Επικοινωνία

Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ)
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ)
Βασιλέως Κωνσταντίνου 48
11635, Αθήνα

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Βάλλια Ράπτη
Τηλ.: 210 7273579
Φαξ.: +30 210.72.46.212
email: [email protected]