Ερευνητική αποστολή

Κατά την έρευνα για τον εντοπισμό των ανενεργών κοινοτικών αρχείων στη Μήλο πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις στην Πλάκα καθώς και σε παλιές κοινότητες. Εντοπίστηκε σημαντικός όγκος αρχειακού υλικού που απόκειται κυρίως σε αποθήκες.

Στην Πλάκα, έδρα του ενιαίου Δήμου Μήλου, εντοπίστηκε μεγάλος όγκος με αρχειακό υλικό σε αποθήκη του Δημαρχείου Μήλου. Το υλικό αυτό καταγράφηκε κατά θεματικές ενότητες και χρονικά όρια. Πρόκειται για εκατοντάδες φακέλους εγγράφων και αρκετά βιβλία που αφορούν τόσο τη σημερινή έδρα του Δήμου, όσο και τις πρώην κοινότητες Μήλου (Αδάμαντας, Πλάκα, Τριοβάσαλος, Πέρα Τριοβάσαλος, Τρυπητή) και το οποίο είναι τοποθετημένο σε ράφια ντέξιον, σε πλαστικά κιβώτια και χαρτόκουτα. Τα έγγραφα χρονολογούνται τουλάχιστον από τη δεκαετία του 1930 μέχρι και σήμερα. Τα Βιβλία/Κατάστιχα που εντοπίστηκαν χρονολογούνται τουλάχιστον από τη δεκαετία του 1920, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις (π.χ. Μητρώο Αρρένων) οι πληροφορίες καλύπτουν και μεγάλο μέρος του 19ου αιώνα. Στο χώρο του Δημαρχείου τηρούνται στις αρμόδιες υπηρεσίες Ληξιαρχικά Βιβλία και Μητρώα Αρρένων που χρονολογούνται από το 1835.

Στον Αδάμαντα (το λιμάνι του νησιού) εντοπίστηκε σε υπόγεια αποθήκη του παλιού Δημαρχείου αρχειακό υλικό που χρονολογείται από τη δεκαετία του 1950 και εξής. Πρόκειται για περίπου 250 φακέλους εγγράφων και αρκετά βιβλία που είναι τοποθετημένα σε ξύλινες ντουλάπες και ράφια ντέξιον. Στο χώρο των γραφείων εντοπίστηκε επίσης αρχειακό υλικό (περίπου 50 φάκελοι εγγράφων και 20 βιβλία) που χρονολογείται από τη δεκαετία του 1970 και εξής.