Αρχεία – Κατάλογοι

Κατάλογοι:

 1. Άνω Μερά

Κατάλογος Αρχείου της Κοινότητας

2. Χώρα

Οι κατάλογοι συντάχθηκαν στο πλαίσιο των ερευνητικών αποστολών του ΕΙΕ και για τη σύνταξή τους εργάστηκαν οι: Στέφανος Βαμιεδάκης, Γιώργος Γάσιας, Χρήστος Χρυσανθόπουλος. με την οικονομική συνδρομή της Νομαρχίας Κυκλάδων και του Δήμου Μυκόνου.

Αρχειακό υλικό της Μυκόνου έχει εντοπιστεί επίσης σε φορείς εκτός του νησιού.
Ενδεικτικά:

Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ)

 • Άνδρου, Μυκόνου, Ίου, Μήλου, Αμοργού αρχαιότητες [1836–1837, 1846–1847]
  ΓΑΚ, Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως (1833–1848): Δημόσια Εκπαίδευση, φάκ. 1130.
 • Μυκόνου Σχολείον Ελληνικόν και Αλληλοδιδακτικόν [1833–1834]
  ΓΑΚ, Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως (1833–1848): Δημόσια Εκπαίδευση, φάκ. 2279.
 • Μυκόνου Ελληνικόν Σχολείον (1836–1847)
  ΓΑΚ, Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως (1833–1848): Δημόσια Εκπαίδευση, φάκ. 2280–2283.
 • Μυκόνου Δημοτικά Σχολεία (1833–1847)
  ΓΑΚ, Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως (1833–1848): Δημόσια Εκπαίδευση, φάκ. 2284–2291.

Μικρές συλλογές

 • Αρχειακή συλλογή Μυκόνου, 16ος–19ος αι.
  ΓΑΚ Κ 60 [Εκθέσεις της αρχειακής Υπηρεσίας και κατάλογοι περιεχομένων, σειρά: Βιβλιοθήκη Γενικών Αρχείων του Κράτους 16, Αθήνα 1977, σ. 90–129].
 • Δικαιοπρακτικά έγγραφα από τη Μύκονο 1741–1795
  ΓΑΚ Κ 186 [Δημόσια αρχεία – Αρχειακές συλλογές (Απρίλιος–Σεπτέμβριος 1991), σειρά: Βιβλιοθήκη Γενικών Αρχείων του Κράτους 22, σ. 69].

Χειρόγραφα

 • Χειρόγραφοι κώδικες νοταριακών πράξεων διαφόρων νοταρίων της Νάξου και Μυκόνου του 17ου, 18ου και αρχών του 19ου αιώνα
  ΓΑΚ χφ. 77 και 85–138 [Τα περιεχόμενα των Γενικών Αρχείων του Κράτους, τ. 1, σειρά: Βιβλιοθήκη Γενικών Αρχείων του Κράτους 11, Αθήνα 1972, σ. 499–505].
 • Βιβλίο με τη σύναξη της λιμεναρχίας Μυκόνου και τους ξένους που διαμένουν σε αυτήν του 1826
  ΓΑΚ χφ 225 [Τα περιεχόμενα των Γενικών Αρχείων του Κράτους, τ. 3, σειρά: Βιβλιοθήκη Γενικών Αρχείων του Κράτους 13, Αθήνα 1974, σ. 809].

Ιστορικό Παλαιογραφικό Αρχείο–Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης (ΙΠΑ–ΜΙΕΤ) (σε μικροφίλμ)

 • Αρχείο Μονής Αγίου Παντελεήμονος
 • Εμπορική αλληλογραφία Γ. Δρακόπουλου (19ος αι.)
 • Αρχείο δήμου Μυκόνου (έγγραφα περιόδου 1837–1845)
 • Αρχείο Λαδόπουλου Σύρου
  Βλ. και Βασιλική Θεοδώρου–Χρήστος Λούκος (επιμ.), Το αρχείο της βιομηχανίας «Κλωστήριον και Υφαντήριον Ε. Λαδόπουλου υιών εν Σύρω», Αθήνα, ΕΜΝΕ, 1996.
 • Δύο κατάστιχα ιστιοφόρων και ένα ναυτικό εγχειρίδιο (19ος αι.)
  Βλ. Αγ. Τσελίκας, «Μύκονος», Δελτίο του Ιστορικού και Παλαιογραφικού Αρχείου 4 (1984–1987), Αθήνα 1988, σ. 22.

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)