Ερευνητική αποστολή

Στο κτίριο του παλαιού Δημαρχείου εντοπίστηκε τμήμα του Δημοτικού αρχείου που χρονολογείται στον 20ό αιώνα. Στο υπόγειο του κτιρίου βρέθηκαν πολλοί φάκελοι Ληξιαρχείου, κυρίως με τις δηλώσεις βαπτίσεων από τους ιερείς (κατά πλειονότητα των μέσων του 20ού αι.) και κάποιοι φάκελοι με αρχειακό υλικό του Μεσοπολέμου. Στον πρώτο όροφο του κτιρίου εντοπίστηκαν Bιβλία (Πρακτικά Συνεδριάσεων, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Αποφάσεις Δημάρχου κ.λπ.) και ορισμένα έγγραφα σε φακέλους. Εντοπίστηκε επίσης ένα Μητρώο Αρρένων ετών 1839-1888. Αυτά καταγράφηκαν και παρέμειναν εκεί, ανάμεσα σε άλλο σύγχρονο αρχειακό υλικό.

Διερεύνηση πραγματοποιήθηκε και στους χώρους του κτιρίου όπου στεγαζόταν παλαιότερα το Δημαρχείο και σήμερα στεγάζεται το τοπικό παράρτημα Προσκόπων. Η έρευνα απέδωσε φακέλους με αρχειακό υλικό που καταγράφηκαν και μεταφέρθηκαν σε χώρο πάνω από το κτίριο του ΚΕΠ, όπου υπάρχει και ειδική αίθουσα που προορίζεται για τη στέγαση του Αρχείου. Στην τελευταία αυτή αίθουσα εντοπίστηκε και καταγράφηκε επίσης υλικό του δημοτικού αρχείου που χρονολογείται στον 20ό αιώνα.

Στο πλαίσιο του εντοπισμού αρχειακού υλικού η αποστολή του ΙIΕ κατά την παραμονή της στην Τήνο επιδίωξε συναντήσεις με τοπικούς φορείς και επισκέφτηκε χώρους που συγκεντρώνεται αρχειακό υλικό. Ενδεικτικά σημειώνεται η συνεργασία με τον πατέρα Μάρκο Φώσκολο, ο οποίος έχει από μακρού ασχοληθεί με την ιστορία της Τήνου, έχει προβεί σε εκδόσεις ιστορικών βιβλίων και περιοδικών και είναι η ψυχή του Αρχείου της Καθολικής Επισκοπής Τήνου στην Ξυνάρα. Στο αρχείο αυτό  φυλάσσεται σημαντικό αρχειακό υλικό (ελληνικό, βενετικό, οθωμανικό) που αφορά κυρίως τον καθολικό πληθυσμό της Τήνου και ευρύτερα του αιγαιακού χώρου και χρονολογείται από τον 16ο αιώνα.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη και αυτοψία στο Κοινοτικό Κατάστημα Πανόρμου στον Πύργο και στο Μουσείο Μαρμαροτεχνίας που λειτουργεί στον οικισμό με ευθύνη του Πολιτιστικού Ιδρύματος της Τράπεζας Πειραιώς. Στο κτίριο της κοινότητας και στο Μουσείο φυλάσσονται κοινοτικά βιβλία που χρονολογούνται από τον 19ο αιώνα (ενδεικτικά: Ληξιαρχικό βιβλίο από το 1884, ένα Δημοτολόγιο από το 1885, ένα Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας και Πρακτικά Συμβουλίου από το 1833). Επίσης στην Κοινότητα βρίσκεται σύγχρονο αρχειακό υλικό σε λυτά έγγραφα, ενώ και στο Μουσείο Μαρμαροτεχνίας εκτίθεται αρχειακό υλικό σχετικό κυρίως με την τέχνη και το επάγγελμα του μαρμαροτεχνίτη και την κατεργασία του μαρμάρου.

Η ερευνητική αποστολή επισκέφτηκε τις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος Αγίας Τριάδας στα Γύρλα, όπου με την ενεργό συνδρομή της διοίκησής του πραγματοποίησε αυτοψία στους χώρους του ιδρύματος με σκοπό τον εντοπισμό αρχειακού υλικού και εντύπων. Κατά την παραμονή της στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες εργασίες:

α) Καταγραφή αρχειακού υλικού του Ιδρύματος

Το αρχειακό υλικό αφορά τη διοικητική λειτουργία και διαχείριση του Ιδρύματος από την αρχή της λειτουργίας του και μέχρι σήμερα. Καταγράφηκε το υλικό μέχρι το 1980, που αποτελείται από 20 βιβλία τα οποία χρονολογούνται από τη δεκαετία του 1920 και φακέλους με 3.000 περίπου έγγραφα τοποθετημένα με χρονολογική τάξη. Σημειώνεται ότι χάρη στη φροντίδα της Διοίκησης του Ιδρύματος το αρχειακό υλικό φυλάσσεται και διασώζεται με ευταξία και σε πολύ καλή κατάσταση.

β) Καταγραφή βιβλίων και άλλων εντύπων της βιβλιοθήκης του Ιδρύματος

Κατά την παραμονή της η ομάδα εργασίας προχώρησε στην καταγραφή και φωτογράφηση σελίδων τίτλων των βιβλίων του 18ου και 19ου που φυλάσσονται στο Ίδρυμα Αγ. Τριάδας με σκοπό τον έλεγχο και τη συγκριτική εξέταση με υπάρχουσες βιβλιογραφίες ώστε να εντοπιστούν εκδόσεις που δεν έχουν βιβλιογραφηθεί. Τα βιβλία που χρονολογούνται πριν τον 19ο αιώνα κατεγράφησαν αναλυτικά σύμφωνα με τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται από τη σύγχρονη βιβλιολογική επιστήμη. Επίσης κατεγράφησαν τυχόν χειρόγραφες σημειώσεις, ενθυμήσεις και λοιπές εγγραφές στα έντυπα αυτά. Τέλος η ομάδα εργασίας προχώρησε σε καταγραφή του τμήματος εκείνου της βιβλιοθήκης που μέχρι σήμερα είχε απομείνει μη καταγεγραμμένο.

 *Σημείωση: Η επιτόπια έρευνα πραγματοποιήθηκε με την οικονομική συνδρομή της Νομαρχίας Κυκλάδων.