Ερευνητική αποστολή

Κατά τη διάρκεια της ερευνητικής αποστολής για τον εντοπισμό και την καταγραφή των παλαιών Κοινοτικών/Δημοτικών αρχείων στο νησί της Σαντορίνης, πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις και αυτοψίες στους χώρους του νυν ενιαίου Δήμου Θήρας, καθώς και στους πρώην δήμους και κοινότητες του νησιού. Επίσης πραγματοποιήθηκαν μια σειρά από άλλες δράσεις με σκοπό την καταγραφή και τυχόν άλλου αρχειακού υλικού (επισκέψεις σε σχολεία, συμβολαιογραφεία, Ειρηνοδικείο κ.ά.).

Το αρχειακό υλικό που εντοπίστηκε, σε κάποιες περιπτώσεις καταγράφηκε γενικά και αλλού πιο αναλυτικά. Η έρευνα ανέδειξε σημαντικότατες αρχειακές σειρές, τόσο από άποψη μεγέθους, όσο και χρονικού εύρους, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις πρόκειται για τεκμήρια που χρονολογούνται από τη σύσταση του ελληνικού κράτους. Πιο συγκεκριμένα, το καταγεγραμμένο αρχειακό υλικό αφορά τις πρώην κοινότητες/δήμους Πύργου-Καλλίστης, Οίας, Βουρβούλου, Θηρασιάς και Εμπορείου, τον νυν ενιαίο Δήμο Θήρας (Φηρά), καθώς επίσης και μια σειρά από άλλους φορείς, υπηρεσίες και δομές, όπως το Δημοτικό Σχολείο Οίας, το Ειρηνοδικείο Σαντορίνης, το Υποθηκοφυλακείο Σαντορίνης και συμβολαιογραφεία.