Εκλογικός κατάλογος δήμου Γαυρίου, επαρχίας Άνδρου 1844

(Διαβάστε το υπόμνημα του καταλόγου εδώ)

Α/ΑΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΠΑΤΡΩΝΥΜΟΗΛΙΚΙΑΧΩΡΙΟΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣΑΥΤΟΧΘΩΝ Ή ΜΗΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Ή ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1ΜαμάηςΙωάννηςΠ.55ΦελλόςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
2ΜαμάηςΝ.Μ.45ΦελλόςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
3ΠετράκηςΠαναγιώτηςΙωάννης54ΦελλόςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
4ΤαχαρίδηςΖάννεςΜ.50ΦελλόςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
5ΠετρήςΔημήτριοςΓ.47ΦελλόςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
6ΚαβαλάρηςΓιαννούληςΕλ.55ΦελλόςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
7ΒιταλιώτηςΘεοδ.Γ.32ΦελλόςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
8ΚοτζίραςΦραγκίσκοςΠ.36ΦελλόςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
9ΚαβαλάρηςΙωάννηςΔήμας45ΦελλόςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΠλοιοκυβερνήτης
10ΜαμάηςΣτέργιοςΔ.48ΦελλόςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
11ΛιλιγιάννηςΓιαννούλης48ΦελλόςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
12ΚοτζίραςΔημήτριοςΦ.45ΦελλόςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
13ΚοτζίραςΙωάννηςΓ.33ΦελλόςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
14ΚαρύστοςΙωάννης40ΦελλόςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΠλοιοκυβερνήτης
15ΜαμάηςΙωάννηςΓ.25ΦελλόςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
16ΚοτζίραςΠέτροςΑ.53ΦελλόςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
17ΚοτζίραςΔήμαςΑ.60ΦελλόςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
18ΚοτζίραςΓεώργιοςΑ.55ΦελλόςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
19ΜαμάηςΝικόλαοςΖ.35ΦελλόςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΠλοιοκυβερνήτης
20ΒάσηςΛεονάρδοςΙωάννης42ΦελλόςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
21ΜαμάηςΓ.Δ.58ΦελλόςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΚτηματίας
22ΜαμάηςΒασίλειοςΔ.55ΦελλόςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΚτηματίας
23ΜαμάηςΔημήτριοςΓ.47ΦελλόςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΚτηματίας
24ΜαμάηςΙωάννηςΜάρ.38ΦελλόςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΚτηματίας
25ΜαμάηςΠαναγιώτηςΔ.47ΦελλόςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΚτηματίας
26ΧάκαληςΓιαννούληςΔ.40ΦελλόςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΚτηματίας
27ΧάκαληςΙωάννηςΔ.28ΦελλόςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΚτηματίας
28ΓιαννούλαςΓιαννάκηςΙωάννης36ΦελλόςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΚτηματίας
29ΓιαννούλαςΔ.Ιωάννης30ΦελλόςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΚτηματίας
30ΧάκαληςΔ.Γιαννούλης35ΦελλόςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΚτηματίας
31ΑθανάσηΙωάννηςπαπά Αλ.50ΦελλόςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΚτηματίας
32ΠετρήςΓιαννούληςΓ.40ΦελλόςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΚτηματίας
33ΠετράκηςΓ.Λ.46ΦελλόςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΚτηματίας
34ΜαμάηςΙωάννηςΔ.50ΦελλόςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΚτηματίας
35ΜαμάηςΔ.Ιωάννης28ΦελλόςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΚτηματίας
36ΠετρήςΑντώνιοςΓ.35ΦελλόςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΚτηματίας
37ΠετρήςΝ.Γ.37ΦελλόςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΚτηματίας
38ΜαλατάντεςΔ.Γ.32ΦελλόςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΚτηματίας
39ΠαπαμιχάληςΔ.Ιωάννης40ΦελλόςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΚτηματίας
40ΖακύνθιοςΔ.40ΦελλόςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΚτηματίας
41ΜαμάηςΔ.Μπατής28ΦελλόςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΚτηματίας
42ΜαμάηςΓιαννούληςΜπατής27ΦελλόςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΚτηματίας
43ΧάκαληςΓ.Παναγιώτης40ΦελλόςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΚτηματίας
44ΑθανάσηΓ.Ιωάννης40ΦελλόςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΚτηματίας
45ΑθανάσηΚ.Ιωάννης35ΦελλόςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΚτηματίας
46ΑθανάσηΑλέξανδροςΙωάννης50ΦελλόςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΚτηματίας
47ΑθανάσηΣταμάτιοςΙωάννης53ΦελλόςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΚτηματίας
48ΜπαμπούσηςΙωάννηςΣακελλάριος33ΦελλόςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΚτηματίας
49ΠετράκηςΙωάννηςΛαζ.39ΦελλόςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΚτηματίας
50ΜαντόναςΠ.Γ.37ΦελλόςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΚτηματίας
51ΜαντόναςΙωάννηςΓ.65ΦελλόςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΚτηματίας
52ΜαντόναςΜάρ.50ΦελλόςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΚτηματίας
53ΣταύραςΑντώνιοςΓ.38ΦελλόςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΚτηματίας
54ΓιαννούλαςΙωάννηςΜάρ.44ΦελλόςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΚτηματίας
55ΣταύραςΠιέροςΓ.30ΦελλόςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΠλοιοκυβερνήτης
56ΣταύραςΜάρ.Γ.36ΦελλόςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΠλοιοκυβερνήτης
57ΜπατήςΔ.Ν.70ΦελλόςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΚτηματίας
58ΜπατήςΓιαννούληςΔ.27ΦελλόςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΚτηματίας
59ΜαλατάντεςΜιχαήλΔ.26ΦελλόςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΚτηματίας
60ΜαλατάντεςΙωάννηςΔ.33ΦελλόςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΚτηματίας
61ΓιαννούλαςΙωάννηςΠ.40ΦελλόςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΚτηματίας
62ΠετράκηςΔ.Γιαννούλης50ΦελλόςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΚτηματίας
63ΓιαννούλαςΔ.Γ.35ΦελλόςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΚτηματίας
64ΛουκίσαΛ.Δ.56ΦελλόςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΚτηματίας
65ΠετράκηςΜιχαήλΙωάννης58ΦελλόςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΚτηματίας
66ΤζουμπρήςΙωάννηςΣταμάτιος39ΦελλόςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΚτηματίας
67ΚαβαλάρηςΔήμαςΠ.40ΦελλόςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΚτηματίας
68ΓιαννούλαςΑλέξανδροςΔ.58ΦελλόςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΚτηματίας
69ΓιαννούλαςΙωάννηςΓιαν.28ΦελλόςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΚτηματίας
70ΓιαννούλαςΝ.Γιαν.45ΦελλόςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΚτηματίας
71ΠετράκηςΔ.Λαζ.57ΦελλόςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΚτηματίας
72ΠετράκηςΣταμάτιοςΙωάννης58ΦελλόςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΚτηματίας
73ΠετράκηςΓ.Σταμάτιος28ΦελλόςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΚτηματίας
74ΠετράκηςΙωάννηςΓκίκας30ΦελλόςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΚτηματίας
75ΠετράκηςΓ.Δ.46ΦελλόςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΚτηματίας
76ΚαβαλάρηςΓ.Ιωάννης52ΦελλόςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΚτηματίας
77ΜαμάηςΔήμαςΗλίας60ΦελλόςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΚτηματίας
78ΧάκαληςΣπύροςΔ.37ΦελλόςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΚτηματίας
79ΚαβαλάρηςΙωάννηςΛ.55ΦελλόςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΚτηματίας
80ΖούραςΧρήστοςΔ.40ΦελλόςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΚτηματίας
81Μωραΐ τηςΙωάννηςΔ.42ΦελλόςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΚτηματίας
82ΜαλατάντεςΓάσπαρηςΙωάννης45ΦελλόςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΚτηματίας
83ΜαμάηςΑντώνιοςΓιαννούλης38ΦελλόςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΚτηματίας
84ΜπατήςΓ.Ν.52ΦελλόςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΚτηματίας
85ΜαμάηςΠ.Γ.30ΦελλόςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΚτηματίας
86ΓιαννούλαςΓιαννούληςΔ.60ΦελλόςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΚτηματίας
87ΜαμάηςΛ.Γ.34ΦελλόςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΚτηματίας
88ΜαμάηςΓιαννούληςΜ.35ΦελλόςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΚτηματίας
89ΑδάμηςΔ.Μ.36ΦελλόςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΚτηματίας
90ΜπατήςΙωάννηςΓ.55ΦελλόςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΚτηματίας
91ΠετράκηςΛάζ.Γ.55ΦελλόςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΚτηματίας
92ΜπαμπούσηςΙωάννηςπαπά Δ.35ΦελλόςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΚτηματίας
93ΠέροςΑπόστολοςΙωάννης48ΦελλόςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΚτηματίας
94ΜπαμπούσηςΓ.παπά Ιωάννης50ΦελλόςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΚτηματίας
95ΜπαμπούσηςΓ.Ιωάννης38ΦελλόςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΚτηματίας
96ΜπαμπούσηςΔ.Ιωάννης35ΦελλόςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΚτηματίας
97ΠετράκηςΓ.Γιαν.50ΦελλόςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΚτηματίας
98ΤζίμαςΑνδρέαςΑθανάσιος40ΚατάκοιλοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
99ΜουστάκαςΜ.42ΚατάκοιλοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
100ΜιχάληΑντώνιοςΝ.45ΚατάκοιλοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
101ΧατζήςΝ.Μ.30ΚατάκοιλοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
102ΧαλάςΙωάννηςΑντώνιος36ΚατάκοιλοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
103ΠέπαςΔ.30ΚατάκοιλοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
104ΘωμάςΙωάννηςΓ.32ΚατάκοιλοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
105ΜωράιλαςΛ.32ΚατάκοιλοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
106ΜωράιλαςΔ.40ΚατάκοιλοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
107ΜακρήςΓ.31ΚατάκοιλοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
108ΘωμάςΓ.Ιωάννης50ΚατάκοιλοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
109ΘωμάςΝ.Γ.45ΚατάκοιλοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
110ΜαγουλάςΔ.55ΚατάκοιλοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
111ΜαγουλάςΑντώνιος45ΚατάκοιλοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
112ΘωμάςΘωμάςΖ.50ΚατάκοιλοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
113ΘωμάςΑθανάσιοςΖ.55ΚατάκοιλοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
114ΘωμάςΖ.Δ.46ΚατάκοιλοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
115ΜελίσσηςΔ.46ΚατάκοιλοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
116ΚυρτάταςΓιαννούλης38ΚατάκοιλοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
117ΚάπαρηςΚ.40ΚατάκοιλοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
118ΤζόκαςΔ.50ΚατάκοιλοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
119ΓλιγόρηςΜ.60ΚατάκοιλοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
120ΓλιγόρηςΙωάννης30ΚατάκοιλοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
121ΓλιγόρηςΑντώνιος33ΚατάκοιλοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
122ΖερβόςΔ.Ζ.46ΚατάκοιλοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
123ΜαγουλάςΑντώνιοςΙωάννης46ΚατάκοιλοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
124ΚαίσαρηςΙωάννηςΝ.39ΚατάκοιλοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
125ΜαστροθεοδωρήΠέτρος60ΚατάκοιλοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
126ΜαστροπέρουΙωάννης32ΚατάκοιλοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΧαλκουργός
127ΜιχάληΙωάννηςΝ.40ΚατάκοιλοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
128ΠολίτηςΑθανάσιοςΝ.60ΚατάκοιλοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
129ΠολίτηςΑθανάσιοςΑθανάσιος30ΚατάκοιλοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργόςΤο κύριο όνομα σημειώνεται ως "Αθ.", ενώ το πατρώνυμο ως "Αθαν.".
130ΠολίτηςΛ.Ν.56ΚατάκοιλοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
131ΜουστάκαςΔ.58ΚατάκοιλοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
132ΜουστάκαςΝ.39ΚατάκοιλοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
133ΚαπόταςΝ.50ΚατάκοιλοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
134ΜίζαςΓ.65ΚατάκοιλοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
135ΧελάςΑνδρέαςΖ.52ΚατάκοιλοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
136ΜισιτζήςΓ.Ν.50Κατάκοιλοςαπό το 1820Έχει ακίνητα κτήματαΈμπορος
137ΚαίσαρηςΙωάννηςΓ.36ΚατάκοιλοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
138ΜαρούκαςΝ.48ΚατάκοιλοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
139ΧελάςΑναγνώστηςπαπά Αθ.28ΚατάκοιλοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΈμπορος
140ΧελάςΑθανάσιοςΓ.56ΚατάκοιλοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
141ΘωμάςΘ.Γ.40ΚατάκοιλοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
142ΧιώτηςΝ.38ΚατάκοιλοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
143ΘωμάςΛάζ.Σταμάτιος50ΚατάκοιλοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
144ΜοσκοβίτηςΓ.48ΚατάκοιλοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
145ΛυμπίροςΑντώνιοςΓ.45ΚατάκοιλοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
146ΒολύκαςΑντώνιος40ΚατάκοιλοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
147ΜαγουλάςΙωάννηςΛ.46ΚατάκοιλοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
148ΜπάραςΑθανάσιος58ΚατάκοιλοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
149ΛευθέρηςΑντώνιοςΜίχας50ΚατάκοιλοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
150ΜπάραςΙωάννηςΑθανάσιος28ΚατάκοιλοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
151ΜίζαςΜ.56ΚατάκοιλοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
152ΜίζαςΑνδρέαςΑ.27ΚατάκοιλοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
153ΤζήτοςΑντώνιος45ΚατάκοιλοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
154ΣταμάτηςΑθανάσιος56ΚατάκοιλοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
155ΜουστάκαςΝ.Α.30ΚατάκοιλοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
156ΘεοδωρίζαςΘ.Μ.29ΚατάκοιλοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
157ΘεοδωρίζαςΝ.51ΚατάκοιλοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
158ΜελίσσηςΑντώνιος40ΚατάκοιλοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
159ΜαστραντώνηςΑντώνιος39ΚατάκοιλοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
160ΧιώτηςΜ.40ΚατάκοιλοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
161ΑθανάσηΠ.Ν.42ΚατάκοιλοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
162ΧελάςΑντώνιοςπαπά Μ.53ΚατάκοιλοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
163ΛυμπίροςΝ.40ΚατάκοιλοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
164ΠολίτηςΛ.30ΚατάκοιλοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
165ΚαλαϊτζήςΛ.35ΚατάκοιλοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
166ΛυμπίροςΑθανάσιος31ΚατάκοιλοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
167ΒελούδοςΑθανάσιος33ΚατάκοιλοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
168ΠίτζαςΝ.36ΚατάκοιλοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
169Δημητρίου Ανδρέας50ΚατάκοιλοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
170ΜιχάληΘ.Ν.53ΚατάκοιλοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
171ΧελάςΙωάννηςπαπά Αθ.31ΚατάκοιλοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
172ΒλάμηςΙωάννηςΘ.30ΚατάκοιλοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
173ΛύγκοςΔ.45ΚατάκοιλοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
174ΚατάρηςΙωάννης36ΚατάκοιλοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
175ΑμολοχίτηςΞ.Δ.42ΚατάκοιλοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
176ΧελάςΓ.Ν.36ΚατάκοιλοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
177ΣταμάτηςΘ.34ΚατάκοιλοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
178ΜπάλαςΙωάννηςΝ.48ΚατάκοιλοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
179ΧελάςΚ.Α.30ΚατάκοιλοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
180ΚάτζαρηςΛορέντζος35ΚατάκοιλοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
181ΘεοδωρίζαςΓ.40ΚατάκοιλοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
182ΜπάλαςΛορέντζος55ΚατάκοιλοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
183ΖερβόςΑθανάσιος58ΚατάκοιλοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
184ΜαστροθεοδωρήΓ.39ΚατάκοιλοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΧαλκουργός
185ΧελάςΓ.παπά Ιωάννης40ΚατάκοιλοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
186ΤούνταςΛούκας39ΚατάκοιλοςΑυτόχθωνΑκίνητόν και Κινητήν ΠεριουσίανΠλοιοκυβερνήτης
187ΑλεξάνδρουΝ.36ΚατάκοιλοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
188ΧατζήςΑντώνιος40Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΚτηματίας
189ΧαροκόποςΑντώνιος60Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΚτηματίας
190ΑμολοχίτηςΓ.60Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΚτηματίας
191ΧαροκόποςΣτέργιος40Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΚτηματίας
192ΠολίτηςΣταμάτιος40Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΚτηματίας
193ΠολίτηςΝ.45Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΚτηματίας
194ΧατζήςΑθανάσιος60Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΚτηματίας
195ΧατζήςΝικολάκης65Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΚτηματίας
196ΧατζήςΓ.Αγγελής40Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΚτηματίας
197ΧατζήςΜιχαήλ45Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΚτηματίας
198ΚακλαμάνηςΙωάννης50Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΚτηματίας
199ΚακλαμάνηςΙωάννηςΓ.55Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΚτηματίας
200ΚαλόνομαςΔ.40Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΚτηματίας
201ΝτεμίνεγκαςΔ.45Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΚτηματίας
202ΦιλιππήςΙωάννηςΖ.50Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΚτηματίας
203ΚυρτάταςΦιλιππος40Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΚτηματίας
204ΚαλόνομαςΓιαννούλης35Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΚτηματίας
205ΦιλιππήςΑνδρέας30Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΚτηματίας
206ΦιλιππήςΑνδρέαςΘ.50Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΚτηματίας
207ΦιλιππήςΛούκας50Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΚτηματίας
208ΦιλιππήςΑντώνιοςΜ.27Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΚτηματίας
209ΚαλόνομαςΙωάννης30Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΚτηματίας
210ΚυρτάταςΙωάννηςΑλέξανδρος50Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΚτηματίας
211ΚυρτάταςΑντώνιος40Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΚτηματίας
212ΑμολοχίτηςΜ.45Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
213ΧατζήςΦραγκίσκος40Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
214ΓεωργίουΣταμάτιος50Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
215ΜίχαςΘ.50Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
216ΣταματίουΓ.27Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
217ΚακλαμάνηςΔ.50Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
218ΚακλαμάνηςΜ.60Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
219ΤεμένεγκαςΙωάννης30Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
220ΚακλαμάνηςΑντώνιος35Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
221ΘεοδώρουΝ.50Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
222ΤεμένεγκαςΘ.40Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
223ΜπάλαςΝ.50Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
224ΚαλαϊτζήςΜ.50Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
225ΧατζήςΓιαννούλης40Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
226ΛούπεζηςΔ.Δήμας30Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
227ΚατζώτηςΙωάννηςΔ.50Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
228ΚατζώτηςΛ.Δ.40Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
229ΠέπαςΦραγκίσκοςΝ.60Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
230ΠέπαςΝ.Φραγκίσκος35Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
231ΚατζώτηςΑντώνιοςΝ.40Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
232ΚαρυστινόςΝικόλαοςΚ.35Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
233ΜαυρόγιαννοςΓιαννούληςΝ.32Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
234ΚατζώτηςΔ.Ιωάννης40Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
235ΚολάτζιαςΑντώνιοςΠαντελής26Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
236ΚατζώτηςΘ.Ιωάννης55Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
237ΚρασιάςΑνδρέαςΔ.35Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
238ΓκίνηςΓ.Π.40Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
239ΚρασιάςΝ.Δ.50Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
240ΛάβδαςΝ.Π.60Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
241ΛάβδαςΑναστάσιοςΠ.50Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
242ΣταμάτηςΣταμάτιοςΑ.35Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
243ΜπάγιαςΙωάννηςΑνδρέας60Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
244ΜπάγιαςΑντώνιοςΑνδρέας40Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
245ΓιαννακούλαςΙωάννης60Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
246ΧελάςΜηνάς60Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
247ΧελάςΙωάννηςΜηνάς30Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
248ΧελάςΓ.Μηνάς40Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
249ΜπάγιαςΠιέροςΝ.40Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
250ΜπάλαςΔ.Ιωάννης40Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
251ΖάννηςΣταμάτιοςΓ.60Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
252ΒόλικαςΙωάννης35Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
253ΚατζώτηςΑντώνιοςΛ.50Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
254ΚατζώτηςΙωάννηςΓ.40Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
255ΜαγουλάςΚ.Γ.35Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
256ΚανάκηςΓ.Ιωάννης40Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
257ΚαρυστινόςΛ.Ν.30Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
258ΧελάςΜιχαήλΠέπας40Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
259ΧελάςΙωάννηςΠέπας50Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
260ΧελάςΔ.Πέπας55Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
261ΧελάςΝ.πρωτόπαπα35Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
262ΞεδάκτυλοςΘ.Αυγουστής40Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
263ΓαβριηλάκηςΓ.Ν.42Άρνη και Μπαλαίοιαπό το 1830
264ΧελάςΑντώνιοςΑθανάσιος62Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
265ΧελάςΑθανάσιοςΑντώνιος26Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΜυλωνάς
266ΠολίτηςΙωάννηςΚ.65Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
267Τζιλαλής ΙωάννηςΔ.48Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
268ΚακλαμάνηςΕλευθέριοςΑντώνιος40Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
269ΚακλαμάνηςΑντώνιοςΓ.30Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
270ΜπάλαςΑθανάσιοςΔ.30Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
271ΤούταςΙωάννηςΚ.35Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
272ΤούταςΛ.Ελευθέριος50Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
273ΛάλοςΛ.Ιωάννης45Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
274ΤεμένεγκαςΙωάννηςΜίχας28Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
275ΤουτασάκηςΝ.Θ.44Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
276ΤουτασάκηςΙωάννηςΓ.55Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
277ΚοσομύτηςΔ.Γ.30Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
278ΚοσομύτηςΙωάννηςΔ.53Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
279ΧελάςΓκίκαςΠ.65Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
280ΔελεβόγιαςΔ.Κανέλλος40Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
281ΧελάςΔ.Ν.32Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
282ΧελάςΝ.Διαλεμένος28Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργόςΒλ. και εγραφές με α/α 356 και α/α 357
283ΧελάςΙωάννηςπρωτόπαπα44Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
284ΒλάμηςΙωάννηςΝ.58Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
285ΤζιμάςΝ.Ιωάννης36Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
286ΔελεβόγιαςΔ.Σίμος45Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
287ΘεοδώρουΓ.47Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
288ΕλευθερίουΘ.28Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
289ΞεδάκτυλοςΙωάννηςΜ.56Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
290ΛυμπίροςΓ.Μίχας50Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
291ΑθανάσηΙωάννηςΝ.40Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
292ΤζιμάςΙωάννηςΝ.58Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
293ΛυμπίροςΜ.Γ.38Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
294ΑθανάσηΘωμάςΓ.58Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
295ΑθανάσηΘ.Γ.40Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
296ΚουτζούκοςΑντώνιος46Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
297ΚουτζούκοςΠιέρος38Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
298ΜπαρόςΜ.Γκίκας45Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
299ΜπαρόςΙωάννης33Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
300ΛάβδαςΙωάννηςΠ.43Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
301ΒελούδοςΔήμας56Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
302ΦιλιππήςΔ.Α.44Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
303ΦιλιππήςΓ.Α.36Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
304ΑμασιανόςΓ.Θ.37Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
305ΜανάληςΛ.Ιωάννης47Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
306ΜανάληςΓ.Α.45Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
307ΔελεβόγιαςΛ.Σίμος38Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
308ΒλάμηςΔ.Ν.30Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
309ΔελεβόγιαςΙωάννηςΣίμος38Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
310ΜακρόςΝ.Γκίκας59Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
311ΜακρόςΛ.Γ.55Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
312ΜακρόςΙωάννηςΔ.59Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
313ΒλάμηςΓ.Ν.25Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
314ΛούπεσηςΑνδρέαςΔήμας35Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
315ΛούπεσηςΓ.Δήμας46Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
316ΚαρέληςΔ.45Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
317ΜακροτζίκαςΝ.Μ.33Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
318ΞεδάκτυλοςΑθανάσιοςπαπά Πιέρος55Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
319ΞεδάκτυλοςΙωάννηςΑυγουστής28Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
320ΤζίμαςΝ.Γκίκας48Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
321ΜανάληςΛ.Ν.33Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
322ΤζίμαςΙωάννηςΝ.36Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
323ΤζίμαςΔ.Ν.38Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
324ΒλάμηςΙωάννηςΔ.48Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
325ΞεδάκτυλοςΔ.Μ.51Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
326ΒλάμηςΓ.Δ.53Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
327ΒλάμηςΖ.Γ.28Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
328ΒλάμηςΔ.Μ.27Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
329ΒλάμηςΛ.Α.46Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
330ΜάτζαρηςΓ.Αλ.30Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
331ΒλάμηςΝ.Ζ.43Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
332ΒλάμηςΓιαννούληςΘ.56Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
333ΜατζούροςΜιχαήλΓ.40Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
334ΚρασιάςΑντώνιοςΔ.29Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
335ΜατζούροςΙωάννηςΓ.60Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
336ΜπαρόςΓιαννούλης56Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
337ΣταμάτηςΝ.Α.46Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΜυλωνάς
338ΚατζώτηςΙωάννηςΝ.49Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
339ΒλάμηςΠιέροςΑ.35Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
340ΚολυδάςΑνδρέαςΔ.53Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
341ΚαρέληςΙωάννηςΠ.48Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
342ΠετρίσηςΦραγκίσκοςΜ.48Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
343ΣτάθηςΘ.60Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
344ΞεδάκτυλοςΠιέροςΔ.40Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
345ΒλάμηςΓ.Ζ.26Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
346ΒλάμηςΙωάννηςΖ.40Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
347ΒλάμηςΔ.Ζ.30Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
348ΒλάμηςΔ.Ιωάννης51Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
349ΜπάγιαςΘ.Ανδρέας50Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
350ΜατζούροςΝ.Τζόκας35Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
351ΜαγουλάςΝ.Δ.60Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
352ΒλάμηςΛ.Γ.56Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
353ΜπάλαςΑνδρέαςΓ.38Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
354ΜάτζαρηςΓ.Α.55Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
355ΜάτζαρηςΜ.Α.35Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
356ΧελάςΙωάννηςΔιαλεμένος48Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργόςΒλ. και εγραφές με α/α 282 και α/α 357
357ΧελάςΒ.Διαλεμένος40Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργόςΒλ. και εγραφές με α/α 282 και α/α 356
358ΔελεβόγιαςΝ.Γκίκας40Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
359ΚολάτζιαςΜ.Ελευθέριος59Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
360ΚολάτζιαςΕλευθέριοςΜ.36Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
361ΧελάςΛεονάρδοςΚ.62Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΚτηματίας
362ΒλάμηςΑναγνώστηςΑ.36Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
363ΠετρίσηςΙωάννηςπαπά Γιάκουμος40Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
364ΠετρίσηςΔ.Γιανν.50Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
365ΠετρίσηςΔ.Ν.48Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
366ΠετρίσηςΓ.Δ.55Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
367ΒρετόςΑντώνιοςΣταμάτιος60Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
368ΒρετόςΓκίκαςΔ.47Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
369ΜάζηςΙωάννηςΓ.60Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
370ΜαστροδήμαςΔήμαςΝ.54Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
371ΒρετόςΙωάννηςΛαζ.46Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
372ΣτάβαρηςΙωάννηςΤζόρτζης30Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
373ΘεοδωράκηςΙωάννηςΓ.48Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
374ΘεοδωράκηςΖ.Γ.58Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
375ΘεοδωράκηςΘ.42Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
376ΘεοδωράκηςΓ.Ιωάννης55Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
377ΣτάβαρηςΣτέφανοςΝ.35Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
378ΘεοδωράκηςΘ.Ιωάννης46Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
379ΜανάληςΓ.Κ.43Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
380ΜανάληςΘ.Κ.50Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
381ΒρετόςΖ.Λ.65Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
382ΜπάλαςΛαρέντζοςΔ.36Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
383ΒρετόςΛαζ.Δ.36Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
384ΓκιώνηςΙωάννηςΔ.45Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
385ΜαστροδήμαςΑντώνιοςΔ.37Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
386ΤζόνηςΚ.55Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
387ΓκούμαςΓιαννούληςΠ.47Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
388ΤζόνηςΝ.Δ36Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
389ΤζόνηςΝ.Ιωάννης34Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
390ΓκούμαςΑυγουστήςΠ.40Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
391ΘεοδωράκηςΓκίκαςΙωάννης57Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
392ΘεοδωράκηςΝ.Ιωάννης55Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
393ΛιανόςΝ.Ιωάννης46Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
394ΜανάληςΔ.Γκούμας45Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
395ΘεοδωράκηςΘ.Ν.26Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
396ΜπάλαςΝ.Γ.38Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
397ΘεοδωράκηςΙωάννηςΝ.40Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
398ΜπάλαςΙωάννηςΔ.60Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
399ΘεοδωράκηςΙωάννηςΔ.25Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
400ΜπαλάςΓιαννούληςΝ.35Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
401ΚυρτάταςΠιέροςΓ.60Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
402ΚυρτάταςΖ.Γ.42Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
403ΧαρακόποςΝ.Πέπας35Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
404ΚολυδάςΚ.Ν.37Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
405ΚαριοφύληςΝ.48Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
406ΚυρτάταςΜ.Ιωάννης42Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
407ΚυρτάταςΑθανάσιοςΙωάννης38Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
408της ΒασιλικήςΔ.Στέφανος33Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
409ΜαζαράκηςΓ.Ιωάννης32Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
410ΑμολοχίτηςΓ.Α.50Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
411ΜαστρονικόλαςΘ.30Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
412ΑμολοχίτηςΜ.Α.28Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
413ΚυρτάταςΦραγκίσκοςΓ.53Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
414ΚυρτάταςΓ.Φραγκίσκος26Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
415ΚυρτάταςΣπύροςΙωάννης32Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
416ΚυρτάταςΝ.Θ.60Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
417ΚακλαμάνηςΜ.38Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
418ΛιανήςΔ.Αντώνιος55Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
419ΛιανήςΦραγκίσκοςΑ.70Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
420ΛιανόςΝ.Α.50Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
421ΣπύρουΔ.Ιωάννης45Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
422ΚακλαμάνηςΔ.Αντώνιος35Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
423ΚακλαμάνηςΝ.Αντώνιος45Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
424ΧεντάμιΑντώνιος35Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
425ΔίμιζαςΠιέροςΙωάννης55Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
426ΚακλαμάνηςΔήμαςΤζόρτζης50Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
427ΚακλαμάνηςΑντώνιοςΦ.50Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
428ΒρετόςΛ.Ζ.35Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
429ΧατζήςΙωάννηςΔ.45Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
430ΒασιλικήςΓ.Στέφανος48Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
431ΒασιλικήςΓιαννούληςΙωάννης60Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
432της ΒασιλικήςΣτέφανος28Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
433ΚολυδάςΝ.Γκίκας50Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
434ΛάβδαςΚ.Γ.48Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
435ΚολυδάςΝ.Δ.50Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
436ΒασιλικήςΑντώνιοςΓιανν.33Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
437της ΒασιλικήςΙωάννηςΣτέφανος42Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
438ΔίμιζαςΜ.Θ.45Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
439ΜπάλαςΛ.Δ.48Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
440ΚακλαμάνηςΣίμοςΑθανάσιος35Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
441ΚοσομύτηςΓεώργιος50Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
442ΤεμένεγκαςΑθανάσιος52Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
443ΚαρέληςΝ.Μ.45Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
444ΚαλαϊτζήςΙωάννης33Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
445ΜαστραντώνηςΣίμοςΝ.51Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
446ΜαστροζάνηςΘ.45Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΧαλκουργός
447ΜαστρονικόλαςΚ.44Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΧαλκουργός
448ΚαϊκτζήςΓ.42Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΧαλκουργός
449ΒλάμηςΑντώνιοςΔ.50Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
450ΚατζώτηςΓ.Λ.45Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
451του ΑντώνηΙωάννηςΛ.53Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
452ΞεδάκτυλοςΝ.Μ.45Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
453ΚανάκηςΑλ.Σίμος42Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
454ΚανάκηςΝ.Αντώνιος35Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
455ΧελάςΓ.Ν.30Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
456ΨωμάςΓ.Ιωάννης30Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
457ΡέβαςΜ.Δ.28Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
458ΠισκόπουΔ.Ν.28Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
459ΨωμάςΒ.Ν.28Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
460ΚακλαμάνηςΝ.Γ.60Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
461ΓληγόραςΔ.Γ.35Άρνη και ΜπαλαίοιΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
462ΜπαστάρδοςΓ.Σταμάτιος30ΜακροτάνταλοΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΚτηματίας
463ΚοζανίτηςΔήμαςΝ.27ΜακροτάνταλοΑυτόχθωνΑκίνητόν και Κινητήν ΠεριουσίανΚτηματίας
464ΚοζανίτηςΝ.Σταμάτιος50ΜακροτάνταλοΑυτόχθωνΑκίνητόν και Κινητήν ΠεριουσίανΚτηματίας
465ΒιδάληςΔ,Γεώργιος36ΜακροτάνταλοΑυτόχθωνΑκίνητόν και Κινητήν ΠεριουσίανΚτηματίας
466ΒιδάληςΔ.Γεώργιος38ΜακροτάνταλοΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΚτηματίας
467ΡέραςΝ.Ιωάννης36ΜακροτάνταλοΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΚτηματίας
468ΝικολάκηςΔήμαςΚ.26ΜακροτάνταλοΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΚτηματίας
469ΡέραςΚωνσταντίνοςΝ.30ΜακροτάνταλοΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΚτηματίας
470ΡέραςΜ.Ιωάννης58ΜακροτάνταλοΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΚτηματίας
471ΠετράκηςΓκίκαςΓιανν.40ΜακροτάνταλοΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΚτηματίας
472ΜώροςΝ.Πέτρος60ΜακροτάνταλοΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΚτηματίας
473ΜώροςΙωάννηςΠ.48ΜακροτάνταλοΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΚτηματίας
474ΜώροςΣταμάτιοςΠ.55ΜακροτάνταλοΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΚτηματίας
475ΜώροςΚ.Ιωάννης26ΜακροτάνταλοΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΚτηματίας
476ΠαντελιάςΣπύροςΔ.40ΜακροτάνταλοΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΚτηματίας
477ΧαλιαμπίλιαςΝ.Π.32ΜακροτάνταλοΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΚτηματίας
478ΚοτζίληςΔ.Ιωάννης39ΜακροτάνταλοΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΚτηματίας
479ΚοτζίληςΜαρίνοςΔ.35ΜακροτάνταλοΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΚτηματίας
480ΜουζάκηςΜιχαήλ48ΜακροτάνταλοΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΚτηματίας
481ΜανούσοςΔήμας55ΜακροτάνταλοΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΚτηματίας
482ΑδάμηςΓ.Π.34ΜακροτάνταλοΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΚτηματίας
483ΜουζάκηςΙωάννης45ΜακροτάνταλοΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΚτηματίας
484ΚοτζίληςΛαζ.Π.54ΜακροτάνταλοΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΚτηματίας
485ΚοτζίληςΓ.Σταμάτιος40ΜακροτάνταλοΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΚτηματίας
486ΚοτζίληςΔήμαςΣταμάτιος42ΜακροτάνταλοΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΚτηματίας
487ΜώροςΓ.Ζ.35ΜακροτάνταλοΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΚτηματίας
488ΜπατήςΖαχαρίας60ΜακροτάνταλοΑυτόχθωνΑκίνητόν και Κινητήν ΠεριουσίανΚτηματίας
489ΚοτζίληςΙωάννηςΣ.38ΜακροτάνταλοΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
490ΜώροςΙωάννηςΛ.55ΜακροτάνταλοΑυτόχθωνΑκίνητόν και Κινητήν ΠεριουσίανΚτηματίας
491ΜώροςΔ.Λ.35ΜακροτάνταλοΑυτόχθωνΑκίνητόν και Κινητήν ΠεριουσίανΚτηματίας
492ΜώροςΣταμάτιοςΔ.38ΜακροτάνταλοΑυτόχθωνΑκίνητόν και Κινητήν ΠεριουσίανΚτηματίας
493ΠέροςΔ.Γ.30ΜακροτάνταλοΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΚτηματίας
494ΡέραςΠ.Ιωάννης48ΜακροτάνταλοΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΚτηματίας
495ΡέραςΔ.Ιωάννης45ΜακροτάνταλοΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΚτηματίας
496ΜπατήςΓ.Ιωάννης29ΜακροτάνταλοΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΚτηματίας
497ΜπατήςΘ.Ιωάννης36ΜακροτάνταλοΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΚτηματίας
498ΤριδήμαςΛ.Δ.56ΜακροτάνταλοΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΚτηματίας
499ΤριδήμαςΠ.Ν.38ΜακροτάνταλοΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΚτηματίας
500ΜαρτίνουΓιαννούλης40ΜακροτάνταλοΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΚτηματίας
501ΚαβαλάρηςΔ.Ματθαίος38ΜακροτάνταλοΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΚτηματίας
502ΝικολάκηςΙωάννηςΜαρ.33ΜακροτάνταλοΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΚτηματίας
503ΣιφναίουΝ.50ΜακροτάνταλοΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΚτηματίας
504ΚοκάκηςΖ.Λ.60ΜακροτάνταλοΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΚτηματίας
505ΚοκάκηςΝ.Ζ.36ΜακροτάνταλοΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΚτηματίας
506ΜουρίκηςΙωάννηςΝ.58ΜακροτάνταλοΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΚτηματίας
507ΜουρίκηςΔ.Ν.55ΜακροτάνταλοΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΚτηματίας
508ΒιδάληςΙωάννηςΔ.27ΜακροτάνταλοΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΚτηματίας
509ΚοζανίτηςΔ.Γ.56ΜακροτάνταλοΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΚτηματίας
510ΚοζανίτηςΔ.Γ.38ΜακροτάνταλοΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΚτηματίας
511ΜαμάηςΔ.Γ.55ΜακροτάνταλοΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΚτηματίας
512ΤριδήμαςΑδαμάντιος50ΜακροτάνταλοΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΚτηματίας
513ΜπατήςΜ.Ζ.37ΜακροτάνταλοΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΚτηματίας
514ΜωράιλαςΙωάννηςΔ. Γκ.25ΜακροτάνταλοΑυτόχθωνΑκίνητόν και Κινητήν ΠεριουσίανΚτηματίας
515ΤαράσηςΔήμαςΛαζ.50ΜακροτάνταλοΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
516ΚατζίκηςΔήμαςΑ.58ΜακροτάνταλοΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
517ΒιδάληςΔ.Ζ.30ΜακροτάνταλοΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
518της ΕλένηςΛαζ.38ΜακροτάνταλοΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
519της ΕλένηςΔ.Ιωάννης50ΜακροτάνταλοΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
520ΜαμάηςΙωάννηςΓ.50ΜακροτάνταλοΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
521ΜαμάηςΓ.Ιωάννης30ΜακροτάνταλοΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
522ΑθανάσηΓ.Ιωάννης48ΜακροτάνταλοΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
523ΑθανάσηΑντώνιοςΔ.37ΜακροτάνταλοΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
524ΑθανάσηΛ.Δ.46ΜακροτάνταλοΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
525ΡέραςΜαρίνοςΝ.48ΜακροτάνταλοΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
526ΣεβαστόςΔ.Γκίκας33ΜακροτάνταλοΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
527ΣεβαστόςΝ.Γκίκας35ΜακροτάνταλοΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
528ΒιδάληςΚ.Γ.34ΜακροτάνταλοΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
529ΒιδάληςΓ.Δ.53ΜακροτάνταλοΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
530ΜωράιλαςΓ.Γκίκας60ΜακροτάνταλοΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
531ΜωράιλαςΓ.Ιωάννης55ΜακροτάνταλοΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
532ΜπατήςΔ.Π.60ΜακροτάνταλοΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
533ΜπατήςΛαζ.65ΜακροτάνταλοΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
534ΜπατήςΜαρ.Π.52ΜακροτάνταλοΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
535ΜώροςΔήμαςΛαζ.40ΜακροτάνταλοΑυτόχθωνΑκίνητόν και Κινητήν ΠεριουσίανΓεωργός
536ΜώροςΓ.Λαζ.38ΜακροτάνταλοΑυτόχθωνΑκίνητόν και Κινητήν ΠεριουσίανΓεωργός
537ΠαντελιάςΙωάννηςΓ.45ΜακροτάνταλοΑυτόχθωνΑκίνητόν και Κινητήν ΠεριουσίανΓεωργός
538ΤριδήμαςΝ.Δήμας46ΜακροτάνταλοΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
539ΤριδήμαςΙωάννηςΓ.48ΜακροτάνταλοΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
540ΒιταλιώτηςΔήμαςΒ.30ΜακροτάνταλοΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
541ΚατζίκηςΑνδρέαςΔήμας30ΜακροτάνταλοΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΚτηματίας
542ΓιαννούλαςΓ.Αλ.38ΜακροτάνταλοΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
543ΤριδήμαςΜ.Α.55ΜακροτάνταλοΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
544ΠετράκηςΓιαννούληςΘ.27ΜακροτάνταλοΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
545ΜωράιλαςΜαρ.Γκ.49ΜακροτάνταλοΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
546ΜωράιλαςΜαρ.Δήμας32ΜακροτάνταλοΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
547ΜωράιλαςΓ.Δήμας26ΜακροτάνταλοΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
548ΑθανάσηΛ.Ιωάννης58ΜακροτάνταλοΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
549ΜωράιλαςΓιαννούληςΝ.36ΜακροτάνταλοΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
550ΜωράιλαςΑλ.Ν.50ΜακροτάνταλοΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
551ΤριδήμαςΙωάννηςΓ.57ΜακροτάνταλοΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
552ΜώροςΙωάννηςΛ. Ζ.40ΜακροτάνταλοΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
553ΣεβαστόςΖ.44ΜακροτάνταλοΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
554ΣούληςΧρίστος36ΜακροτάνταλοΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΧαλκουργός
555ΤριδήμαςΝ.Ιωάννης45ΜακροτάνταλοΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
556ΒιταλιώτηςΠ.Β.45ΜακροτάνταλοΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
557ΚοζανίτηςΗλίας54ΜακροτάνταλοΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
558ΒιταλιώτηςΙωάννηςΓ.28ΜακροτάνταλοΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
559ΠαντελιάςΔ.Γκίκας60ΜακροτάνταλοΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
560ΠαντελιάςΙωάννηςΓκ.55ΜακροτάνταλοΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
561ΠαπαγιαννούληςΔ.Γιαν.55ΜακροτάνταλοΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
562ΤριδήμαςΔ.Π.48ΜακροτάνταλοΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
563ΤριδήμαςΝ.Π.56ΜακροτάνταλοΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
564ΤριδήμαςΓ.Α.66ΜακροτάνταλοΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
565ΡέραςΜ.Ν.38ΜακροτάνταλοΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
566ΣούρμπηςΚυριάκοςΝ.28Βιτάλι, Λειβάδια και ΓίδεςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
567ΚαρυστινόςΠ.Ιωάννης54Βιτάλι, Λειβάδια και ΓίδεςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
568ΚαρυστινόςΔ.Ιωάννης56Βιτάλι, Λειβάδια και ΓίδεςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
569ΑθανάσηΜπατήςΙωάννης48Βιτάλι, Λειβάδια και ΓίδεςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
570ΚαρυστινόςΓ.Ν.32Βιτάλι, Λειβάδια και ΓίδεςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΜυλωνάς
571ΛουκίσαςΠ.Γαν.38Βιτάλι, Λειβάδια και ΓίδεςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΜυλωνάς
572ΛουκίσαςΓιαννούληςΦ.38Βιτάλι, Λειβάδια και ΓίδεςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
573ΛουκίσαςΒασίλειοςΦ.36Βιτάλι, Λειβάδια και ΓίδεςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
574ΛουκίσαςΔ.Ν.55Βιτάλι, Λειβάδια και ΓίδεςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΜυλωνάς
575ΚατζίκηςΣταμάτιος56Βιτάλι, Λειβάδια και ΓίδεςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
576ΤούσηςΔ.Π.36Βιτάλι, Λειβάδια και ΓίδεςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
577ΚαρυστινόςΙωάννηςΧρ.39Βιτάλι, Λειβάδια και ΓίδεςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
578ΤόγιαςΓ.Δ.50Βιτάλι, Λειβάδια και ΓίδεςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΜυλωνάς
579ΚάτζοςΚ.30Βιτάλι, Λειβάδια και ΓίδεςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΜυλωνάς
580ΣίδερηςΙωάννηςΚ.40Βιτάλι, Λειβάδια και ΓίδεςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
581ΓληγοράκοςΙωάννηςΗλίας40Βιτάλι, Λειβάδια και ΓίδεςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
582ΚαρυστινόςΓ.Δ.60Βιτάλι, Λειβάδια και ΓίδεςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
583ΚαρυστινόςΔ.Γ.34Βιτάλι, Λειβάδια και ΓίδεςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
584ΚαρυστινόςΣταμάτιοςΙωάννης43Βιτάλι, Λειβάδια και ΓίδεςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
585ΚωνσταντίνουΓιαννούληςΜ.50Βιτάλι, Λειβάδια και ΓίδεςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
586ΚωνσταντίνουΓ.Μ.47Βιτάλι, Λειβάδια και ΓίδεςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
587ΛουκίσαςΝ.Δ.28Βιτάλι, Λειβάδια και ΓίδεςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
588ΜπουλμέτηςΙωάννης55Βιτάλι, Λειβάδια και ΓίδεςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
589ΛουκίσαςΔ.Ιωάννης38Βιτάλι, Λειβάδια και ΓίδεςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
590ΑθανάσηΝ.Γ.32Βιτάλι, Λειβάδια και ΓίδεςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΜυλωνάς
591ΚαρυστινόςΜ.Ιωάννης40Βιτάλι, Λειβάδια και ΓίδεςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΜυλωνάς
592ΑναπλιώτηςΔ.Γκίκας40Βιτάλι, Λειβάδια και ΓίδεςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
593ΣούρμπηςΔ.Κυριάκος56Βιτάλι, Λειβάδια και ΓίδεςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
594ΤώγιαςΔ.Αλ.37Βιτάλι, Λειβάδια και ΓίδεςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
595ΜπάλαςΔ.Ιωάννης60Βιτάλι, Λειβάδια και ΓίδεςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
596ΜπάλαςΙωάννηςΔ.42Βιτάλι, Λειβάδια και ΓίδεςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
597ΚαλαϊτζήςΔ.Α.38Βιτάλι, Λειβάδια και ΓίδεςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
598ΣούρμπηςΓ.Π.60Βιτάλι, Λειβάδια και ΓίδεςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
599ΣούρμπηςΠ.Γ.32Βιτάλι, Λειβάδια και ΓίδεςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
600ΣούρμπηςΝ.Κυριάκος48Βιτάλι, Λειβάδια και ΓίδεςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
601ΚατζίκηςΙωάννηςΖ.50Βιτάλι, Λειβάδια και ΓίδεςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
602ΘεοδωράκηςΓ.Ν.33Βιτάλι, Λειβάδια και ΓίδεςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
603ΘεοδωράκηςΘ.Ιωάννης40Βιτάλι, Λειβάδια και ΓίδεςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
604ΒρετόςΙωάννηςΓ.52Βιτάλι, Λειβάδια και ΓίδεςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
605ΚαβαλάρηςΝ.Π.53Βιτάλι, Λειβάδια και ΓίδεςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
606ΚατζίκηςΖ.Ιωάννης37Βιτάλι, Λειβάδια και ΓίδεςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
607ΤριδήμαςΒ.Μ.50Βιτάλι, Λειβάδια και ΓίδεςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
608ΛαρίοςΓ.45Βιτάλι, Λειβάδια και ΓίδεςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
609ΚάτζοςΓ.Ιωάννης26Βιτάλι, Λειβάδια και ΓίδεςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
610ΚαλαϊτζήςΑλ.Ν.28Βιτάλι, Λειβάδια και ΓίδεςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
611ΚαλαϊτζήςΝ.55Βιτάλι, Λειβάδια και ΓίδεςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
612ΜπάλαςΣταμάτιοςΔ.35Βιτάλι, Λειβάδια και ΓίδεςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
613ΣούρμπηςΔ.Αλ.30Βιτάλι, Λειβάδια και ΓίδεςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
614ΣούρμπηςΝ.[δυσδιάκριτο]45Βιτάλι, Λειβάδια και ΓίδεςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
615ΣούρμπηςΑλ.Σ.50Βιτάλι, Λειβάδια και ΓίδεςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
616ΑθανάσηΠ.Δήμας30Βιτάλι, Λειβάδια και ΓίδεςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
617ΜπατήςΓ.Ζ.36Βιτάλι, Λειβάδια και ΓίδεςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
618ΔράκοςΓ.48Βιτάλι, Λειβάδια και ΓίδεςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
619ΚαρυστινόςΙωάννηςΓ.27Βιτάλι, Λειβάδια και ΓίδεςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
620ΚαραβοκύρηςΜ.58Βιτάλι, Λειβάδια και ΓίδεςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
621ΑθανάσηΝ.Δήμας45Βιτάλι, Λειβάδια και ΓίδεςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
622ΜούλαςΙωάννηςΝ.46Βιτάλι, Λειβάδια και ΓίδεςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
623ΜούλαςΔ.Ν.58Βιτάλι, Λειβάδια και ΓίδεςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
624ΉσαρηςΒ.Δ.56Βιτάλι, Λειβάδια και ΓίδεςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
625ΜούλαςΝ.Δ.38Βιτάλι, Λειβάδια και ΓίδεςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
626ΣίδερηςΓ.Ζ.30Βιτάλι, Λειβάδια και ΓίδεςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
627ΣίδερηςΒ.Γ.55Βιτάλι, Λειβάδια και ΓίδεςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
628ΤριδήμαςΔ.Ν.54Βιτάλι, Λειβάδια και ΓίδεςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
629ΚατζίκηςΙωάννηςΓ.43Βιτάλι, Λειβάδια και ΓίδεςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
630ΚατζίκηςΔήμαςΓ.53Βιτάλι, Λειβάδια και ΓίδεςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
631ΣίδερηςΠαναγιώτης43Βιτάλι, Λειβάδια και ΓίδεςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
632ΣίδερηςΙωάννηςΓ.48Βιτάλι, Λειβάδια και ΓίδεςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
633ΑθανάσηΙωάννηςΔ.50Βιτάλι, Λειβάδια και ΓίδεςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
634ΜπαμπούσηςΔ.Γ.50Βιτάλι, Λειβάδια και ΓίδεςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
635ΛουκίσαςΔ.Φ.44Βιτάλι, Λειβάδια και ΓίδεςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
636ΑθανάσηΔ.Ιωάννης28Βιτάλι, Λειβάδια και ΓίδεςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
637ΑθανάσηΔήμαςΔ.50Βιτάλι, Λειβάδια και ΓίδεςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
638ΑθανάσηΝ.Ιωάννης40Βιτάλι, Λειβάδια και ΓίδεςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
639ΑθανάσηΦίλιπποςΔ.30Βιτάλι, Λειβάδια και ΓίδεςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
640ΜπατήςΙωάννηςΑλ.50Βιτάλι, Λειβάδια και ΓίδεςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
641ΚατζίκηςΓ.Ν.47Βιτάλι, Λειβάδια και ΓίδεςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
642ΑθανάσηΓκίκαςΙωάννης40Βιτάλι, Λειβάδια και ΓίδεςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
643ΑθανάσηΔ.Ιωάννης55Βιτάλι, Λειβάδια και ΓίδεςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
644ΑθανάσηΣταμάτιοςΙωάννης50Βιτάλι, Λειβάδια και ΓίδεςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
645ΛουκίσαςΓιαννούλης58Βιτάλι, Λειβάδια και ΓίδεςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
646ΣούρμπηςΙωάννηςΝ.26Βιτάλι, Λειβάδια και ΓίδεςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
647ΑθανάσηΝ.Ιωάννης55Βιτάλι, Λειβάδια και ΓίδεςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
648ΑθανάσηΙωάννηςΣταμάτιος28Βιτάλι, Λειβάδια και ΓίδεςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
649ΛαρίοςΙωάννηςΔ.50Βιτάλι, Λειβάδια και ΓίδεςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
650ΚατζίκηςΔ.Ν.35Βιτάλι, Λειβάδια και ΓίδεςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
651ΘεοδωράκηςΔ.40Βιτάλι, Λειβάδια και ΓίδεςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
652ΚατζίκηςΓ.Δ.35Βιτάλι, Λειβάδια και ΓίδεςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
653ΚατζίκηςΙωάννηςΜ.60Βιτάλι, Λειβάδια και ΓίδεςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
654ΚατζίκηςΠ.Δ.40Βιτάλι, Λειβάδια και ΓίδεςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
655ΜπατίστουΙωάννης40Βιτάλι, Λειβάδια και ΓίδεςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
656ΤζίνηςΔήμαςΔ.28Βιτάλι, Λειβάδια και ΓίδεςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
657ΤαντόμαςΜ.Ν.50Βιτάλι, Λειβάδια και ΓίδεςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
658ΚατζίκηςΝ.Μ.57Βιτάλι, Λειβάδια και ΓίδεςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
659ΤζουμπρήςΔ.Ν.48Βιτάλι, Λειβάδια και ΓίδεςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
660ΤζουμπρήςΔ.Τζίνης62Βιτάλι, Λειβάδια και ΓίδεςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
661ΤζουμπρήςΓκίκαςΔ.38Βιτάλι, Λειβάδια και ΓίδεςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
662ΤαντόμαςΝ.Α.35Βιτάλι, Λειβάδια και ΓίδεςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
663ΒαλμάςΔ.Γιαννούλης36Βιτάλι, Λειβάδια και ΓίδεςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
664ΒουρκοτιώτηςΔ.Λ.42Βιτάλι, Λειβάδια και ΓίδεςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
665ΚατζίκηςΔήμαςΝ.44Βιτάλι, Λειβάδια και ΓίδεςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
666ΤζίνηςΙωάννηςΓιαννούλης33Βιτάλι, Λειβάδια και ΓίδεςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
667ΤζουμπρήςΠ.Δ.45Βιτάλι, Λειβάδια και ΓίδεςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
668ΒουρκοτιώτηςΝ.Ιωάννης55Βιτάλι, Λειβάδια και ΓίδεςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
669ΤζουμπρήςΑλ.Σταμάτιος28Βιτάλι, Λειβάδια και ΓίδεςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
670ΧιώτηςΑλ.Δ.37Βιτάλι, Λειβάδια και ΓίδεςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
671ΒουρκοτιώτηςΓιαννούληςΔ.38Βιτάλι, Λειβάδια και ΓίδεςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
672ΛουκίσαςΝικόλαος63Βιτάλι, Λειβάδια και ΓίδεςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
673ΜανάληςΓ.Δήμας38Βιτάλι, Λειβάδια και ΓίδεςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
674ΤζουμπρήςΓ.Γάσπαρης39Βιτάλι, Λειβάδια και ΓίδεςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
675ΤζουμπρήςΘ.Λ.38Βιτάλι, Λειβάδια και ΓίδεςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
676ΚατζίκηςΓ.Σταμάτιος26Βιτάλι, Λειβάδια και ΓίδεςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
677ΚατζίκηςΑυγουστήςΝ.48Βιτάλι, Λειβάδια και ΓίδεςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
678ΤζίνηςΔ.Γιαν.26Βιτάλι, Λειβάδια και ΓίδεςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
679ΒουρκοτιώτηςΙωάννηςΝ.35Βιτάλι, Λειβάδια και ΓίδεςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
680ΒουρκοτιώτηςΑντώνιοςΔ.42Βιτάλι, Λειβάδια και ΓίδεςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
681ΒουρκοτιώτηςΣταμάτιοςΔ.50Βιτάλι, Λειβάδια και ΓίδεςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
682ΛαρίοςΔήμαςΔ.42Βιτάλι, Λειβάδια και ΓίδεςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
683ΚατζίκηςΙωάννηςΠ.45Βιτάλι, Λειβάδια και ΓίδεςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
684ΚατζίκηςΔ.Ιωάννης56Βιτάλι, Λειβάδια και ΓίδεςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
685ΤαντόμαςΙωάννηςΑ.40Βιτάλι, Λειβάδια και ΓίδεςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
686ΚατζίκηςΜ.Ιωάννης32Βιτάλι, Λειβάδια και ΓίδεςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
687ΚατζίκηςΘ.Αντώνιος30Βιτάλι, Λειβάδια και ΓίδεςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
688Δημητρίου Γ.60ΑμμόλοχοςΑυτόχθωνΑκίνητόν και Κινητήν ΠεριουσίανΚτηματίας
689ΜαμάηςΝ.Φραγκίσκος36ΑμμόλοχοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
690ΜαμάηςΔ.Φ.55ΑμμόλοχοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΧαλκουργός
691ΜαμάηςΚυριάκος30ΑμμόλοχοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
692ΚάρλοςΙωάννης52ΑμμόλοχοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
693ΜάρταληςΓ.40ΑμμόλοχοςΑυτόχθωνΑκίνητόν και Κινητήν ΠεριουσίανΓεωργός
694ΜαμάηςΠαντελήςΝ.40ΑμμόλοχοςΑυτόχθωνΑκίνητόν και Κινητήν ΠεριουσίανΓεωργός
695ΑθανάσηΝ.Π.40ΑμμόλοχοςΑυτόχθωνΑκίνητόν και Κινητήν ΠεριουσίανΓεωργός
696ΡουμελιώτηςΙωάννης50Αμμόλοχοςαπό το 1821Έχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
697ΖακύνθιοςΙωάννηςΑναστάσιος35ΑμμόλοχοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
698ΑθανάσηΛ.Π.43ΑμμόλοχοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
699ΑθανάσηΙωάννηςΠ.40ΑμμόλοχοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
700ΚαρυστινόςΣταμάτιοςΦ.43ΑμμόλοχοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
701ΜπούσηςΔ.Σταμάτιος50ΑμμόλοχοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
702ΜπούσηςΓ.Σταμάτιος44ΑμμόλοχοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
703ΜπούσηςΗλίαςΣταμάτιος58ΑμμόλοχοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΧαλκουργός
704ΑθανάσηΖ.Ιωάννης50ΑμμόλοχοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
705ΜαμάηςΑντώνιοςΓ.35ΑμμόλοχοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΧαλκουργός
706ΜούσηςΝ.38ΑμμόλοχοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΈμπορος
707ΓιαννούληΔ.46ΑμμόλοχοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΚτηματίας
708ΤαντόμαςΖάννηςΓ.26ΑμμόλοχοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
709ΜπαμπούσηςΝ.παπά Ιωάννης50ΑμμόλοχοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
710ΠαπαμιχάληςΔ.Ιωάννης50ΑμμόλοχοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
711ΑναπλιώτηςΓ.Γκίκας36ΑμμόλοχοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
712ΜπατήςΔ.Λαζ.26ΑμμόλοχοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
713ΜπατήςΖ.60ΑμμόλοχοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
714ΣούληςΙωάννηςΔήμας28ΑμμόλοχοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΚτηματίας
715ΣταύραςΔ.Ηλίας55ΑμμόλοχοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΚτηματίας
716ΜούσηςΙωάννης34ΑμμόλοχοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΚτηματίας
717ΑϊβαλιώτηςΕλευθέριος43Αμμόλοχοςαπό το 1826Έχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
718ΠαπαμιχάληςΔ.Ν.29ΑμμόλοχοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
719ΜαμάηςΔ.Γιαν.54ΑμμόλοχοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
720ΠαπαμιχάληςΓ.Α.48ΑμμόλοχοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
721ΝικολάκηςΔήμαςΙωάννης50ΑμμόλοχοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
722ΚωνσταντήςΓ.Θ.58ΑμμόλοχοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
723ΜωράιλαςΙωάννηςΔήμας38ΑμμόλοχοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
724ΚοτζίληςΔ.50ΑμμόλοχοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
725ΣταύραςΔήμαςΙωάννης46ΑμμόλοχοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
726ΣταύραςΛαζ.Ιωάννης48ΑμμόλοχοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
727ΣταύραςΙωάννηςΑλ.35ΑμμόλοχοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
728ΣταύραςΖ.Αλ.33ΑμμόλοχοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
729ΟικονόμουΛ.45ΑμμόλοχοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
730ΣταύραςΓ.Δ.50ΑμμόλοχοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
731ΜαμάηςΓιαννούληςΔ.50ΑμμόλοχοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
732ΤαντόμαςΔ.Ν.49ΑμμόλοχοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
733ΜώροςΓ.Δ53ΑμμόλοχοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
734ΛουκίσαςΔήμαςΓκίκας55ΑμμόλοχοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
735ΠετράκηςΔ.Γκίκας38ΑμμόλοχοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
736ΜώροςΜιχαήλΔ.45ΑμμόλοχοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
737ΚοκάκηςΓ.Δήμας56ΑμμόλοχοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
738ΒιδάληςΔ.παπά Ιωάννης55ΑμμόλοχοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
739ΒιδάληςΝ.Χριστόφας34ΑμμόλοχοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
740ΣταύραςΠ.Λ.30ΑμμόλοχοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
741ΛάμπρουΔ.Ιωάννης48ΑμμόλοχοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
742ΣταύραςΖ.Δ.32ΑμμόλοχοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
743ΣταύραςΛ.Λαζ.52ΑμμόλοχοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
744ΣταύραςΠ.Δ.53ΑμμόλοχοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
745ΣταύραςΓ.Δ.58ΑμμόλοχοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
746ΣταύραςΔ.Ιωάννης58ΑμμόλοχοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
747ΣταύραςΛ.Δ.56ΑμμόλοχοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
748ΜίχαςΙωάννηςΓ.40ΑμμόλοχοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
749ΜίχαςΔ.Γ.42ΑμμόλοχοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
750ΧέλμηςΛαζ.Σταμάτιος37ΑμμόλοχοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
751Μωραΐτης Ν.Δ.60ΑμμόλοχοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
752Μωραΐτης Δ.Ν.40ΑμμόλοχοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
753ΜάρκουΔ.Δήμας25ΑμμόλοχοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
754ΑρνιώτηςΓ.Ιωάννης40ΑμμόλοχοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
755ΒιδάληςΙωάννηςΧριστόφας40ΑμμόλοχοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
756ΒιδάληςΓ.Ιωάννης58ΑμμόλοχοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
757ΤζώτηςΔ.Ιωάννης38ΑμμόλοχοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
758ΚοκάκηςΝ.Δ.26ΑμμόλοχοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
759ΜπαστάρδοςΓ.Δ.38ΑμμόλοχοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
760ΠούτζαςΓ.Ιωάννης46ΑμμόλοχοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
761ΚάρλοςΑνδρέαςΓ.57ΑμμόλοχοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
762ΠαπαδημήτρηςΓ.Ιωάννης38ΑμμόλοχοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
763ΟικονόμουΝ.Λ.57ΑμμόλοχοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
764ΟικονόμουΓ.Λ.53ΑμμόλοχοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
765ΜαμάηςΓ.παπά Ν.27ΑμμόλοχοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
766ΜαμάηςΓιαννούληςΛ.26ΑμμόλοχοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
767ΟικονόμουΓ.Δ.32ΑμμόλοχοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
768ΜαστροτόςΔ.Γ.50ΑμμόλοχοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
769ΜπαμπούσηςΙωάννηςΔ.28ΑμμόλοχοςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
770ΖούραςΑναστάσιοςΙωάννης37Βαρίδι και ΚαλιβάριΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
771ΒιδάληςΓ.Γιαννάκης48Βαρίδι και ΚαλιβάριΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
772ΉσαρηςΓ.Μ.60Βαρίδι και ΚαλιβάριΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
773ΠοθητόςΓ.Κ.55Βαρίδι και ΚαλιβάριΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
774ΚάρλοςΓ.Ιωάννης54Βαρίδι και ΚαλιβάριΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
775ΜάρκουΓιαννούλης36Βαρίδι και ΚαλιβάριΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
776ΉσαρηςΓ.Δ.55Βαρίδι και ΚαλιβάριΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
777ΖούραςΓ.Ιωάννης38Βαρίδι και ΚαλιβάριΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΜυλωνάς
778ΒιδάληςΔ.Γ.36Βαρίδι και ΚαλιβάριΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
779ΒιδάληςΔ.Στάθης35Βαρίδι και ΚαλιβάριΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
780ΚαμπέροςΓ.Δ.30Βαρίδι και ΚαλιβάριΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΜυλωνάς
781ΣούληςΓιαννούληςΘ.36Βαρίδι και ΚαλιβάριΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
782ΚωνταντήςΔ.Λ.56Βαρίδι και ΚαλιβάριΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
783ΚάρλοςΓ.Κ.50Βαρίδι και ΚαλιβάριΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
784ΚάρλοςΔ.Ν.48Βαρίδι και ΚαλιβάριΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
785ΉσαρηςΔ.Ιωάννης49Βαρίδι και ΚαλιβάριΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
786ΣούληςΘ.Ν.38Βαρίδι και ΚαλιβάριΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
787ΉσαρηςΘ.Μ.52Βαρίδι και ΚαλιβάριΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
788ΚάρλοςΔ.Ιωάννης50Βαρίδι και ΚαλιβάριΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
789ΉσαρηςΔ.Ιωάννης55Βαρίδι και ΚαλιβάριΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
790ΜπαστάρδοςΔ.Γ.60Βαρίδι και ΚαλιβάριΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
791ΉσαρηςΘ.Δ.30Βαρίδι και ΚαλιβάριΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
792ΧέλμηςΔ.Σταμάτιος32Βαρίδι και ΚαλιβάριΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
793ΜαμάηςΔ.Σταμάτιος40Βαρίδι και ΚαλιβάριΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
794ΤούσηςΔ.Ιωάννης60Βαρίδι και ΚαλιβάριΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
795ΛύγκοςΛ.48Βαρίδι και ΚαλιβάριΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
796ΉσαρηςΘ.Δ.50Βαρίδι και ΚαλιβάριΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
797ΛουκίσαςΙωάννηςΔ.55Βαρίδι και ΚαλιβάριΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
798ΉσαρηςΙωάννηςΔ.60Βαρίδι και ΚαλιβάριΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
799ΖούραςΘ.Ν.26Βαρίδι και ΚαλιβάριΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
800ΜπενέτηςΘ.Δ.30Βαρίδι και ΚαλιβάριΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
801ΚαμπέροςΔ.Ν.60Βαρίδι και ΚαλιβάριΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
802ΖούραςΔ.Ιωάννης30Βαρίδι και ΚαλιβάριΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
803ΤούσηςΔ.Φ.32Βαρίδι και ΚαλιβάριΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
804ΡίσηςΔ.Γιαννούλης58Βαρίδι και ΚαλιβάριΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
805ΑρνιώτηςΔ.Γ.30Βαρίδι και ΚαλιβάριΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
806ΉσαρηςΙωάννηςΜ.60Βαρίδι και ΚαλιβάριΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
807ΜαμάηςΙωάννηςΔ. Π.55Βαρίδι και ΚαλιβάριΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
808ΒιδάληςΓκίκαςΔ.50Βαρίδι και ΚαλιβάριΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
809ΉσαρηςΓκίκαςΔ.40Βαρίδι και ΚαλιβάριΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
810ΉσαρηςΙωάννηςΔ.50Βαρίδι και ΚαλιβάριΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
811ΜπόθοςΙωάννηςΑλ.52Βαρίδι και ΚαλιβάριΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
812ΤούσηςΙωάννηςΦρ.38Βαρίδι και ΚαλιβάριΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
813Ήσαρης ΤζόραςΙωάννηςΔ.36Βαρίδι και ΚαλιβάριΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
814ΒιδάληςΓκίκαςΣτάθης35Βαρίδι και ΚαλιβάριΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
815ΖούραςΚ.Α.38Βαρίδι και ΚαλιβάριΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
816ΚοπελίτηςΛ.Ιωάννης30Βαρίδι και ΚαλιβάριΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
817Χάκαλης ΜίχαςΜ.Ν.58Βαρίδι και ΚαλιβάριΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
818ΉσαρηςΜ.Γ.36Βαρίδι και ΚαλιβάριΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
819ΚωνσταντήςΜ.Λ.48Βαρίδι και ΚαλιβάριΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
820ΒιδάληςΔ.παπά Ν.32Βαρίδι και ΚαλιβάριΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
821ΜαμάηςΛαζ.Στάθης55Βαρίδι και ΚαλιβάριΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
822ΜπόθοςΝ.Αλ.50Βαρίδι και ΚαλιβάριΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
823ΠαπαγιαννάκηςΜ.Γ.55Βαρίδι και ΚαλιβάριΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
824ΛάμπρουΝ.Δ.55Βαρίδι και ΚαλιβάριΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
825ΤούσηςΜ.Φ.28Βαρίδι και ΚαλιβάριΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
826ΡίκαςΜ.Ιωάννης40Βαρίδι και ΚαλιβάριΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
827ΖούραςΝ.Δ.40Βαρίδι και ΚαλιβάριΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
828ΤούσηςΜ.Δ.32Βαρίδι και ΚαλιβάριΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
829ΑναστάσηςΝ.Ιωάννης37Βαρίδι και ΚαλιβάριΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
830ΉσαρηςΠ.Ιωάννης58Βαρίδι και ΚαλιβάριΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
831ΖούραςΠαναγιώτηςΗλίας58Βαρίδι και ΚαλιβάριΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
832ΉσαρηςΣταμάτιοςΔ.40Βαρίδι και ΚαλιβάριΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
833ΉσαρηςΦραγκίσκοςΔ.45Βαρίδι και ΚαλιβάριΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
834ΖούραςΔήμαςΓ.33Βαρίδι και ΚαλιβάριΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
835ΒιδάληςΓ.παπά Ν.29Βαρίδι και ΚαλιβάριΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
836ΖούραςΝ.Δήμας48Βαρίδι και ΚαλιβάριΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
837ΖούραςΙωάννηςΔήμας50Βαρίδι και ΚαλιβάριΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
838ΖούραςΝ.Ηλίας50Βαρίδι και ΚαλιβάριΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
839ΖούραςΑναστάσιοςΗλίας52Βαρίδι και ΚαλιβάριΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
840ΖούραςΖ.Α.36Βαρίδι και ΚαλιβάριΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
841ΧέλμηςΔ.Γ.35Βαρίδι και ΚαλιβάριΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
842ΜάνταληςΔ.35Βαρίδι και ΚαλιβάριΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
843ΖούραςΔ.Ιωάννης55Βαρίδι και ΚαλιβάριΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
844ΛουκίσαςΓ.Δ.45Βαρίδι και ΚαλιβάριΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
845ΛουκίσαςΒ.Δ.35Βαρίδι και ΚαλιβάριΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
846ΛουκίσαςΧριστόδουλος33Βαρίδι και ΚαλιβάριΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
847ΜπαμπούσηςΦραγκίσκος46Βαρίδι και ΚαλιβάριΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΛεπτουργός
848ΜπαστάρδοςΔ.Σταμάτιος36Βαρίδι και ΚαλιβάριΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
849ΜάνταληςΝ.30Βαρίδι και ΚαλιβάριΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
850ΤούσηςΔ.Γ.40Βαρίδι και ΚαλιβάριΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
851ΤούσηςΝ.Ιωάννης50Βαρίδι και ΚαλιβάριΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
852ΒουρκοτιώτηςΙωάννηςΓ.36Βαρίδι και ΚαλιβάριΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
853ΠετράκηςΝ.Α.40Βαρίδι και ΚαλιβάριΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
854ΧέλμηςΓ.Π.50Βαρίδι και ΚαλιβάριΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
855ΧέλμηςΠ.Δ.36Βαρίδι και ΚαλιβάριΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
856ΧέλμηςΓ.Μ.58Βαρίδι και ΚαλιβάριΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΜυλωνάς
857ΑναστασίαςΝ.50Βαρίδι και ΚαλιβάριΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
858ΧέλμηςΝ.Δ.55Βαρίδι και ΚαλιβάριΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
859ΧέλμηςΘ.Ν.32Βαρίδι και ΚαλιβάριΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
860ΧέλμηςΙωάννηςΔ.58Βαρίδι και ΚαλιβάριΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
861ΧέλμηςΑλ.Ν.50Βαρίδι και ΚαλιβάριΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
862ΜπράιλαςΙωάννηςΝ.48Βαρίδι και ΚαλιβάριΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
863ΛουκίσαςΔήμαςΑ.50Βαρίδι και ΚαλιβάριΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
864ΛουκίσαςΖ.Α.56Βαρίδι και ΚαλιβάριΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
865ΛουκίσαςΙωάννηςΝ.30Βαρίδι και ΚαλιβάριΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
866ΜαμάηςΔ.Γιαν.58Βαρίδι και ΚαλιβάριΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
867ΜώροςΙωάννηςΔ.45Βαρίδι και ΚαλιβάριΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
868ΛουκίσαςΙωάννηςΦ.58Βαρίδι και ΚαλιβάριΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
869ΛουκίσαςΦραγκίσκοςΙωάννης34Βαρίδι και ΚαλιβάριΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
870ΒιδάληςΓ.παπά Ιωάννης46Βαρίδι και ΚαλιβάριΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
871ΒιδάληςΖ.παπά Ιωάννης50Βαρίδι και ΚαλιβάριΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
872ΛουκίσαςΦραγκίσκοςΠ.36Βαρίδι και ΚαλιβάριΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
873ΣούληςΝ.Δ.40Βαρίδι και ΚαλιβάριΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
874ΣούληςΖ.Γ.52Βαρίδι και ΚαλιβάριΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
875ΛουκίσαςΓ.Μ.37Βαρίδι και ΚαλιβάριΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
876ΧέλμηςΓ.Ιωάννης48Βαρίδι και ΚαλιβάριΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΜυλωνάς
877ΧέλμηςΓιαννούληςΙωάννης52Βαρίδι και ΚαλιβάριΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
878ΚαρυστινόςΙωάννηςΓ.38Βαρίδι και ΚαλιβάριΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
879ΒαφιάςΑντώνιος28Βαρίδι και ΚαλιβάριΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
880ΧέλμηςΔήμαςΓ.56Βαρίδι και ΚαλιβάριΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
881ΚαρυστινόςΠαναγιώτηςΝ.37Βαρίδι και ΚαλιβάριΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
882ΚαρυστινόςΑ.Γ.30Βαρίδι και ΚαλιβάριΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
883ΔάραςΓ.Δ.43Βαρίδι και ΚαλιβάριΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
884ΒαφιάςΝ.56Βαρίδι και ΚαλιβάριΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
885ΜαρτίνουΜαρτίνοςΔ.58Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
886ΜαρτίνουΓ.36Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
887ΜαρτίνουΓιαννάκης30Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
888ΠαπαμιχάληςΖ.Ιωάννης50Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
889ΜαρτίνουΛεονάρδος38Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
890ΜαρτίνουΝ.Δ.42Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
891ΜαρτίνουΓιαννούληςΔ.38Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
892ΓληγοράκοςΝ.Σταμάτιος48Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
893ΓληγοράκοςΒασίλειοςΣ.38Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
894ΓληγοράκοςΗλίας56Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
895ΓληγοράκοςΔημήτριοςΗλίας27Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
896ΓληγοράκοςΓ.58Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
897ΓληγοράκοςΓληγόρηςΓ.33Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
898ΜαρτίνουΜιχαήλΔ.37Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
899ΜαρτίνουΕλευθέριοςΓ.40Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
900ΜαρτίνουΔήμας36Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
901ΜαρτίνουΔ.38Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
902ΜαμάηςΜιχαήλΔ.38Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
903ΜαμάηςΙωάννηςΔ.34Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
904ΜαμάηςΣταμάτιοςΝ.26Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
905ΜπαστάρδοςΓιαννούληςΑλ.35Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
906ΜαμάηςΓιαν.Δ.48Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
907ΜπαστάρδοςΙωάννηςΓιαν58Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
908ΜπαστάρδοςΓιαν.Μουρίκης58Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
909ΜπαστάρδοςΚ.Δ.36Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
910ΜπαστάρδοςΔ.Γ.52Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
911ΝικολάκηςΔ.Γ.56Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
912ΝικολάκηςΙωάννηςΓκ.40Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
913ΝικολάκηςΙωάννηςΓ.56Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
914ΜπαστάρδοςΝικόλαοςΓ.54Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
915ΜπαστάρδοςΣταμάτιοςΙωάννης53Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
916ΑθανάσηΔήμαςΙωάννης60Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
917ΑθανάσηΓιαννούληςΔ.38Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
918ΜαστροτούσηςΔήμαςΓκ.40Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
919ΜανάληςΠ.Γ.46Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
920ΤζωνάκηςΓ.Ν.45Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
921ΚοζανίτηςΗλίαςΓκ.55Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
922ΚοζανίτηςΓ.Γκ.58Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
923ΚοζανίτηςΓκίκαςΓ.42Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
924ΚοζανίτηςΖάννεςΓ.26Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
925ΜπόθοςΙωάννηςΠ.45Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
926ΔελαγραμμάτικαςΜ.38Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
927ΜπόθοςΜ.Π.43Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
928ΜπόθοςΓ.Ιωάννης50Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
929ΜπόθοςΗλίαςΙωάννης40Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
930ΜανάληςΓ.Π.48Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
931ΜανάληςΓ.Δ.58Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
932ΜανάληςΔ.Γ.39Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
933ΜαμάηςΗλίαςΙωάννης36Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
934ΜπόθοςΙωάννηςΔ.48Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
935ΜπόθοςΓ.Ηλίας26Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
936ΜπόθοςΗλίαςΙωάννης60Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
937ΤζονάκηςΔήμαςΛ.40Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
938ΠίτζαςΙωάννηςΓάσπαρης37Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
939ΜπόθοςΙωάννηςΓιαν.30Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
940ΜαμάηςΙωάννηςΜ.56Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
941ΜαμάηςΛ.Λ.45Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
942ΜαμάηςΔήμαςΙωάννης38Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
943ΜαμάηςΑλ.Ιωάννης37Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
944ΜανάληςΗλίαςΓ.53Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
945ΜπόθοςΝ.Δήμας26Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
946ΤαντόμαςΝ.Αλ.37Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
947ΜπατήςΓ.Κ.58Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
948ΜπατήςΣταμάτιοςΚ.32Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
949ΜπαστάρδοςΣταμάτιοςΓ.53Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
950ΜαστρογιάννηςΙωάννηςΖ.48Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
951ΜαστρογιάννηςΓιαννούληςΖ.37Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
952ΚωνσταντήςΜιχαήλΔ.56Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
953ΤαχαρώδηςΝ.Μ.47Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
954ΚόλιαςΑλ.Λ.36Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
955ΤζογάνηςΔ.34Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΠλοιοκυβερνήτης
956ΤζογάνηςΓ.38Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
957ΤζογάνηςΙωάννης40Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
958ΜαμάηςΔ.Γ.40Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
959ΜαμάηςΔ.Λ.50Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
960ΛιέναςΜ.Γ.38Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
961ΛιέναςΓ.58Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
962ΛιέναςΙωάννης35Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
963ΚωνσταντήςΛαζ.Δ.55Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
964ΒιδάληςΓ.Μπατ.42Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
965ΜαμάηςΓιαννούληςΙωάννης38Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
966ΜαμάηςΘ.Δ.58Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
967ΦαρακούκηςΓ.Ζ.44Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
968ΦαρακούκηςΔ.Γ.60Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
969ΦαρακούκηςΔ.Ιωάννης36Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΠλοιοκυβερνήτης
970ΜανάληςΑνδρέαςΙωάννης56Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
971ΓιαννούκαςΙωάννηςΔήμας34Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
972ΜπαμπούσηςΓ.Αθ.56Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
973ΜπαμπούσηςΙωάννηςΑθ.58Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
974ΤαντόμαςΑντώνιοςΝ.48Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
975ΣταμάτηςΑνδρέαςΔ.55Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
976ΜαμάηςΗλίαςΔ.48Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
977ΜαμάηςΑργύριος46Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΜυλωνάς
978ΓληγοράκοςΓιαννούληςΔ.47Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
979ΓληγοράκοςΓληγόρηςΔ.55Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
980Μπαστάρδος ΜίχαΓ.Δ.32Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
981ΜπόθοςΠ.Ιωάννης55Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
982ΜπόθοςΓιαννούληςΙωάννης30Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
983ΤζονάκηςΓιαννούλης45Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
984ΜπόθοςΓ.Ηλίας34Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
985ΜπόθοςΙωάννηςΗλίας30Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
986ΚιουράναςΙωάννηςΜ.35Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
987ΚωνσταντήςΚ.Δ.54Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
988ΚωνσταντήςΖ.Γ.38Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
989ΚωνσταντήςΙωάννηςΓ.40Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
990ΚωνσταντήςΓ.Π.60Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
991ΚωνσταντήςΓιαννούληςΠ.58Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
992ΜανάληςΔ.Ιωάννης58Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
993ΜπόθοςΒ.παπά Μ.28Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
994ΣταύραςΠιέροςΙωάννης50Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
995ΤζίνηςΔ.48Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΈμπορος
996ΠίτζαςΚ.Ηλίας48Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
997ΤζίνηςΔήμας58Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
998ΤζίνηςΓ.Δήμας30Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
999ΑθανάσηΔήμαςΔ.40Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
1000ΑθανάσηΝ.Δ.38Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
1001ΣταύραςΓ.Ιωάννης52Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
1002ΚατζίκηςΙωάννηςΛ.50Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
1003ΚατζίκηςΔ.Λ.38Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
1004ΜωράιλαςΑδάμΙωάννης40Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
1005ΜωράιλαςΔ.Ν.36Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
1006ΜωράιλαςΠ.Γιαννούλης38Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
1007ΜωράιλαςΓιαν.Π.60Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
1008ΜωράιλαςΔ.Γκίκας57Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
1009ΤζανέτοςΦραγκίσκος48Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
1010ΜαμάηςΣπύροςΦ.48Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΧαλκουργός
1011ΜαμάηςΣπύροςΟικ.50Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
1012ΜαμάηςΓ.Σπύρος28Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
1013ΜαμάηςΔ.Ν.56Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
1014ΛεονταρήςΔήμας45Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
1015ΖούραςΓ.Δήμας55Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
1016ΖούραςΦραγκίσκοςΑ.45Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
1017ΖούραςΒασίλειοςΔ.57Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
1018ΖούραςΙωάννηςΒ.32Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
1019ΠιτζόςΕλ.60Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
1020ΉσαρηςΙωάννηςΘ.25Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
1021ΛιλιγιάννηςΝ.49Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
1022ΜώροςΜ.Ιωάννης25Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΈμπορος
1023ΡέραςΙωάννης34Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
1024ΜπαμπούσηςΑθανάσιοςΙωάννης34Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
1025ΤζανέτοςΓ.55Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
1026Δημητρίου Ιωάννης27Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
1027ΓιουμουκάκηςΝ.40Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
1028ΤζανέτοςΝ.30Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΈμπορος
1029ΦαρακούκηςΓ.Ιωάννης28Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΡακοπώλης
1030ΚωνσταντήςΔ.Α.55Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΈμπορος
1031ΚωνσταντήςΙωάννηςΔ.26Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΈμπορος
1032ΚωνσταντήςΑνδρέαςΔ.28Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΠλοιοκυβερνήτης
1033ΟικονόμουΑναγνώστης43Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΈμπορος
1034ΠεζόπουλοςΕμμανουήλ54Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΚαφεπώλης
1035ΜαμάηςΖ.Γ.25Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΧαλκουργός
1036ΤζέποςΙωάννης33Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΈμπορος
1037ΤαράσηςΠ.58Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΠλοιοκυβερνήτης
1038ΚαβαλιάςΑλέξανδρος52Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΠλοιοκυβερνήτης
1039ΚλονάρηςΠαύλος44Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΈμπορος
1040ΛίπεσηςΝ.27Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΈμπορος
1041ΜώροςΛουκάς27Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΈμπορος
1042Γιαννουλίδης Αναγνώστης32Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΠλοιοκυβερνήτης
1043ΓρηγορίουΕυστράτιος47Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑπό το 1828Έχει ακίνητα κτήματαΠλοιοκυβερνήτης
1044ΠολίτηςΔιαμαντής55Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑπό το 1828Έχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
1045ΜπαστάρδοςΖ.Μουρίκης56Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
1046ΣτενάκηςΙωάννηςΝ.34Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
1047ΣτενάκηςΓ.Αθ.55Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
1048ΣτενάκηςΙωάννηςΝ.30Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
1049ΣτενάκηςΙωάννηςΓ.28Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
1050ΜαζαράκηςΜ.60Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
1051ΜαζαράκηςΓ.Μ.50Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
1052ΜαζαράκηςΝ.Μ.36Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
1053ΛιλιγιάννηςΓ.40Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
1054ΠίτζαςΔ.Λαζ.40Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
1055ΠίτζαςΜαρίνοςΗλίας38Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
1056ΠίτζαςΔ.Ιωάννης56Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
1057ΜαστρογεώργηςΙωάννηςΔ.30Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
1058ΖούμπερηςΙωάννης40Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΧαλκουργός
1059ΜαστρογεώργηςΠ.Ιωάννης35Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
1060ΜαζαράκηςΔ.Ιωάννης56Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
1061ΚαβαλάρηςΝ.Δ.56Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
1062ΚαβαλάρηςΓιαννούληςΔ.50Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
1063ΠαπαμιχάληςΗλίαςΓ.54Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
1064ΠαπαμιχάληςΙωάννηςΓ.50Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
1065ΜπαστάρδοςΓ.Ν.48Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
1066ΜπόθοςΙωάννηςπαπά Μ.36Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
1067ΚατζίκηςΔ.Μ.60Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
1068ΠίτζαςΓ.Αλ.50Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
1069ΠίτζαςΖ.Γάσπαρης37Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
1070ΠίτζαςΙωάννηςΑλ.48Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
1071ΠίτζαςΛ.Αλ.40Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
1072ΠίτζαςΜ.Ιωάννης54Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
1073ΠίτζαςΝ.Ιωάννης59Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
1074ΓρηγορίουΙωάννης42Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑπό το 1829Έχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
1075ΠίτζαςΙωάννηςΜ.46Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
1076ΚροκόδειλοςΔιονύσιος47Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΈμπορος
1077ΠίτζαςΙωάννηςΔ.60Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
1078ΠίτζαςΠ.Δ.55Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
1079ΠίτζαςΔ.Π.30Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
1080ΓρηγορίουΑντώνιος43Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑπό το 1827Έχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
1081ΠίτζαςΓ.Δ.56Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
1082ΠίτζαςΔ.Γ.38Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
1083ΠίτζαςΝ.Ηλίας28Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
1084ΓεωργιάδηςΚ.30Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
1085ΓληγοράκοςΣταμάτιος60Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
1086ΤαντόμαςΑλ.Ν.60Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
1087ΜαμάηςΑναγνώστηςπαπά Ν. Γ. 25Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
1088ΠετράκηςΓκίκαςΙωάννης60Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
1089ΜανατήςΙωάννηςΔ.26Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
1090ΚαβαλάρηςΔ.Ιωάννης Λ.25Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
1091ΜαμάηςΓιαννούλης60Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
1092ΣταύραςΓ.60Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
1093ΚατζίκηςΙωάννηςΑντώνιος26Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
1094ΜανάληςΔ.Δήμας40Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΓεωργός
1095ΜούσηςΓ.25Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΈμπορος
1096ΜανάληςΠέτροςΓ.34Γαύριον και Άγιος ΠέτροςΑυτόχθωνΈχει ακίνητα κτήματαΒαφέας