Νησιά

Στα νησιά των Κυκλάδων έχει εντοπιστεί σημαντικός πλούτος αρχειακού υλικού σε κοινοτικούς ή δημοτικούς, εκπαιδευτικούς, εκκλησιαστικούς και άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Αμοργός, Ανάφη, Άνδρος, Ηρακλειά, Ίος, Κέα, Κίμωλος, Κύθνος, Μήλος, Μύκονος, Νάξος, Πάρος, Σαντορίνη, Σέριφος, Σίκινος, Σίφνος, Σύρος, Τήνος, Φολέγανδρος

Το πληροφοριακό υλικό σχετικά με τα αρχειακά αποθέματα ανά νησί έχει χωριστεί σε τέσσερις κατηγορίες:

  • Ερευνητική αποστολή

Περιγράφονται οι επιτόπιες ερευνητικές αποστολές που έχουν πραγματοποιηθεί στο παρελθόν από το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών. Επίσης γίνεται αναφορά σε αποστολές από το πρόγραμμα «Η Πόλη στους Νεότερους Χρόνους» του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών του ΙΤΕ.

  • Αρχεία – Κατάλογοι

Περιγράφεται το αρχειακό υλικό που εντοπίστηκε στο νησί από τις αποστολές, και παρατίθενται συνοπτικοί κατάλογοι του υλικού αυτού. Τέλος, συγκεντρώνονται αναφορές για σχετικές αρχειακές ενότητες σε άλλους φορείς (ΓΑΚ-Κεντρική υπηρεσία, ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ, ΙΕΕΕ, ΙΙΕ/ΕΙΕ, ΙΠΑ-ΜΙΕΤ).

Συγκεκριμένα:

για την καταγραφή των αρχειακών διαθεσιμοτήτων στα Γενικά Αρχεία του Κράτους-Κεντρική υπηρεσία σε ένα πρώτο στάδιο αποδελτιώθηκαν οι κατωτέρω αρχειακές ενότητες μέσα από το ψηφιακό περιβάλλον Αρχειομνήμων:
·         Αρχείο Γραμματείας / Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως  [1833 – 1848]
·         Εκλογικά Συλλογής Γεωργίου Λαδά   [[1842], 1843 – 1873]
·         Εκλογικά Συλλογής Γιάννη Βλαχογιάννη   [1864 – 1925]
·         Αρχείο Σχεδίων Πόλεων  [1833 – 1879]
·         Αρχείο Εθνικών Κτημάτων  [1833 – 1869]
Κατά την αποδελτίωση καταγράφηκαν οι φάκελοι που στον τίτλο τους σημειώνεται το όνομα κάποιου νησιού. Δεν καταγράφηκαν οι φάκελοι που αναφέρονται γενικώς στο νομό Κυκλάδων.

Στο Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο-ΜΙΕΤ ελέγχθηκαν ο έντυπος κατάλογος του αρχείου αλλά και τα δελτία περιγραφής των αρχειακών ενοτήτων, όπως είναι αναρτημένα στο διαδίκτυο.

Στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών ελέγχθηκε ο τόμος Τριαντ. Σκλαβενίτης (επιμ.), Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 1958-2008, ΕΙΕ, Αθήνα 2008.

Στο Ιστορικό και Παλαιογραφικό Αρχείο ΜΙΕΤ αποδελτιώθηκαν τα τεύχη του Δελτίου του Ιστορικού και Παλαιογραφικού Αρχείου.

  • Επεξεργασμένο ψηφιακό υλικό

Έχουν αναρτηθεί βάσεις δεδομένων με επεξεργασμένο τεκμηριωτικό υλικό (εκλογικοί κατάλογοι, φορολογικοί κατάλογοι, καταγραφές κατοίκων). Κάθε βάση δεδομένων συνοδεύεται από τεχνικό υπόμνημα που παρουσιάζει το πρωτογενές υλικό και τον τρόπο επεξεργασίας του. Επίσης παραπέμπουμε τον χρήστη σε άλλους φορείς με αντίστοιχο υλικό.

  • Βιβλιογραφία

Γίνεται προσπάθεια να συγκροτηθεί μια ενδεικτική ταυτόχρονα πλούσια βιβλιογραφία για την τοπική ιστορία των νησιών.