Επιστημονική ομάδα Αρχειοθήκης Κυκλάδων
Δημήτρης Δημητρόπουλος (Επιστημονικός υπεύθυνος έργου, Διευθυντής Ερευνών στο ΙΙΕ/ΕΙΕ)
Άννα Αθανασούλη (Ιστορικός, υποψ. διδάκτορας Παν/μίου Κρήτης)
Στέφανος Βαμιεδάκης (Ιστορικός, υποψ. διδάκτορας Παν/μίου Κρήτης)
Μαργαρίτα Λιάγκα (Ιστρικός, υποψ. διδάκτορας ΑΠΘ)
Βάλλια Ράπτη (Ιστορικός, υποψ. διδάκτορας ΕΚΠΑ)
Βαγγέλης Σαράφης (Ιστορικός, διδάκτορας ΕΚΠΑ)

Επιτόπιες αποστολές 2012-2013
Ο σχεδιασμός του έργου είχε αναληφθεί από επιστημονική επιτροπή που αποτελείτο από τον ομ. καθηγητή του Παν. Κρήτης Χρήστο Λούκο, την προϊσταμένη των ΓΑΚ ν. Κυκλάδων Αγγελική Ψιλοπούλου, τον ιστορικό εργαζόμενο των ΓΑΚ Παναγιώτη Ανδριανόπουλο, και τον Δημήτρη Δημητρόπουλο, επιστημονικό υπεύθυνο του έργου. Η υλοποίηση του έργου πραγματοποιήθηκε από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό.

Επιστημονικοί συνεργάτες
Νίκος Αλεβυζάκης (Ιστορικός, υποψ. διδάκτορας Ιονίου Παν/μίου)
Στέφανος Βαμιεδάκης (Ιστορικός, υποψ. διδάκτορας Παν/μίου Κρήτης)
Γιώργος Γάσιας (Ιστορικός, υποψ. διδάκτορας Παν/μίου Κρήτης)
Δημήτρης Καλογιαννίδης (Ιστορικός, μεταπ. φοιτητής Παντείου Παν/μίου)
Ανδρομάχη Μαρούδα (Ιστορικός, υποψ. διδάκτορας Ιονίου Παν/μίου)
Αντώνης Μάτσος (Ιστορικός, μεταπ. φοιτητής Παν/μίου Κρήτης)
Στάθης Παυλόπουλος (Ιστορικός, υποψ. διδάκτορας Παντείου Παν/μίου)
Βάλλια Ράπτη (Ιστορικός, υποψ. διδάκτορας ΕΚΠΑ)
Χρήστος Χρυσανθόπουλος (Ιστορικός, υποψ. διδάκτορας ΕΚΠΑ)