Ερευνητική αποστολή

Το αρχειακό υλικό στο νησί της Σικίνου εντοπίστηκε κυρίως στην αποθήκη του Δήμου και το Δημαρχείο. Σε γενικές γραμμές, η αποθήκευση και φύλαξή του σε κατάλληλες συνθήκες βοήθησε ώστε τα τεκμήρια να βρίσκονται σε καλή κατάσταση, τοποθετημένα με τάξη (σε μεγάλου μεγέθους κούτες), κατανεμημένα σε φακέλους, ενώ κάθε κούτα φέρει την ένδειξη του περιεχομένου της.

Πιο συγκεκριμένα, το υλικό που εντοπίστηκε περιλαμβάνει ποικίλα έγγραφα και κατάστιχα του παλαιού δημοτικού/κοινοτικού αρχείου Σικίνου (στρατολογία, αλληλογραφία, Πρακτικά Κοινοτικού/Δημοτικού Συμβουλίου, Δημοτολόγια κ.λπ.) που χρονολογούνται από τον 19ο αιώνα, καθώς και το παλαιό αρχείο του Ειρηνοδικείου, που χρονολογείται από τα μέσα του 19ου αιώνα.