Αρχεία – Κατάλογοι

Αρχεία

Τα αρχειακά αποθέματα στο νησί της Σερίφου εντοπίστηκαν διασκορπισμένα σε διάφορα κτίρια του Δήμου, όπως στο Σχολείο, το Ληξιαρχείο, τη Βιβλιοθήκη του Ιερού Ναού Αγ. Αθανασίου, ενώ συγχρόνως βρέθηκαν και τα τεκμήρια εκείνα που αποτυπώνουν τις διαφορετικές όψεις της οικονομικής ζωής του τόπου, όπως ο Αγροτικός-Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός, το Σωματείο Μεταλλευτών-Οικοδόμων και το Αρχείο των Μεταλλείων Σερίφου.

Πιο συγκεκριμένα, εντοπίστηκε και καταγράφηκε συνοπτικά πλήρες αρχείο του Δήμου Σερίφου που χρονολογείται από το 1833 και εξής. Το υλικό απόκειται σε μεγάλα ντοσιέ με χρονολογία, η οποία ανταποκρίνεται στο περιεχόμενο, όπως φάνηκε ύστερα από δειγματοληπτικό έλεγχο. Η περίοδος 1833-1940 περιλαμβάνει τουλάχιστον 110 ντοσιέ με λυτά έγγραφα σε καλή έως πολύ καλή κατάσταση, ενώ τα ποικίλα κατάστιχα υπολογίζονται σε 100 περίπου. Το αρχείο της μεταπολεμικής περιόδου απόκειται σε 20 περίπου σακούλες και 200 περίπου μεγάλα ντοσιέ.

Ταυτόχρονα, πραγματοποιήθηκε μια πρώτη καταγραφή του αρχειακού υλικού που αφορά το Δημοτικό Σχολείο (2 μεταλλικές ντουλάπες με αρχεία από τις αρχές 20ού αιώνα των σχολείων που έχουν κλείσει), τα μεταλλεία (17 κλούβες και 6 ξύλινα κουτιά με χύδην υλικό, κυρίως της μεταπολεμικής περιόδου), το Σωματείο Μεταλλευτών-Οικοδόμων (περίπου 70 κατάστιχα κυρίως μικρού και μεσαίου μεγέθους και περίπου 30 φάκελοι με αλληλογραφία από τη δεκαετία του 1940 έως σήμερα καθώς και ένας φάκελος με προπολεμικό υλικό), τον Αγροτικό-Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό (μητρώο μελών δεκαετίας 1950), τη Βιβλιοθήκη του Ι.Ν. Αγ. Αθανασίου (κατάστιχα που χρονολογούνται από τον 19ο αιώνα) κ.λπ.

Αρχειακό υλικό της Σερίφου έχει εντοπιστεί επίσης σε φορείς εκτός του νησιού.
Ενδεικτικά:

Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ)

• Σερίφου Ελληνικόν Σχολείον (1835–1847)
ΓΑΚ, Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως (1833–1848): Δημόσια Εκπαίδευση, φάκ. 2659–2663.
• Σερίφου Σχολή (1833–1835)
ΓΑΚ, Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως (1833–1848): Δημόσια Εκπαίδευση, φάκ. 2664.
• Σερίφου Δημοτικόν Σχολείον (1835–1847)
ΓΑΚ, Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως (1833–1848): Δημόσια Εκπαίδευση, φάκ. 2665–2668.

Ιστορικό Παλαιογραφικό Αρχείο–Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης (ΙΠΑ–ΜΙΕΤ) (σε μικροφίλμ)

• Συλλογή της Μονής των Παμμεγίστων Ταξιαρχών (32 χφ. κώδικες και 5 κατάστιχα)
Κοινοτικό γραφείο Σερίφου (2 φορολογικά κατάστιχα, 18ος αι.)
Βλ. Μικροφωτογραφήσεις Χειρογράφων και Αρχείων 1 (1978), σ. 19.

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

  • Μεταλλεία Σερίφου (1884-1936)