Ερευνητική αποστολή

Στη Μύκονο πραγματοποιήθηκαν τέσσερις ερευνητικές αποστολές οι οποίες απέδωσαν τον εντοπισμό και την αρχική ταξινόμηση σημαντικών αρχειακών συνόλων της Μυκόνου. Το υλικό εντοπίστηκε σε διάφορους φορείς της Μυκόνου: Δημαρχείο Μυκόνου, πρώην Κοινότητα Άνω Μεράς, Ληξιαρχείο, Λαογραφικό Μουσείο, Δημοτική Βιβλιοθήκη Μυκόνου, ΔΕΠΑΜΜ.

Το αρχειακό υλικό που εντοπίστηκε και καταγράφηκε συνιστά σπουδαιότατη ιστορική πηγή, που μέχρι σήμερα είχε παραμείνει άγνωστη και αναξιοποίητη από την έρευνα. Πρόκειται για σειρές τεκμηρίων που καλύπτουν μια ευρύτατη θεματολογία όπως, ενδεικτικά: το σύνολο των δραστηριοτήτων του Δήμου Μυκόνου και της πρώην Κοινότητας Άνω Μεράς κατά τον 19ο και 20ό αιώνα, τη δημογραφική εξέλιξη, την οικιστική συγκρότηση στη Χώρα και στις εξοχές του νησιού, τη γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή του νησιού, τη μετανάστευση των Μυκονιατών, τη δημόσια υγεία, τις απαρχές και την άνοδο της τουριστικής ανάπτυξης, τα ζητήματα που απασχόλησαν τις δικαστικές αρχές κ.λπ.

*Σημείωση: Ο εντοπισμός του αρχειακού υλικού και η σύνταξη του καταλόγου πραγματοποιήθηκε με την οικονομική συνδρομή της Νομαρχίας Κυκλάδων και του Δήμου Μυκόνου.