του Μαρμαρά
203ΠΑΛΑΜΑΡΗΣΝΙΚΟΛΑΣΠΑΠΑ ΔΗΜΗΤΡΗ (ΤΟΥ)Α57.5Νικόλας Παλαμάρης του παπά Δημήτρη
204ΜΟΡΙΖΗΣΝΙΚΟΛΟΣΦΩΛΙΑ (ΤΟΥ)Α70.5Νικολός Μουριζής του Φωλιά
205ΚΑΓΕΩΡΓΗΝΙΚΟΛΑΣΑ148Νικόλας Καγεώργης
206ΓΑΒΑΛΑΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣΜΑΡΚΟ (ΚΤ)Α31Νικηφόρος Γαβαλάς κτ Μάρκο
207ΒΙΔΑΛΗΣΝΙΚΟΛΟΣΣΥΣΗΣΑ149.5Νικολός Συσής
208ΜΑΥΡΟΜΑΡΑΣΝΙΚΟΛΟΣΜΙΧΕΛΙΟ (ΚΤ)Α32.5Νικολός Μαυρομαράς κτ Μιχελιό
209ΚΟΛΑΡΟΣΝΙΚΟΛΟΣΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟ (ΤΕ)Α320.5Νικολός Κολάρος τε Φραντζέσκο
210ΒΙΔΑΛΗΣΝΙΚΟΛΑΣΣΦΥΓΚΑΑ62Νικολός Βιδάλης Σφύγκα
211ΓΑΒΑΛΑΣΝΙΚΟΛΑΣΠΥΚΙΟΚΟΑ109.5Νικόλας Γαβαλάς Πυκιόκο
212ΞΑΝΤΙΑΝΟΣΝΙΚΟΛΑΣΓΓΙΑ (ΤΟΥ)Α90Νικόλας Ξαντιανός του Γγιά
213ΝΤΕΛΑΤΟΛΑΣΝΙΚΟΛΟΣΚΑΥΚΟΥΛΗΑ109Νικολός Ντελατόλας Καυκούλη
214ΦΩΣΚΟΥΛΟΣΝΙΚΟΛΟΣΓΑΡΓΑΛΙΕΤΟΣΑ170.5Νικολός Φώσκουλος Γαργαλιέτος
215ΓΑΒΑΛΑΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣΛΕΖΟΑ101Νικηφόρος Γαβαλάς Λέζο
216ΓΛΥΝΗΣΝΙΚΟΛΟΣΦΡΑΓΚΟ (ΤΕ)Α39Νικολός Γλύνης τε Φράγκο
217ΜΟΥΣΟΛΟΓΚΗΣΝΙΚΟΛΟΣΑ21.5Νικολός Μουσολόγκη
218ΣΤΕΡΙΩΤΗΣΝΙΚΟΛΟΣΚΥΛΙΑΝΟΣΑ8.5Νικολός Στεριώτης Κυλιανός
219ΝΙΚΟΛΟΣΜΑΡΙΑΣ (ΤΗΣ)ΣΑΡΗ (ΤΟΥ)Α83.5Νικολός της Μαριάς του Σαρή
220ΜΑΥΡΟΜΑΡΑΣΝΙΚΟΛΟΣΜΙΧΕΛΙΟ (ΤΕ)Α48.5Νικολός Μαυρομαράς τε Μιχελιό
221ΑΠΕΡΓΗΣΝΙΚΟΛΑΣΝΤΟΜΕΝΕΓΟ (ΝΤΕ)Α76Νικόλας Απέργης ντε Ντομένεγο
222ΑΡΜΑΚΟΛΑΣΝΑΔΑΛΗΣΛΑΡΕΝΤΖΟ (ΚΤ)Α57.5Ναδάλης Αρμακόλας κτ Λορέντζο
223ΒΙΔΑΛΗΣΝΙΚΟΛΑΣΑΝΤΩΝΗ (ΚΤ)ΣΦΑΚΙΩΤΗΑ13.5Νικόλας Βιδάλης κτ Αντώνη Σφακιώτη
224ΧΑΡΚΙΑΣΠΕΝΑΡΔΟΣΣΚΙΑΠΑΚΟΑ127Πενάρδος Χαρκιάς Σκιαπάκο
225ΚΟΛΑΡΟΣΠΕΡΟΣΓΕΩΡΓΗ (ΚΤ)ΚΑΣΔΟΝΗΑ109Πέρος Κολάρος κτ Γεώργη Κασδόνη
226ΓΑΒΑΛΑΣΠΕΤΡΟΣΑΝΤΡΙΑΝΑΣ (ΤΗΣ)Α91.5Πέτρος Γαβαλάς της Αντριάνας
227ΓΑΒΑΛΑΣΠΕΤΡΟΣΚΟΜΙΝΟ (ΚΤ)Α62.5Πέτρος Γαβαλάς κτ Κομινό
228ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣΠΕΡΟΣΓΓΙΑΑ25.5Πέτρος Καλουμένος Γγιά
229ΒΙΔΑΛΗΠΕΝΕΔΙΟΥ (ΧΗΡΑ ΤΟΥ)ΛΙΒΑΔΙΩΤΗΘ47Πεδενιού χήρα του Λιβαδιώτη
230ΒΙΔΑΛΗΠΥΛΙΑΝΙΚΟΛΑ (ΤΟΥ)ΣΦΥΓΚΑΘ12Πύλια του Νικόλα Σφύγκα
231ΜΟΡΙΣΕΟΣΠΕΡΟΣΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟ (ΤΕ)ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΑ38.5Πέρος Μορισέος τε Φραντζέσκο Ψαρόπουλο
232ΠΑΝΟΚΙΑ;ΠΕΝΕΔΙΟΥ (ΧΗΡΑ)Θ75Πεδενιού χήρα Πανόκια;
233ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΑΝΤΡΙΑΝΑΣ (ΤΗΣ)Α5.5Παναγιώτης της Αντριάνας
234ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΙΟΥΡΑ ΞΕΝΗΙΜΟΝΗ133.5Παναγία Κιουρά Ξένη
235ΠΑΛΑΜΑΡΗΣΑΝΤΩΝΗΣΑΠΑΠΑΣ140.5παπα Αντώνης Παλαμάρης
236ΣΑΜΑΘΡΑΚΗΣΝΙΚΟΛΑΣΛΑΡΕΝΤΖΟ (ΚΤ)ΑΠΑΠΑΣ123.5παπα Νικόλας Σαμαθράκης κτ Λαρέντζο
237ΓΑΒΑΛΑΣΠΑΡΘΕΝΗΣΑΠΑΠΑΣ113.5παπα Παρθένης Γαβαλάς
238ΑΠΕΡΓΗΣΓΕΩΡΓΗΣΑΠΑΠΑΣ53.5παπα Γεώργης Απέργης
239ΠΑΛΑΜΑΡΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣΝΙΚΟΛΑ (ΤΕ)ΑΠΑΠΑΣ30.5παπα Κωνσταντής Παλαμάρης τε Νικόλα
240ΠΙΠΕΡΗΣΔΗΜΗΤΡΗΣΠΑΠΑ ΑΝΤΡΙΑ (ΚΤ)ΑΠΑΠΑΣ132.5παπα Δημήτρης Πιπέρης κτ παπα Αντριά
241ΜΑΥΡΟΜΑΡΑΣΓΡΗΓΟΡΙΟΣΜΙΧΕΛΙΟ (ΚΤ)ΑΠΑΠΑΣ108παπα Γρηγόριος Μαυρομαράς κτ Μιχελιό
242ΠΑΛΑΜΑΡΗΣΔΗΜΗΤΡΗΣΝΙΚΟΛΑ (ΚΤ)ΑΠΑΠΑΣ19.5παπα Δημήτρης Παλαμάρης κτ Νικόλα
243ΜΑΥΡΟΜΑΡΑΣΝΙΚΟΛΟΣΚΑΡΑ (ΤΟΥ)ΑΠΑΠΑΣ47παπα Νικολός Μαυρομαράς του Καρά
244ΜΑΥΡΟΜΑΡΑΣΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣΠΑΠΑ ΝΙΚΟΛΟΥ (ΚΤ)ΑΠΑΠΑΣ38.5παπα Γιαννούλης Μαυρομαράς κτ παπά Νικολού
245ΜΟΡΙΖΗΡΑΜΠΕΛΑΣΤΑΡΙΤΗ (ΤΟΥ)ΣΤΡΑΒΗΘ7.5Ράμπελα στραβή του Σταρίτη
246ΒΙΔΟΥΣΤΑΜΑΤΙΚΗ (ΧΗΡΑ ΤΟΥ)Θ31.5Σταματική χήρα Βίδου
247ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΥΣΤΑΜΑΤΙΚΗ (ΤΟΥ)ΓΓΙΑΘ4.5Σταματική του Γγιά
248ΑΘΗΝΑΙΟΣΣΙΔΕΡΗΣΑ26.5Σιδερής Αθηναίος
249ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣΣΥΜΟΣΜΑΡΜΑΡΑΣ (ΤΗΣ)Α78Σύμος Καραμανλής της Μαρμάρας
250ΦΙΝΑΛΕΣΣΜΑΡΑΓΔΗΣΑ24.5Σμαράγδης Φινάλες
251ΚΟΛΑΡΟΥΣΤΑΜΑΤΙΚΗΓΕΩΡΓΗ (ΚΟΡΗ ΤΟΥ)Θ56Σταματική κόρη του Γεώργη Κολάρου
252ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣΣΥΜΟΣΓΕΩΡΓΗ (ΚΤ)Α24.5Σύμος Καραμανλής κτ Γεώργη
253ΜΟΣΚΟΝΗΣΙΩΤΗΣΣΤΡΑΤΗΣΠΑΡΠΟΥΝΗΑ75Στρατής Μοσκονησιώτης Παρπούνη
254ΜΟΣΚΟΝΗΣΙΩΤΗΣΣΤΡΑΤΗΣΜΙΧΕΛΙΟΥ (ΤΟΥ)Α119Στρατής Μοσκονησιώτης του Μιχελιού
255ΑΝΤΡΙΩΤΗΣΣΥΜΟΣΣΠΙΤΑΛΙΩΤΗΣΑ13Σύμος Αντριώτης Σπηταλιώτης
256ΑΠΕΡΓΗΣΤΟΜΕΝΕΓΟΣΠΕΡΟ (ΚΤ)Α56.5Τομένεγος Απέργης κτ Πέρο
257ΧΑΡΚΙΑΣΤΟΜΕΝΕΓΟΣΤΖΩΡΤΖΟ (ΚΤ)Α61.5Τομένεγος Χαρκιάς κτ Τζώρτζο
258ΤΟΜΑΖΙΝΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ (ΤΟΥ)Θ11Τομαζίνα του Χριστόδουλου
259ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣΦΡΑΓΚΙΑΣΓΓΙΑΑ20.5Φραγγιάς Καλουμένος Γγιά
260ΑΜΥΡΑΛΗΣΦΡΑΓΚΙΑΣΓΙΑΚΟΥΜΟ (ΚΤ)Α98.5Φραγγιάς Αμυραλής κτ Γιάκουμο
261ΓΑΒΑΛΑΣΦΡΑΓΚΙΑΣΓΙΑΝΝΗ (ΚΤ)ΚΥΝΕΖΟΑ26.5Φραγγιάς Γαβαλάς κτ Γιάννη Κυνέζο
262ΚΟΛΑΡΟΣΦΡΑΓΚΙΑΣΚΟΣΛΙΝΑΣ (ΤΗΣ)ΚΟΝΤΟΦΡΙΟ (ΚΤ)Α2Φραγγιάς Κολάρος της Κοσλίνας κτ Κοντοφριό
263ΓΛΥΝΗΣΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣΛΑΡΕΝΤΖΟ (ΚΤ)Α35Φραντζέσκος Γλύνης κτ Λαρέντζο
264ΓΑΒΑΛΑΣΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣΧΑΤΖΗ ΑΝΤΡΙΑ (ΤΕ)Α44Φραντζέσκος Γαβαλάς τε Χατζή Αντριά
265ΜΟΡΙΖΗΣΦΙΛΗΣΔΗΜΑ (ΚΤ)Α27.5Φυλής Μοριζής κτ Δήμα
266ΜΟΡΙΣΕΟΣΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣΠΕΡΟ (ΚΤ)ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΑ55.5Φραντζέσκος Μορισέ κτ Πέρο Ψαρόπουλο
267ΑΝΤΡΙΩΤΗΣΦΟΡΜΟΖΗΣΑ51Φορμόζης Αντριώτης
268ΚΟΥΚΟΥΛΑΣΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣΦΟΡΤΩΜΑΑ27.5Φραντζέσκος Κουκουλά Φόρτωμα
269ΚΟΛΑΡΟΣΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣΠΕΝΑΡΔΟ (ΚΤ)ΒΟΥΡΓΑΡΗΑ80Φραντζέσκος Κολάρος κτ Πενάρδο Βούργαρη
270ΓΛΥΝΗΣΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣΓΕΩΡΓΗ (ΤΕ)Α15.5Φραντζέσκος Γλύνης τε Γεώργη
271ΜΩΡΑΙΤΗΣΧΡΗΣΤΟΣΑ7.5Χρήστος Μωραΐτης
272ΤΡΥΓΟΝΗΣΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣΑ19.5Χριστόδουλος Τρυγόνης
273ΚΡΗΤΙΚΟΣΧΑΤΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΑ37Χατζή Παναγιώτης Κρητικός
274ΓΑΒΑΛΑΣΧΑΤΖΗ ΑΝΤΡΙΑΠΥΚΙΟΚΟΑ173Χατζή Αντριάς Γαβαλάς Πυκιόκο
275ΒΙΔΑΛΗΣΧΑΤΖΗ ΠΕΝΑΡΔΟΣΛΙΒΑΔΙΩΤΗΣΑ229.5Χατζή Πενάρδος Βιδάλης Λιβαδιώτης
276ΜΟΡΙΖΗΣΧΑΤΖΗ ΜΑΡΚΟΣΑ60Χατζή Μάρκος Μόριτζη
277ΜΑΥΡΙΚΟΣΧΑΤΖΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣΑ66Χατζή Αναγνώστης Μαυρίκος
278ΜΟΡΟΖΙΝΗΣΧΑΤΖΗ ΦΡΑΓΓΙΑΣΓΕΩΡΓΗ (ΤΕ)ΔΗΜΟΓΛΗΑ75Χατζή Φραγγιάς Μοριζίνης τε Γεώργη Δημογλή
279ΑΠΕΡΓΗΣΧΑΤΖΗ ΜΑΘΙΟΣΨΑΘΗΣΑ12.5Χατζή Μαθιός Ψάθης Απέργης
280ΧΙΩΤΗΣΧΑΤΖΗ ΔΗΜΗΤΡΗΣΑΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ27.5Χατζή Δημήτρης Καραβοκύρης Χιώτης
281ΒΙΔΟΣΧΑΤΖΗ ΑΝΑΓΝΜΩΣΤΗΣΑΣΛΑΓΙΑΝΝΗΑ9.5Χατζή Αναγνώστης Βίδος
282ΧΩΡΑ ΠΥΡΓΟΥΙKOINOTHTA4Χώρα του Πύργου
283ΓΑΒΑΛΑΓΕΩΡΓΗΣΖΙΚΑΚΗΑ52Γεώργης Γαβαλά Ζικάκη
284ΡΟΔΙΤΗΣΛΑΣΚΑΡΑΣΑ46Λασκαράς Ροδίτης
285ΚΑΣΔΟΝΗΣΠΕΡΟΣΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟ (ΚΤ)Α255.5Πέρος Κασδόνης κτ Φραντζέσκο