Ονόματα Μυκόνου

ΟΝΟΜΑΤΑ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΕ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ

ΤΟΥ 17ου ΑΙΩΝΑ

(ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΙΧΑ ΚΑΙ ΝΟΤΑΡΙΑΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ)

 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΟΝΟΜΑΤΑ

Στον κατάλογο που ακολουθεί έχουν συγκεντρωθεί τα οικογενειακά που εντοπίζονται σε ιστορικά τεκμήρια του δεύτερου μισού του 17ου αιώνα από τη Μύκονο. Τα περισσότερα οικογενειακά ονόματα δεν έχουν ένα σταθερό τύπο αλλά απαντώνται με διάφορες μορφές. Στον κατάλογο που ακολουθεί έχουμε καταγράψει κατά αλφαβητική σειρά το σύνολο των οικογενειακών ονομάτων που εντοπίστηκαν, επιλέγοντας για κάθε ένα από αυτά τον συνηθέστερο σταθερό τύπο γραφής του. Οι διαφορετικές μορφές με τις οποίες απαντά ένα επώνυμο στα νοταριακά έγγραφα καταγράφονται σε αγκύλες. Στις περιπτώσεις που δίπλα στο θεωρούμενο ως οικογενειακό όνομα υπάρχει, εντός παρενθέσεως, το άρθρο “του” ή “της”, πρόκειται συνήθως για βαπτιστικό όνομα, γένους ανάλογου με το αναγραφόμενο άρθρο, το οποίο είναι πιθανόν με την πάροδο του χρόνου να έχει μεταπέσει και να χρησιμοποιείται ως επώνυμο. Ερωτηματικό έχει τεθεί στις περιπτώσεις που υπάρχει αμφιβολία για την ορθή καταγραφή του επωνύμου. Ο τονισμός των ονομάτων δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί καθώς οι γραφείς δεν τον ακολουθούσαν με σταθερό τρόπο.

Α

– ΑΓΓΕΛΕΤΑΣ (της)

– ΑΓΓΕΡΟΥΣ (της)

– ΑΓΕΝΝΗΤΟΣ

– ΑΓΙΟΜΑΥΡΙΤΗΣ

– ΑΓΡΑΒΑΡΑΣ

– ΑΘΑΝΑ (του), βλ. και ΣΕΚΙΟΥ

– ΑΚΤΟΥΡΕΝΑΣ (της)

– ΑΛΑΜΑΝΗΣ, βλ. ΤΕΛΑΜΑΝΗΣ

– ΑΛΕΞΗ (του)

– ΑΛΙΜΑΤΗΡΗΣ

– ΑΛΙΜΠΕΡΤΗΣ

– ΑΛΙΤΖΑ (;)

– ΑΛΙΦΡΑΝΤΩΝΗΣ, συνοδεύει ορισμένες φορές το ΓΡΥΠΑΡΗΣ

– ΑΜΙΡΑΛΙΑΣ, βλ. ΝΤΑΜΙΡΑΛΙΑΣ

– ΑΜΟΡΑΤΗΣ, συνοδεύει ορισμένες φορές το ΣΤΑΘΗΣ

– ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

– ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ [ΑΝΤΡΙΩΤΗΣ]

– ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ (του)

– ΑΝΕΖΙΝΑΣ (της)

– ΑΝΤΡΙΑΝΑΣ (της)

– ΑΝΤΩΝΕΛΟΥ (του)

– ΑΠΑΛΙΑΡΔΕΝΑΣ (της)

– ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ

– ΑΡΓΕΝΤΙΔΕΝΑΣ (της)

– ΑΡΓΗ (;) (του)

– ΑΡΜΑΚΟΛΑΣ, ορισμένες φορές συνοδεύει το ΓΡΥΠΑΡΗΣ

– ΑΡΜΑΟΣ [ΑΡΜΑΓΟΣ, ΑΜΑΡΓΟΣ (;)]

– ΑΡΜΕΝΗΣ

– ΑΡΜΠΑΝΕΖΗ (του)

– ΑΡΟΝΑ (του)

– ΑΡΤΑΚΗΝΟΣ

– ΑΡΦΑΝΗΣ (της)

– ΑΣΑΝΙΝΑΣ (της)

– ΑΣΚΑΘΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

– ΑΤΑΛΕΙΩΤΗΣ

Β

– ΒΑΒΛΟΥΔΑΣ (;)

– ΒΑΛΕΖΙΑΣ [ΒΑΛΕΤΖΙΑΣ, ΒΑΛΕΝΤΖΙΑΣ]

– ΒΑΝΗ (;) (του)

– ΒΑΡΕΛΗΣ

– ΒΑΡΣΑΜΗΣ

– ΒΕΛΟΝΑΣ

– ΒΕΝΙΕΡΗΣ

– ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ

– ΒΕΡΟΝΑΣ (της)

– ΒΗΤΖΑΡΑΣ

– ΒΙΔΑΛΗΣ [ΒΙΔΑΛΕΣ]

– ΒΙΔΟΣ

– ΒΙΚΑΡΙΟΣ

– ΒΙΣΚΗ (;)

– ΒΙΤΑΛΗΣ

– ΒΛΑΣΗΣ [ΒΛΑΣΣΗΣ]

– ΒΟΥΡΒΟΥΤΗΣ (;)

– ΒΟΥΡΓΑΡΗΣ

– ΒΟΥΤΖΙΝΟΣ [ΒΟΥΣΙΝΟΣ]

Γ

– ΓΑΒΑΛΑΣ

– ΓΑΪΤΑΝΗΣ [ΓΑΤΑΝΗΣ]

– ΓΑΛΑ (;)

– ΓΑΛΙΑΡΔΟΣ, βλ. ΚΑΜΠΑΣΗΣ

– ΓΑΜΠΡΙΕΛΗ (του), βλ. ΠΑΠΑΓΙΑΚΟΥΜΟΣ

– ΓΑΡΓΑΛΟΣ

– ΓΑΡΜΠΟΥΛΙΑΣ

– ΓΑΡΟΥΜΠΗΣ

– ΓΑΤΑΝΗΣ, βλ. ΓΑΪΤΑΝΗΣ

– ΓΓΡΙΜΠΙΛΙΑΣ

– ΓΕΜΕΛΟΣ [ΓΕΜΕΛΕΣ]

– ΓΕΝΑΡΟΥ (του)

– ΓΕΝΙΑΤΖΟΣ [ΓΕΝΙΑΤΣΟΣ, ΓΕΝΙΑΖΟΣ, ΓΕΝΙΑΣΟΣ]

– ΓΕΝΙΤΗΣ

– ΓΕΝΟΒΕΖΟΥ

– ΓΕΡΑΡΔΗΣ, βλ. ΓΗΡΑΡΔΗΣ

– ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΑ (του) [ΓΕΡΟΥΝΙΚΟΛΑ]

– ΓΕΡΟΥ

– ΓΕΩΡΓΑΝΤΗΣ

– ΓΗΡΑΡΔΗΣ [ΓΕΡΑΡΔΗΣ]

– ΓΙΑΓΚΟΥ (του), βλ. και βαπτιστικό όνομα ΓΙΑΓΚΟΣ

– ΓΙΑΚΟΥΜΗ (του)

– ΓΙΑΛΙΤΗΣ

– ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ (του)

– ΓΙΑΤΡΕΝΑ

– ΓΚΟΥΜΑΣ

– ΓΛΑΚΑΣ

– ΓΛΑΡΑΚΗΣ

– ΓΛΕΝΤΑΣ (της)

– ΓΛΗΓΟΡΑΚΗΣ

– ΓΟΥΛΙΕΡΜΗΣ [ΓΟΥΛΙΕΡΙΜΗΣ]

– ΓΡΙΑΣ, (ενίοτε το ΓΡΙΑΣ συνοδεύεται από το ΦΩΣΚΟΛΟΣ)

– ΓΡΙΜΑΝΗΣ

– ΓΡΙΟΠΟΥΛΟΥ

– ΓΡΥΠΑΡΗΣ

– ΓΥΖΗΣ [ΓΚΥΖΗΣ, ΖΥΓΗΣ]

Δ

– ΔΙΑΣΙΤΗΣ

– ΔΙΑΣΚΟΥΦΗΣ

– ΔΟΝΤΑΣ

– ΔΟΥΚΑΚΗ (του)

– ΔΟΥΚΑ (του), βλ. ΖΙΑΓΟΣ

Ζ

– ΖΑΓΑΚΗΣ (;)

– ΖΑΓΑΝΑΣ

– ΖΑΓΟΥΝΙΑΡΗΣ

– ΖΑΚΥΝΘΗΝΕΟΣ [ΖΑΚΥΘΗΝΕΟΣ]

– ΖΑΝΕΤΙΝΑΣ (της), βλ. ΜΑΝΙΑΤΗΣ

– ΖΑΝΝΗΣ [ΤΖΑΝΝΗΣ]

– ΖΑΝΝΟΥΣ (της)

– ΖΑΝΟΥΚΟΣ

– ΖΑΟΥΡΙΑΝΟΣ

– ΖΑΦΕΙΡΕΝΑΣ (της)

– ΖΕΡΒΟΣ

– ΖΙΑΓΟΣ [ΤΖΑΓΟΣ, ΤΖΙΑΓΟΣ]

– ΖΙΩΤΗΣ

– ΖΩΡΖΗ (του)

– ΖΩΡΖΟΠΟΥΛΟΣ

Θ

– ΘΕΡΜΙΩΤΗΣ [ΘΕΡΜΙΝΙΩΤΗΣ]

– ΘΟΛΟΓΟΣ

– ΘΟΔΩΡΑΚΗ (του)

– ΘΟΔΩΡΟΥ (του), βλ. και ΠΑΡΙΑΝΗΣ (της)

– ΘΟΔΩΡΟΥΛΑ βλ. ΓΥΖΗ

Κ

– ΚΑΒΕΣΤΡΟΣ, βλ. και ΧΑΛΙΚΗΣ

– ΚΑΒΟΥΡΟΣΚΕΛΗΣ

– ΚΑΓΙΑΝΗΣ

– ΚΑΙΣΗΝΑ (;) (του)

– ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ

– ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ

– ΚΑΛΗΣ (της)

– ΚΑΛΙΑΡΧΟΣ [ΚΑΛΛΙΑΡΧΟΣ]

– ΚΑΛΙΚΟΥ (του)

– ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ [ΚΑΛΕΡΓΗΣ]

– ΚΑΛΛΙΜΑΡΧΟΣ [ΚΑΛΛΙΜΑΡΧΟΣ]

– ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ

– ΚΑΛΟΓΡΙΟΣ [ΚΑΛΟΥΓΡΙΟΣ]

– ΚΑΛΟΜΕΝΟΣ [ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ]

– ΚΑΛΟΞΥΝΑ [ΚΑΛΑΞΥΝΑ]

– ΚΑΛΟΥΔΗΣ

– ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ, βλ. ΚΑΛΟΜΕΝΟΣ

– ΚΑΛΤΟΡΑΣ

– ΚΑΜΙΤΖΗΣ

– ΚΑΜΠΑΣΗΣ [ή ΓΑΛΙΑΡΔΟΣ]

– ΚΑΜΠΙΑΝΟΣ

– ΚΑΝΙΣΚΑΣ

– ΚΑΝΤΟΥ (της)

– ΚΑΠΑΣΩΝΗΣ

– ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗΣ [ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ]

– ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

– ΚΑΡΑΜΠΗΛΙΑΣ

– ΚΑΡΑΣ

– ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΗΣ

– ΚΑΡΒΟΥΝΥΧΗΣ (της)

– ΚΑΡΔΑΜΙΤΖΗΣ

– ΚΑΡΕΖΑΣ (της)

– ΚΑΡΜΕΝΟΥ (του)

– ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ

– ΚΑΡΤΑΖΑΣ, βλ. ΚΑΤΡΑΖΑΣ

– ΚΑΡΥΠΗΣ

– ΚΑΣΑΝΤΡΙΑΝΟΣ [ΚΑΣΑΤΡΙΑΝΟΣ]

– ΚΑΣΙΚΗΣ

– ΚΑΣΟΥΚΟΣ βλ. ΧΑΔΕΜΕΝΟΣ

– ΚΑΣΤΕΛΑΝΑΚΗΣ

– ΚΑΣΤΕΛΑΝΟΣ

– ΚΑΣΤΡΙΑΝΟΣ

– ΚΑΤΑΒΑΤΑΣ

– ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ (της)

– ΚΑΤΖΙΚΗΣ

– ΚΑΤΖΟΥΛΗ

– ΚΑΤΖΟΥΡΗΣ

– ΚΑΤΟΥΣ (της)

– ΚΑΤΡΑΖΑΣ [ΚΑΡΤΑΖΑΣ]

– ΚΑΤΡΑΚΑΖΗΣ [ΚΑΤΡΑΚΑΛΗΣ]

– ΚΑΤΩΜΕΡΗΣ

– ΚΑΤΩΜΕΡΗΣ

– ΚΕΡΑΣΑΣ (της)

– ΚΕΦΑΛΟΝΙΤΗΣ

– ΚΙΚΛΙΚΑ (του)

– ΚΙΟΚΙΟΥ βλ. ΠΡΟΚΙΟΚΙΟΥ

– ΚΟΒΙΟΣ

– ΚΟΚΚΙΝΟΣ

– ΚΟΛΑΣΤΑΣ

– ΚΟΜΝΗΝΟΣ

– ΚΟΝΤΑΡΑΚΗΣ, βλ. ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ

– ΚΟΝΤΑΡΑΣ

– ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ [ΚΟΝΤΑΡΑΚΗΣ, ΚΟΝΤΑΡΙΝΟΣ]

– ΚΟΝΤΑΦΡΑΤΖΕΣΚΟΥ (του)

– ΚΟΝΤΗΛΑΣ, βλ. και ΜΑΝΙΑΤΗΣ

– ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ

– ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

– ΚΟΝΤΟΛΟΥΡΗΣ [ΚΟΝΤΟΛΟΥΣ, ΚΟΝΤΟΛΕΡΗΣ]

– ΚΟΝΤΟΜΑΡΟΥΛΑΣ (της)

– ΚΟΝΤΟΣ

– ΚΟΝΤΟΣΤΑΥΛΟΣ

– ΚΟΝΤΟΦΡΕΟΣ

– ΚΟΡΙΝΘΙΟΣ

– ΚΟΡΝΑΡΟΣ [ΚΟΡΝΑΡΗΣ]

– ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ

– ΚΟΡΣΟ

– ΚΟΡΩΝΙΟΣ

– ΚΟΣΜΑΣ

– ΚΟΤΖΑΦΤΗΣ βλ. ΚΟΥΤΖΑΥΤΗΣ

– ΚΟΥΒΑΡΑΚΗΣ βλ. ΦΩΣΚΟΛΟΣ

– ΚΟΥΚΑΣ

– ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ

– ΚΟΥΛΟΥΡΙΔΗΣ

– ΚΟΥΜΕΤΑΣ (της)

– ΚΟΥΜΙΑΝΟΣ

– ΚΟΥΝΙΑΣ

– ΚΟΥΝΟΥΠΙΕΤΗΣ

– ΚΟΥΝΤΟΥΜΑΣ

– ΚΟΥΡΑΝΑΣ (της) [ΚΙΟΥΡΑΝΑΣ]

– ΚΟΥΡΤΕΣΑΣ (της)

– ΚΟΥΣΟΜΑΝΩΛΗΣ

– ΚΟΥΣΤΗΣ [ΚΟΥΣΗΣ, ΝΑΣΤΗΣ]

– ΚΟΥΤΖΑΥΤΗΣ [ΚΟΥΛΑΥΤΗΣ, ΚΟΤΖΑΦΤΗΣ]

– ΚΟΥΤΟΣ

– ΚΟΥΦΟΖΑΝΗΣ [ΚΟΥΦΟΖΑΝΕΝΑΣ (της)]

– ΚΡΗΤΙΚΟΣ

– ΚΥΡΙΑΚΟΥ (του)

Λ

– ΛΑΖΑΡΗΣ [ΛΑΣΑΝΗΣ, ΛΑΣΑΡΗΣ, ΛΑΓΑΡΗΣ, ΛΑΤΑΡΗΣ, ΛΑΓΟΥΡΗΣ]

– ΛΑΜΠΑΡΔΑΚΗΣ

– ΛΑΜΠΑΡΗ (;) (του)

– ΛΑΟΥΡΑΣ (της)

– ΛΑΡΕΝΤΖΟΥ (του), βλ. ΚΟΡΝΑΡΟΣ

– ΛΕΟΝΤΗΣ [ΛΙΟΝΤΗΣ, ΛΙΟΝΗΣ, ΛΕΟΝΤΙΟΣ, ΛΙΟΝΤΙΔΕΝΑΣ (της), ΤΖΑΜΕΝΟΥΚΟΣ]

– ΛΕΥΤΕΡΗΣ

– ΛΗΜΝΙΟΣ

– ΛΙΑΝΗΣ (της)

– ΛΙΣΑΡΔΟΣ, βλ. ΛΙΤΖΑΡΔΟΣ

– ΛΙΤΖΑΡΔΟΣ [ΛΙΣΑΡΔΟΣ]

– ΛΟΒΙΣΙΑΝΟΣ

– ΛΟΪΖΟΠΟΥΛΟΣ

– ΛΟΥΒΑΡΗ

– ΛΟΥΡΔΑΣ

– ΛΟΥΣΙΑΣ (της)

– ΛΩΛΟΤΖΑΝΗΣ [ΛΩΛΟΖΑΝΗΣ, ΛΩΛΟΖΑΝΝΗΣ]

Μ

– ΜΑΔΟΥΠΗ (του)

– ΜΑΘΙΟΛΟΥ (του)

– ΜΑΚΡΟΦΡΑΤΖΕΣΚΟΥ (του)

– ΜΑΛΑΞΙΟΣ [ΜΑΛΑΞΟΣ, ΜΑΛΑΞΙΑΣ]

– ΜΑΛΑΧΙΑΣ

– ΜΑΛΤΕΖΟΣ

– ΜΑΜΑ (;)

– ΜΑΝΙΑΣ, βλ. ΜΑΝΙΑΤΗΣ

– ΜΑΝΙΑΤΗΣ [ΜΑΝΙΑΣ]

– ΜΑΝΙΦΙΚΟΥ (του)

– ΜΑΝΟΣ

– ΜΑΝΟΥΣΟΥ (του)

– ΜΑΝΤΑΓΑΣ

– ΜΑΝΤΑΓΑΣ

– ΜΑΡΑΓΚΟΣ [ΜΑΡΑΓΚΟΥΣ, ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ]

– ΜΑΡΑΜΠΟΤΟΣ

– ΜΑΡΑΜΠΟΥΓΑΣ, βλ. και ΜΠΟΥΓΑΣ

– ΜΑΡΓΑΡΟΥΣ (της)

– ΜΑΡΙΝΑΣ (της)

– ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗ (του)

– ΜΑΡΚΟΥΛΗ

– ΜΑΡΟΥΛΑΣ (της)

– ΜΑΡΟΥΣΑΣ (της)

– ΜΑΡΤΙΝΟΣ

– ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΗ (του)

– ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΥΛΗ (του)

– ΜΑΣΤΡΟΝΙΚΟΛΑ (του) και ΜΑΣΤΡΟΝΙΚΟΛΟΥ (του)

– ΜΑΣΤΡΟΠΕΡΕΝΑΣ (της)

– ΜΑΣΤΡΟΤΖΑΝΗ (του)

– ΜΑΤΕΙ [ΜΑΤΕΗΣ]

– ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΙΤΗΣ

– ΜΑΥΡΟΣ

– ΜΕΓΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

– ΜΕΝΑΡΔΟΣ

– ΜΕΡΓΗΣ (;)

– ΜΕΣΙΝΑΣ [ΜΙΣΙΝΑΣ]

– ΜΗΛΑΓΚΟΥΡΗΣ

– ΜΗΛΙΟΣ

– ΜΙΣΑΗΛ (παπάς), βλ. ΜΗΛΙΟΣ

– ΜΙΧΑΛΑΚΑΣ [ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ]

– ΜΙΧΕΛΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

– ΜΙΧΕΛΗ (του καπετάν)

– ΜΟΝΟΒΑΣΙΩΤΗΣ

– ΜΟΡΟΖΟΣ

– ΜΟΡΟΣ, βλ. και ΜΠΡΑΤΙΜΟΣ

– ΜΟΡΦΙΝΟΣ

– ΜΟΣΚΟΝΑΣ

– ΜΟΥΛΤΟΥΡΗΣ, βλ. ΜΠΟΥΤΛΟΥΡΗΣ

– ΜΟΥΝΟΥΧΟΥ (του)

– ΜΟΥΡΓΓΗΣ

– ΜΟΥΡΟΥΖΗΣ

– ΜΟΥΡΟΥΖΗΣ

– ΜΟΥΣΑΛΟΥΣ (;)

– ΜΠΑΓΟΥΣ [ΜΠΑΟΥΣ]

– ΜΠΑΛΑΚΗΣ

– ΜΠΑΜΠΟΥΝΗΣ

– ΜΠΑΤΖΙΝΑΣ, βλ. ΠΑΤΖΙΝΑΣ

– ΜΠΑΤΗ (του)

– ΜΠΑΤΙΣΤΑ (του)

– ΜΠΑΦΟΥ (του)

– ΜΠΑΦΟΥΛΙΑ (του)

– ΜΠΕΛΙΕΣ

– ΜΠΕΡΝΙΔΕΝΑ, βλ. ΣΠΑΛΙΑΡΔΟΥ

– ΜΠΕΡΤΗ (του), βλ. ΝΙΟΡΔΟΣ

– ΜΠΙΖΑΝΗΣ

– ΜΠΛΙΤΗΣ (της)

– ΜΠΟΖΟΥΣ (της)

– ΜΠΟΝΑΖΟΥΝΤΑΣ [ΜΠΟΝΑΤΣΟΥΝΤΑΣ, ΜΠΟΝΑΤΖΟΥΝΤΑΣ, ΠΟΝΑΖΟΥΝΤΑΣ]

– ΜΠΟΝΗΣ [ΜΠΟΝΑΣ]

– ΜΠΟΣΤΑΖΗΣ βλ. ΠΟΣΤΑΖΗΣ

– ΜΠΟΥΓΑΣ [ΜΠΟΥΝΑΣ, ΜΠΟΥΑΣ], βλ. και ΜΑΡΑΜΠΟΥΓΑΣ

– ΜΠΟΥΝΑΣ, βλ. ΜΠΟΥΓΑΣ

– ΜΠΟΥΝΗΣ

– ΜΠΟΥΤΕΛΗ (του)

– ΜΠΟΥΤΛΟΥΡΗΣ [ΜΟΥΛΤΟΥΡΗΣ, ΜΟΥΛΝΤΡΟΥΡΗΣ]

– ΜΠΡΑΤΗΣ

– ΜΠΡΑΤΙΜΟΣ [ΠΡΑΤΙΜΟΣ, ΜΟΡΟΣ], βλ. και ΜΟΡΟΣ

– ΜΥΛΩΝΑΣ

– ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ

– ΜΩΡΑΪΤΗΣ

Ν

– ΝΑΖΟΣ

– ΝΑΝΕ (του)

– ΝΑΣΤΗ, βλ. ΚΟΥΣΤΗΣ

– ΝΕΕΝΑΣ (της), βλ. ΝΕΟΥ

– ΝΕΝΙΩΤΗΣ

– ΝΕΟΣ [ΝΕΓΟΣ]

– ΝΗΡΑΣ (της)

– ΝΙΚΑΣ

– ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ (του), βλ. ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ

– ΝΙΚΟΛΑΛΑΣ

– ΝΙΚΟΛΗ (του)

– ΝΙΚΟΡΕΖΟΣ [ΝΙΚΟΥΡΕΖΟΣ]

– ΝΙΟΡΔΟΣ, βλ. και ΠΟΥΛΑΔΗΣ

– ΝΙΣΥΡΙΟΣ

– ΝΤΑΒΕΡΟΝΙΑΣ [ΤΑΒΕΡΟΝΙΑΣ]

– ΝΤΑΖΑΡΑ [ΝΤΕΖΑΡΑ]

– ΝΤΑΚΑΡΙΣΤΟΣ [ΝΤΕΚΑΡΙΣΤΟΣ, ΤΑΚΑΡΙΣΤΟΣ]

– ΝΤΑΛΑΤΟΛΑΣ, βλ. ΝΤΕΛΑΤΟΛΑΣ

– ΝΤΑΜΙΡΑΛΙΑΣ [ΑΜΙΡΑΛΙΑΣ]

– ΝΤΑΜΟΥΝΤΟΣ

– ΝΤΑΟΥΡΗΣ [ΤΑΟΥΡΗΣ]

– ΝΤΑΡΜΗΣ [ΤΑΡΜΗΣ]

– ΝΤΑΡΟΔΟΣ [ΤΑΡΟΔΟΣ]

– ΝΤΕΖΑΡΑ, βλ. ΝΤΑΖΑΡΑ

– ΝΤΕΚΑΡΙΣΤΟΣ, βλ. ΝΤΑΚΑΡΙΣΤΟΣ

– ΝΤΕΛΑΣΟΥΔΑΣ [ΤΕΛΑΣΟΥΔΑΣ]

– ΝΤΕΛΑΤΟΛΑΣ [ΝΤΑΛΑΤΟΛΑΣ, ΝΤΕΛΟΤΑΣ, ΤΕΛΑΤΟΛΑΣ]

– ΝΤΕΛΙΝΗΣ

– ΝΤΕΜΕΝΕΓΟΥ (του)

– ΝΤΕΣΟΥΔΑΣ [ΤΕΣΟΥΔΑΣ]

– ΝΤΕΤΣΥΠΡΗΣ [ΝΤΕΤΣΥΜΠΡΗΣ, ΝΤΕΤΖΥΠΡΗΣ, ΝΤΕΣΥΜΠΡΗΣ, ΤΕΤΣΥΠΡΗΣ]

– ΝΤΙΑΝΑΣ (της), [ΤΙΑΝΑΣ]

– ΝΤΡΕΤΟΣ

– ΝΤΡΙΜΑΛΙΩΤΗΣ

– ΝΤΡΙΜΠΟΣ, βλ. ΤΡΙΜΠΟΥΣ

– ΝΤΡΟΥΜΠΑΡΙΔΗ

Ξ

– ΞΑΝΘΑΚΗΣ

– ΞΥΔΑΚΗΣ

Ο

– ΟΡΝΟΥΣ [της]

– ΟΡΦΑΝΟΣ [ΑΡΦΑΝΗΣ]

– ΟΣΤΟΒΙΚΗΣ [ΟΣΤΟΒΙΚ]

Π

– ΠΑΓΙΔΑ (του), [ΠΑΓΙΔΗ]

– ΠΑΛΑΜΑΡΗΣ

– ΠΑΝΑΓΙΩΤΕΝΑ

– ΠΑΝΣΕΒΑΣΤΟΣ [ΠΑΣΕΒΑΣΤΟΣ]

– ΠΑΝΤΕΛΗ (του παπά), βλ. ΠΑΝΣΕΒΑΣΤΟΣ

– ΠΑΝΤΕΛΗ (του), βλ. ΣΟΦΙΑΝΟΣ

– ΠΑΞΙΜΑΔΗΣ

– ΠΑΠΑ (του)

– ΠΑΠΑΓΙΑΚΟΥΜΟΣ

– ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΗ (του)

– ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ

– ΠΑΠΑΜΑΡΗΣ

– ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ (του)

– ΠΑΠΑΝΙΚΗΦΟΡΟΥ (του)

– ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ (του)

– ΠΑΠΑΠΑΝΤΕΛΗ (του)

– ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗ (του)

– ΠΑΠΟΥΣΗΣ

– ΠΑΡΑΞΕΝΟΥ (του)

– ΠΑΡΙΑΝΗΣ [ΠΑΡΓΙΑΝΗΣ] (της)

– ΠΑΡΙΑΝΟΣ [ΠΑΡΓΙΑΝΟΣ]

– ΠΑΡΠΕΡΗ (του)

– ΠΑΣΚΟΥΑΛΕΣ [ΠΑΣΧΑΛΗΣ, ΠΑΣΚΑΛΗΣ, ΠΑΣΧΑΛΕΣ]

– ΠΑΣΧΑΛΗΣ, βλ. ΠΑΣΚΟΥΑΛΕΣ

– ΠΑΤΖΙΝΑΣ [ΜΠΑΤΖΙΝΑΣ, ΠΑΣΙΝΑΣ]

– ΠΑΧΗΣ

– ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ

– ΠΕΡΔΙΚΑ (του)

– ΠΕΡΗΣ

– ΠΕΡΟΥΛΗ (του)

– ΠΕΤΡΗΣ

– ΠΕΤΡΟΥΝΕΛΑΣ (της) [ΠΕΤΡΟΥΝΕΛΕΝΑΣ]

– ΠΛΑΤΗΣ

– ΠΛΥΤΑΣ

– ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗΣ

– ΠΟΝΑΖΟΥΝΤΑΣ, βλ. ΜΠΟΝΑΖΟΥΝΤΑΣ

– ΠΟΣΤΑΖΗΣ ΒΛ. ΠΟΣΤΑΤΖΗΣ

– ΠΟΣΤΑΤΖΗΣ [ΠΟΣΤΑΖΗΣ, ΜΠΟΣΤΑΖΗΣ, ΜΠΟΣΤΑΤΖΗΣ]

– ΠΟΥΛΑΔΗΣ, βλ. και ΝΙΟΡΔΟΣ

– ΠΡΑΚΑΛΕΟΝΕΣ

– ΠΡΑΤΙΜΟΣ, βλ. ΜΠΡΑΤΙΜΟΣ

– ΠΡΕΠΟΥΣ (της)

– ΠΡΟΚΙΟΚΙΟΥ [ΚΙΟΚΙΟΥ (πρε)]

– ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ

Ρ

– ΡΑΚΙΤΖΗΣ [ΡΑΚΕΤΖΗΣ]

– ΡΑΟΥΖΕΟΣ

– ΡΑΦΑΗΛΗ (του καπετάν)

– ΡΑΦΙΟΛΟΣ, βλ. ΡΑΦΙΟΣ

– ΡΑΦΙΟΣ [ΡΑΦΙΟΛΟΣ]

– ΡΕΜΟΥΝΤΟΣ

– ΡΗΓΟΣ [ΡΗΒΑΣ]

– ΡΙΑΝΟΣ

– ΡΟΔΕΛΗΣ

– ΡΟΔΙΤΗΣ

– ΡΟΔΟΥΣΑΣ (της)

– ΡΟΖΑΣ [ΡΟΖΗΣ, ΡΟΖΑΚΗΣ]

– ΡΟΚΑ (του)

– ΡΟΥΣΟΣ

– ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΕΝΑΣ (της)

– ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ

– ΡΩΜΑΝΟΣ

– ΡΩΜΕΟΣ

Σ

– ΣΑΒΑΣΤΙΑΣ, βλ. ΚΑΣΤΕΛΑΝΟΣ

– ΣΑΜΠΛΙΤΗΣ

– ΣΑΝΤΟΡΙΝΕΟΣ

– ΣΑΡΔΑΝΗΣ

– ΣΑΣΟΣ

– ΣΓΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ

– ΣΕΚΙΟΣ [ΣΕΚΙΕΣ]

– ΣΕΡΑΤΑΝΟΣ

– ΣΕΡΛΙΚΟΥ (του), [ΣΕΡΛΙΑΚΟΥ, ΣΕΡΑΛΑ, ΣΕΡΑΛΑΛΑ]

– ΣΕΡΤΑΡΗΣ [ΣΙΝΤΑΡΗΣ]

– ΣΗΦΙΑΝΟΣ

– ΣΙΓΑΛΑΣ

– ΣΙΓΓΟΥΡΗ (του)

– ΣΙΚΛΙΜΕΝΟΣ

– ΣΙΜΟΣ, βλ. ΣΥΜΕΩΣ

– ΣΙΝΤΑΡΗΣ βλ. ΣΕΡΤΑΡΗΣ

– ΣΙΟΤΗΣ (;)

– ΣΙΡΙΓΩΤΗΣ [ΣΙΡΑΓΩΤΗΣ]

– ΣΙΦΙΝΙΟΣ [ΣΙΦΝΙΟΣ]

– ΣΚΑΓΙΑΣ

– ΣΚΑΡΔΑΝΑΣ

– ΣΚΑΡΗΣ

– ΣΚΛΑΒΟΣ

– ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ

– ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ

– ΣΚΟΠΕΛΙΤΙΣΑ βλ. και ΚΕΡΑΣΑ

– ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ

– ΣΚΟΥΤΑΡΗΣ

– ΣΚΥΡΙΑΝΟΣ

– ΣΟΛΩΜΟΣ

– ΣΟΥΡΟΥΚΟΥ (του)

– ΣΟΦΙΑΝΟΣ

– ΣΠΑΘΗΣ

– ΣΠΑΛΙΑΡΔΟΣ

– ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, βλ. ΠΑΡΙΑΝΟΣ

– ΣΠΑΝΟΥ

– ΣΠΗΛΙΩΤΗ (του)

– ΣΤΑΓΓΕΛΙΝΗΣ [ΣΤΑΓΓΟΥΛΙΝΗΣ, ΣΤΑΓΓΙΛΙΝΗΣ]

– ΣΤΑΘΕΝΑΣ (ΤΗΣ)

– ΣΤΑΘΗΣ

– ΣΤΕΡΓΙΑΝΟΣ

– ΣΤΕΡΓΙΟΥ (του)

– ΣΤΕΦΑΝΟΥ (του)

– ΣΤΗΦΟΣ [ΣΤΙΦΟΣ], βλ. ΣΑΝΤΟΡΙΝΕΟΣ

– ΣΥΜΕΩΣ [ΣΙΜΟΣ]

– ΣΥΡΙΑΝΟΣ

– ΣΦΑΡΑΓΓΙΑΝΟΣ

– ΣΦΥΡΙΔΗΣ

Τ

– ΤΑΒΕΡΟΝΙΑΣ, βλ. ΝΤΑΒΕΡΟΝΙΑΣ

– ΤΑΚΑΡΙΣΤΟΣ, βλ. ΝΤΑΚΑΡΙΣΤΟΣ

– ΤΑΜΟΥΝΤΟΣ, βλ. ΝΤΑΜΟΥΝΤΟΣ

– ΤΑΝΑΝΗΣ

– ΤΑΟΥΡΗΣ, βλ. ΝΤΑΟΥΡΗΣ

– ΤΑΡΜΗΣ, βλ. ΝΤΑΡΜΗΣ

– ΤΑΡΟΔΟΣ, βλ. ΝΤΑΡΟΔΟΣ

– ΤΕΛΑΜΑΝΗΣ [ΤΑΛΑΜΑΝΗΣ, ΑΛΑΜΑΝΗΣ]

– ΤΕΛΑΣΟΥΔΑΣ, βλ. ΝΤΕΛΑΣΟΥΔΑΣ

– ΤΕΛΑΤΟΛΑΣ, βλ. ΝΤΕΛΑΤΟΛΑΣ

– ΤΕΛΩΝΗ (του)

– ΤΕΣΟΥΔΑΣ, βλ. ΝΤΕΣΟΥΔΑΣ

– ΤΕΤΣΥΠΡΗΣ, βλ. ΝΤΕΤΣΥΠΡΗΣ

– ΤΖΑΓΟΣ ή ΤΖΙΑΓΟΣ, βλ. ΖΙΑΓΟΣ

– ΤΖΑΜΕΝΟΥΚΟΣ, βλ. ΛΕΟΝΤΗΣ

– ΤΖΑΝΝΗΣ, βλ. ΖΑΝΝΗΣ

– ΤΖΑΝΟΤΟΣ

– ΤΖΑΝΟΥΚΟΣ

– ΤΖΑΡΑΤΑΝΟΣ

– ΤΖΗΛΙΟΥ (του)

– ΤΖΗΡΛΙΚΟΣ

– ΤΖΙΓΑΛΑΣ [ΤΖΙΓΚΑΛΑΣ, ΤΖΑΓΑΛΑΣ]

– ΤΖΙΓΚΟΥΡΗΣ

– ΤΖΙΜΠΙΝΙΚΟΣ

– ΤΖΙΤΑΝΟΒΙΚ [ΤΖΙΤΑΝΟΒΙΚΗΣ]

– ΤΗΝΙΑΚΗΣ (της)

– ΤΗΝΙΑΚΟΣ

– ΤΙΑΝΑΣ (της), βλ. ΝΤΙΑΝΑΣ (της)

– ΤΟΝΟΣ

– ΤΟΥΛΑΝΗΣ

– ΤΟΥΡΛΙΑΝΗ

– ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗ (του)

– ΤΡΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑΣ (της)

– ΤΡΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ (του)

– ΤΡΑΟΜΑΝΟΥ (του)

– ΤΡΑΧΑΝΙΩΤΗΣ

– ΤΡΙΜΠΟΥΣ [ΤΡΙΜΠΟΣ, ΝΤΡΙΜΠΟΣ]

– ΤΡΙΠΤΗΣ

Φ

– ΦΑΓΑΣ

– ΦΑΜΕΛΙΤΗΣ

– ΦΑΣΚΟΣ [ΦΙΑΣΚΟΣ]

– ΦΑΣΟΥΛΑΡΕΣ

– ΦΑΣΟΥΛΗΣ

– ΦΙΛΑΔΕΛΦΙΑΝΟΣ [ΦΙΛΑΔΕΡΦΙΑΝΟΣ]

– ΦΙΛΙΠΟΥΤΖΟΣ

– ΦΙΛΙΠΠΟΥ (του)

– ΦΙΡΙΠΗΣ

– ΦΟΚΗΣ

– ΦΟΥΣΚΗΣ [ΦΟΥΣΚΟΣ]

– ΦΟΥΣΚΟΜΑΓΟΥΛΟΣ

– ΦΡΑΓΚΑΣ (της)

– ΦΡΑΓΚΟΥ (του), βλ. ΚΟΝΤΟΦΡΕΟΥ

– ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ

– ΦΡΑΤΖΕΣΚΑΣ (της)

– ΦΡΑΤΖΕΣΚΟΥ (του)

– ΦΡΟΥΖΕΤΗΣ

– ΦΥΡΙΓΟΥ (;)

– ΦΩΣΚΟΛΟΣ (ΦΟΥΣΚΟΛΟΣ, ΦΟΣΚΟΥΛΟΣ]

Χ

– ΧΑΓΓΙΟΛΟΛΟΣ

– ΧΑΔΕΜΕΝΟΣ

– ΧΑΛΗ (;) (του)

– ΧΑΛΙΚΗΣ, βλ. και ΚΑΒΕΣΤΡΟΣ

– ΧΑΛΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

– ΧΑΛΜΠΙΝΗ

– ΧΑΜΠΑΡΗ

– ΧΑΝΙΩΤΗΣ, βλ. ΚΑΙ ΚΟΡΝΑΡΟΣ

– ΧΑΡΒΑΛΙΑ (του)

– ΧΑΡΚΩΜΑΤΑΣ

– ΧΕΛΙΟΣ

– ΧΡΟΥΣΟΛΟΒΙΚΗΣ

– ΧΡΥΣΟΧΟΥ (του)

Ψ

– ΨΑΘΗ (;)

– ΨΑΡΙΑΝΟΣ

– ΨΑΡΟΣ

– ΨΥΡΙΤΗΣ

ΙΙ. ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΑ

Ο κατάλογος περιλαμβάνει αλφαβητικά τα βαπτιστικά ονόματα όπως αυτά καταγράφονται στις νοταριακές πράξεις και στα φορολογικά κατάστιχα του νησιού. Σε όσες περιπτώσεις ένα όνομα απαντά με παρεμφερείς τρόπους γραφής, επιλέχθηκε, όπως και στα οικογενειακά ονόματα, ο συνηθέστερος. Οι παραλλαγές των ονοματικών τύπων έχουν τεθεί σε αγκύλες. Σε κάθε γράμμα του αλφαβήτου καταγράφονται πρώτα τα ανδρικά και κατόπιν τα γυναικεία ονόματα.

Α

– ΑΓΑΠΗΤΟΣ

– ΑΓΟΥΣΤΗΣ [ΑΥΓΟΥΣΤΗΣ]

– ΑΘΑΝΑΣ

– ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

– ΑΛΕΞΗΣ

– ΑΛΕΣΑΝΔΡΟΣ

– ΑΜΗΡΑΣ

– ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ [ΑΝΕΣΤΑΣΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ]

– ΑΝΔΡΕΑΣ [ΑΝΔΡΙΑΣ, ΑΝΤΡΙΑΣ, ΑΤΡΙΑΣ]

– ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ

– ΑΝΤΩΝΕΛΟΣ

– ΑΝΤΩΝΗΣ

– ΑΡΜΑΚΟΛΑΣ

– ΑΡΣΕΝΙΟΣ

– ΑΥΓΟΥΣΤΗΣ, βλ. ΑΓΟΥΣΤΗΣ

– ΑΓΓΕΛΕΤΑ

– ΑΓΓΕΛΙΚΑ

– ΑΓΓΕΡΟΥ

– ΑΓΟΥΣΤΟΥ

– ΑΘΑΝΑΣΙΑ

– ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ [ΑΝΕΣΤΑΣΙΑ]

– ΑΝΕΖΑ [ΑΝΕΖΟΥ]

– ΑΝΝΟΥΣΑ

– ΑΝΤΩΝΙΝΑ

– ΑΡΧΟΝΤΟΥ

– ΑΦΕΝΤΟΥ

Β

– ΒΑΣΙΛΗΣ

– ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ

– ΒΑΣΙΛΙΚΗ

– ΒΕΡΟΝΑ

– ΒΙΟΡΟΥ

– ΒΛΑΧΑ

Γ

– ΓΑΜΠΡΙΕΛΗΣ

– ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

– ΓΕΡΩΝΥΜΟΣ

– ΓΕΩΡΓΗΣ [ΓΕΩΡΗΣ, ΓΙΩΡΓΗΣ, ΓΙΩΡΗΣ]

– ΓΙΑΓΚΟΣ [ΙΑΓΚΟΣ]

– ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ [ΓΙΑΚΟΥΜΟΣ]

– ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, βλ. και ΙΩΑΝΝΗΣ

– ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ

– ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ

– ΓΙΩΡΗΣ, βλ. ΓΕΩΡΓΗΣ

– ΓΚΟΥΖΕΠΗΣ

– ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

 – ΓΑΜΠΡΙΕΛΕΝΑ

– ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ

– ΓΙΑΚΟΥΜΙΝΑ

Δ

– ΔΕΜΕΝΕΓΟΣ [ΔΟΜΕΝΕΓΟΣ, ΝΤΕΜΕΝΕΓΟΣ]

– ΔΗΜΗΤΡΗΣ [ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ]

– ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

– ΔΙΚΑΙΟΣ [ΔΙΚΙΟΣ]

– ΔΙΟΜΑΤΑΡΗΣ

– ΔΟΥΚΑΣ

– ΔΕΣΠΟΙΝΟΥ

Ε

– ΕΛΕΝΗ [ΛΕΝΗ]

– ΕΡΗΝΗ [ΡΗΝΗ, ΕΡΗΝΟΥ]

– ΕΡΓΗΝΑ

– ΕΥΓΕΝΟΥ [ΕΥΓΕΝΙΑ]

– ΕΥΔΟΚΙΑ

– ΕΥΠΡΑΞΙΑ

Ζ

– ΖΑΝΕΤΗΣ

– ΖΑΝΝΗΣ [ΤΖΑΝΝΗΣ, ΤΖΑΝΕΣ, ΖΑΝΗΣ, ΖΑΝΕΣ]

– ΖΑΦΕΙΡΗΣ

– ΖΑΧΑΡΙΑΣ

– ΖΕΠΟΣ

– ΖΟΥΓΑΝΕΣ [ΤΖΟΥΑΝΕΣ]

– ΖΩΡΖΕΤΟΣ [ΤΖΩΡΤΖΕΤΟΣ]

– ΖΩΡΖΗΣ [ΤΖΩΡΤΗΣ, ΤΖΩΡΤΖΟΣ]

– ΖΑΜΠΕΛΑ

– ΖΑΜΠΕΤΑ

– ΖΑΝΕΤΙΝΑ

– ΖΑΝΝΟΥ

– ΖΑΧΑΡΑΤΗ

Θ

– ΘΟΔΩΡΗΣ [ΘΟΔΩΡΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ]

– ΘΟΔΩΡΑ

Ι

– ΙΑΚΩΒΟΣ

– ΙΑΓΚΟΣ, βλ. ΓΙΑΓΚΟΣ

– ΙΓΝΑΤΙΟΣ

– ΙΕΣΕΣ, βλ. ΙΩΣΗΦ

– ΙΣΑΙΑΣ

– ΙΩΑΚΕΙΜ

– ΙΩΑΝΝΗΣ, βλ. και ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

– ΙΩΑΝΝΙΚΙΟΣ

– ΙΩΣΗΦ [ΙΩΑΣΑΦ, ΙΕΣΕΣ]

Κ

– ΚΑΒΕΣΤΡΟΣ

– ΚΑΡΛΟΣ

– ΚΥΡΙΑΚΟΣ

– ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ [ΚΩΣΤΑΝΤΗΣ]

– ΚΩΣΤΑΖΟΣ [ΚΩΣΤΑΤΖΟΣ]

– ΚΑΛΗ

– ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΗ

– ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ

– ΚΑΛΟΥΔΑ

– ΚΑΤΕΡΙΝΑ

– ΚΑΤΟΥ

– ΚΕΡΑΝΝΑ [ΚΟΥΡΑΝΑ, ΚΥΡΑΝΑ]

– ΚΟΥΜΕΤΑ

– ΚΟΥΡΤΕΣΑ

– ΚΟΥΡΑΝΑ, βλ. ΚΕΡΑΝΝΑ

– ΚΡΟΚΙΑ

– ΚΩΣΤΑΖΑ

Λ

– ΛΑΜΠΗΣ [ΛΟΥΜΠΗΣ]

– ΛΑΜΠΡΙΑΝΟΣ

– ΛΑΡΕΝΤΖΟΣ [ΛΑΡΕΤΖΟΣ]

– ΛΕΥΤΕΡΗΣ

– ΛΙΑΝΟΣ

– ΛΙΝΑΡΔΟΣ

– ΛΙΟΝΤΗΣ

– ΛΙΟΣ

– ΛΟΪΖΟΣ

– ΛΟΥΚΑΣ

– ΛΟΥΜΠΗΣ, βλ. ΛΑΜΠΗΣ

– ΛΑΣΚΑΡΙΝΑ

– ΛΑΟΥΡΑ

– ΛΕΝΗ, βλ. ΕΛΕΝΗ

– ΛΙΑΝΗ

– ΛΙΓΝΗ

– ΛΙΣΑΡΔΑ

– ΛΟΥΚΙΝΑ

– ΛΟΥΣΙΑ

 Μ

– ΜΑΘΙΟΣ [ΜΑΘΙΑΣ]

– ΜΑΚΑΡΙΟΣ

– ΜΑΝΩΛΗΣ

– ΜΑΡΙΝΟΣ

– ΜΑΡΙΟΣ

– ΜΑΡΚΑΚΗΣ

– ΜΑΡΚΙΟΣ, βλ. ΜΑΡΚΟΣ

– ΜΑΡΚΟΣ [ΜΑΡΚΙΟΣ]

– ΜΑΡΤΙΝΙΑΝΟΣ

– ΜΑΤΑΙΟΣ

– ΜΕΛΕΤΙΟΣ

– ΜΗΛΙΟΣ

– ΜΗΤΡΟΦΑΝΗΣ

– ΜΙΚΕΣ

– ΜΙΣΑΗΛ

– ΜΙΧΑΛΗΣ [ΜΙΧΕΛΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ]

– ΜΙΧΕΛΕΤΟΣ

– ΜΟΥΡΑΣΑΝΟ

– ΜΠΑΣΤΙΑΝΟΣ

– ΜΠΑΤΗΣ

– ΜΠΑΤΙΣΤΑΣ

– ΜΠΕΡΤΗΣ

– ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

– ΜΑΚΑΡΙΑ

– ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΗ

– ΜΑΝΤΕΛΕΝΑ

– ΜΑΝΤΕΛΟΥΖΑ [ΜΑΝΤΕΛΟΥΣΑ]

– ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

– ΜΑΡΓΑΡΟΥ

– ΜΑΡΓΕΤΑ [ΜΑΡΚΕΤΑ]

– ΜΑΡΙΑ

– ΜΑΡΙΝΑ

– ΜΑΡΟΥ

– ΜΑΡΟΥΛΑ

– ΜΑΡΟΥΣΑ

– ΜΕΛΙΟΥΡΑ

– ΜΗΛΙΑ

– ΜΟΥΡΖΙΝΑ [ΜΟΥΡΤΖΙΝΑ]

– ΜΟΡΦΙΝΗ

– ΜΠΕΔΕΝΙΟΥΔΑ

– ΜΠΕΛΟΝΙΑ

– ΜΠΕΝΕΤΙΝΑ

– ΜΠΕΡΚΕΤΕ

– ΜΠΕΡΝΙΝΑ

– ΜΠΙΑΤΡΙΖΑ

Ν

– ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ

– ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ

– ΝΙΚΟΛΑΣ ή ΝΙΚΟΛΟΣ [ΝΙΚΟΛΗΣ]

– ΝΤΕΜΕΝΕΓΟΣ, βλ. ΔΕΜΕΝΕΓΟΣ

– ΝΙΚΟΛΕΤΑ

– ΝΙΚΟΛΟΥ

– ΝΤΙΑΝΑ [ΤΙΑΝΑ]

Ξ

– ΞΑΝΘΗ [ΞΑΘΗ]

Ο

– ΟΥΡΑΝΙΑ

Π

– ΠΑΪΣΙΟΣ

– ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

– ΠΑΝΤΕΛΗΣ

– ΠΑΣΧΑΛΗΣ [ΠΑΣΚΑΛΗΣ]

– ΠΑΤΕΣΤΟΣ

– ΠΑΤΙΣΤΑΣ, βλ. ΜΠΑΤΙΣΤΑΣ

– ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ

– ΠΑΥΛΑΚΗΣ

– ΠΕΛΙΝΑΡΔΟΣ [ΠΡΕΛΙΛΑΡΔΟΣ]

– ΠΕΡΟΣ [ΠΙΕΡΟΣ,ΠΕΡΑΚΗΣ,  ΠΕΡΗΣ]

– ΠΕΤΡΟΣ [ΠΕΤΡΑΚΗΣ, ΠΕΤΡΟΥΣΟΣ]

– ΠΑΟΥΛΑ

– ΠΑΤΟΛΑ

– ΠΕΛΑΓΙΑ

– ΠΕΤΡΟΥΝΕΛΑ

– ΠΗΝΗ

– ΠΛΟΥΣΙΑ

– ΠΟΘΗΤΗ

– ΠΟΥΠΟΥΤΖΑ

Ρ

– ΡΗΝΗ, βλ. ΕΡΗΝΗ

Σ

– ΣΑΒΑΣΤΙΑΣ

– ΣΙΔΕΡΗΣ

– ΣΙΜΟΣ

– ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ

– ΣΠΥΡΟΣ

– ΣΤΑΘΗΣ

– ΣΤΑΜΑΤΗΣ

– ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ

– ΣΤΕΦΑΝΟΣ [ΣΤΕΦΑΝΗΣ]

– ΣΕΒΑΣΤΗ [ΣΑΒΑΣΤΗ]

– ΣΜΑΡΑΓΔΑ

– ΣΟΦΙΑ

– ΣΤΑΜΑΤΙΚΗ

– ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ

– ΣΤΕΛΙΑΝΗ

– ΣΩΦΡΟΝΙΑ

Τ

– ΤΖΑΝΝΗΣ, βλ. ΖΑΝΝΗΣ

– ΤΖΟΥΑΝΕΣ, βλ. ΖΟΥΓΑΝΕΣ

– ΤΖΩΡΤΖΗΣ, βλ. ΖΩΡΖΗΣ

– ΤΖΩΡΤΖΕΤΟΣ, βλ. ΖΩΡΖΕΤΟΣ

– ΤΡΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ

 – ΤΟΜΑΖΙΝΑ

– ΤΡΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ

Φ

– ΦΑΝΤΗΣ

– ΦΙΛΙΠΠΟΣ [ΦΙΛΙΠΠΗΣ]

– ΦΙΛΟΘΕΟΣ

– ΦΡΑΓΚΙΑΣ [ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ]

– ΦΡΑΓΚΟΣ

– ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ

– ΦΡΑΤΖΕΣΚΟΣ [ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ, ΦΡΑΝΖΑΣΚΟΣ, ΦΡΑΖΕΣΚΟΣ]

– ΦΑΝΗ

– ΦΙΛΑΡΕΤΗ

– ΦΙΛΗΝΑ

– ΦΟΡΝΑΛΙΖΑ

– ΦΛΟΥΡΕΤΖΑ [ΦΡΟΥΡΕΝΤΖΑ]

– ΦΛΟΥΡΟΥ

– ΦΡΑΓΚΟΥ

– ΦΡΑΓΚΟΥΛΑ

– ΦΡΑΤΖΕΣΚΑ [ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ, ΦΡΑΖΕΣΚΑ]

– ΦΡΟΣΥΝΗ

– ΦΩΤΕΙΝΗ

Χ

– ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ

– ΧΡΟΥΣΗΣ

– ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ

– ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΗ

– ΧΡΥΣΗ [ΧΡΟΥΣΗ]