Αρχεία – Κατάλογοι

Αρχεία

Στο κτίριο του παλαιού Δημαρχείου εντοπίστηκε τμήμα του δημοτικού αρχείου που χρονολογείται στον 20ό αιώνα. Στο υπόγειο του κτιρίου βρέθηκαν πολλοί φάκελοι Ληξιαρχείου, κυρίως με τις δηλώσεις βαπτίσεων από τους ιερείς (κατά πλειονότητα των μέσων του 20ού αι.) και κάποιοι φάκελοι με αρχειακό υλικό του Μεσοπολέμου. Στον πρώτο όροφο του κτιρίου εντοπίστηκαν Bιβλία (Πρακτικά Συνεδριάσεων, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Αποφάσεις Δημάρχου κ.λπ.) και ορισμένα έγγραφα σε φακέλους. Εντοπίστηκε επίσης ένα Μητρώο Αρρένων ετών 1839-1888. Αυτά καταγράφηκαν και παρέμειναν εκεί, ανάμεσα σε άλλο σύγχρονο αρχειακό υλικό.

Διερεύνηση πραγματοποιήθηκε και στους χώρους του κτιρίου όπου στεγαζόταν παλαιότερα το Δημαρχείο και σήμερα στεγάζεται το τοπικό παράρτημα Προσκόπων. Η έρευνα απέδωσε φακέλους με αρχειακό υλικό που καταγράφηκαν και μεταφέρθηκαν σε χώρο πάνω από το κτίριο του ΚΕΠ, όπου υπάρχει και ειδική αίθουσα που προορίζεται για τη στέγαση του Αρχείου. Στην τελευταία αυτή αίθουσα εντοπίστηκε και καταγράφηκε επίσης υλικό του δημοτικού αρχείου που χρονολογείται στον 20ό αιώνα.

Αρχείο της Καθολικής Επισκοπής Τήνου στην Ξυνάρα. Στο αρχείο αυτό  φυλάσσεται σημαντικό αρχειακό υλικό (ελληνικό, βενετικό, οθωμανικό) που αφορά κυρίως τον καθολικό πληθυσμό της Τήνου και ευρύτερα του αιγαιακού χώρου και χρονολογείται από τον 16ο αιώνα.

Στο Κοινοτικό Κατάστημα Πανόρμου στον Πύργο και στο Μουσείο Μαρμαροτεχνίας που λειτουργεί στον οικισμό με ευθύνη του Πολιτιστικού Ιδρύματος της Τράπεζας Πειραιώς φυλάσσονται κοινοτικά βιβλία που χρονολογούνται από τον 19ο αιώνα (ενδεικτικά: Ληξιαρχικό βιβλίο από το 1884, ένα Δημοτολόγιο από το 1885, ένα Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας και Πρακτικά Συμβουλίου από το 1833). Επίσης στην Κοινότητα βρίσκεται σύγχρονο αρχειακό υλικό σε λυτά έγγραφα, ενώ και στο Μουσείο Μαρμαροτεχνίας εκτίθεται αρχειακό υλικό σχετικό κυρίως με την τέχνη και το επάγγελμα του μαρμαροτεχνίτη και την κατεργασία του μαρμάρου.

Στο ίδρυμα Αγίας Τριάδας στα Γύρλα βρίσκεται αρχειακό υλικό που αφορά τη διοικητική λειτουργία και διαχείριση του Ιδρύματος από την αρχή της λειτουργίας του και μέχρι σήμερα. Καταγράφηκε το υλικό μέχρι το 1980, που αποτελείται από 20 βιβλία τα οποία χρονολογούνται από τη δεκαετία του 1920 και φακέλους με 3.000 περίπου έγγραφα τοποθετημένα με χρονολογική τάξη. Σημειώνεται ότι χάρη στη φροντίδα της Διοίκησης του Ιδρύματος το αρχειακό υλικό φυλάσσεται και διασώζεται με ευταξία και σε πολύ καλή κατάσταση. Επίσης στις εγκαταστάσεις του ιδρύματος βρίσκεται βιβλιοθήκη με αρκετούς τόμους του 18ου και 19ου αιώνα.

Αρχειακό υλικό της Τήνου έχει εντοπιστεί επίσης σε φορείς εκτός του νησιού.
Ενδεικτικά:

Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ)

• Εκλογικά έγγραφα Τήνου (1843–1853)
ΓΑΚ, Συλλογή Λαδά: Εκλογικά, φάκ. 42.
• Εκλογικοί κατάλογοι επαρχίας Τήνου (1871, 1875,1889)
ΓΑΚ, Εκλογικά Συλλογής Βλαχογιάννη: Εκλογικοί κατάλογοι, φάκ. 51.
• Εκλογικά επαρχίας Τήνου (1872)
ΓΑΚ, Εκλογικά Αρχείου Βουλής των Ελλήνων: «Εξέλεγξις εκλογών», φάκ. 46.
• Αρνάδου Δήμου Τήνου Δημοτικόν Σχολείον (1841–1847)
ΓΑΚ, Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως (1833–1848): Δημόσια Εκπαίδευση, φάκ. 1109–1111.
• Δυτικών εις Τήνον Δημοτικόν Σχολείον [1836, 1838]
ΓΑΚ, Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως (1833–1848): Δημόσια Εκπαίδευση, φάκ. 1781 και 1801.
• Τήνου Δυτικών Δημοτικών Σχολείον [Grogin Soladam, Τάγμα του Ηλίου] [1842]
ΓΑΚ, Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως (1833–1848): Δημόσια Εκπαίδευση, φάκ. 1783.
• Κάμπου Δήμου Περαίας Δημοτικόν Σχολείον των Αρρένων (1841–1846)
ΓΑΚ, Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως (1833–1848): Δημόσια Εκπαίδευση, φάκ. 1815–1816.
• Γενικά των Δημοτικών Σχολείων των Αρρένων της Διοικήσεως Τήνου (1840–1845)
ΓΑΚ, Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως (1833–1848): Δημόσια Εκπαίδευση, φάκ. 1988–1989.
• Πανόρμου και Πύργου της Τήνου Ελληνικόν Σχολείον [1835–1838]
ΓΑΚ, Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως (1833–1848): Δημόσια Εκπαίδευση, φάκ. 2477.
• Πανόρμου Ελληνική Σχολή [1847]
ΓΑΚ, Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως (1833–1848): Δημόσια Εκπαίδευση, φάκ. 2478.
• Πανόρμου Δημοτικόν Σχολείον των Αρρένων [1835–1847]
ΓΑΚ, Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως (1833–1848): Δημόσια Εκπαίδευση, φάκ. 2479 και 2630–2632.
• Τήνου Γυμνάσιον (1836)
ΓΑΚ, Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως (1833–1848): Δημόσια Εκπαίδευση, φάκ. 2981.
• Τήνου Ελληνικόν Σχολείον (1836–1848)
ΓΑΚ, Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως (1833–1848): Δημόσια Εκπαίδευση, φάκ. 2982–2985.
• Τήνου Σχολή Αλληλοδιδακτική (1833–1835)
ΓΑΚ, Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως (1833–1848): Δημόσια Εκπαίδευση, φάκ. 2986.
• Τήνου Δημοτικά Σχολεία (1835–1847)
ΓΑΚ, Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως (1833–1848): Δημόσια Εκπαίδευση, φάκ. 2987–2993.
• Υστερνίων Δημοτικόν Σχολείον (1837–1847)
ΓΑΚ, Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως (1833–1848): Δημόσια Εκπαίδευση, φάκ. 3253–3257.
• Τήνου πολυετείς ενοικιάσεις και εκποιήσεις
ΓΑΚ, Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως (1833–1848): Εκκλησιαστικών, φάκ. 560.
• Τήνου μονοετείς ενοικιάσεις
ΓΑΚ, Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως (1833–1848): Εκκλησιαστικών, φάκ. 584.
• Τήνου νεκροταφείον (1838)
ΓΑΚ, Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως (1833–1848): Εκκλησιαστικών, φάκ. 650.
• Μονή Ευαγγελιστρίας εις Τήνον (1833–1848)
ΓΑΚ, Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως (1833–1848): Εκκλησιαστικών, φάκ. 351–355.
• Δυτικών Επισκοπή εις Τήνον (1842–1843, 1845)
ΓΑΚ, Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως (1833–1848): Εκκλησιαστικών, φάκ. 176.
• Δυτικών Μονή εις Τήνον
ΓΑΚ, Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως (1833–1848): Εκκλησιαστικών, φάκ. 179–180.
• Τήνου Επισκοπή (1833, 1836, 1843, 1846)
ΓΑΚ, Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως (1833–1848): Εκκλησιαστικών, φάκ. 853–857.
• Επαρχία Τήνου (1850–1864)
ΓΑΚ, Αρχείο Εθνικών Κτημάτων (1833–1869): Νομός Κυκλάδων.

Συλλογή Γιάννη Βλαχογιάννη

• Εμπορικό κατάστιχο και έγγραφα προς τον Φρατζέσκο Γεωργαντόπουλο (Τήνος) του 1799.
ΓΑΚ Συλλογή Βλαχογιάννη, κατάλογος χειρογράφων 40 [Τα περιεχόμενα των Γενικών Αρχείων του Κράτους, τ. 3, σειρά: Βιβλιοθήκη Γενικών Αρχείων του Κράτους 13, Αθήνα 1974, σ. 363].
• «Γεωργαντόπουλου εν Κων/πόλει κατάστιχον γκενεράλε α΄ Μαρτίου 1818»
ΓΑΚ Συλλογή Βλαχογιάννη, Κατάλογος χειρογράφων 201 [Τα περιεχόμενα των Γενικών Αρχείων του Κράτους, τ. 3, σειρά: Βιβλιοθήκη Γενικών Αρχείων του Κράτους 13, Αθήνα 1974, σ. 377].

Μικρές συλλογές

• 25 έγγραφα Σίφνου-Τήνου-Νάξου-Πάρου-Άνδρου ( 1771-1857)
ΓΑΚ 47, Τμήμα Δ΄, φάκ Β’, υποφάκ. α΄: «Νήσων Αιγαίου» [Τα περιεχόμενα των Γενικών Αρχείων του Κράτους, τ. 2, σειρά: Βιβλιοθήκη Γενικών Αρχείων του Κράτους 12, Αθήνα 1973, σ. 729-731].

 

Ιστορικό Παλαιογραφικό Αρχείο–Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης (ΙΠΑ–ΜΙΕΤ) (σε μικροφίλμ)

• Αρχείο Καθολικής Επισκοπής Τήνου
Δελτίο του Ιστορικού και Παλαιογραφικού Αρχείου 4 (1984–1987), Αθήνα 1988, σ. 28.