Αρχεία – Κατάλογοι

Αρχεία:

Το δημοτικό/κοινοτικό αρχείο της Κύθνου βρίσκεται στο Δημαρχείο, τα κοινοτικά καταστήματα της Χώρας, το Υποθηκοφυλακείο, το Ειρηνοδικείο, και στο Δημοτικό σχολείο.  Τα τεκμήρια του αρχείου χρονολογούνται από τη δεύτερη δεκαετία του 19ου αιώνα έως και τα τέλη του 20ού αιώνα.

 

Αρχειακό υλικό της Κύθνου έχει εντοπιστεί επίσης σε φορείς εκτός του νησιού.
Ενδεικτικά:

Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ)

• Κύθνου Επισκοπή (1834–1844)
ΓΑΚ, Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως (1833–1848): Εκκλησιαστικών, φάκ. 540–541.
• Κύθνου πολυετείς ενοικιάσεις και εκποιήσεις [1835–1836]
ΓΑΚ, Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως (1833–1848): Εκκλησιαστικών, φάκ. 561.
• Κύθνου μονοετείς ενοικιάσεις
ΓΑΚ, Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως (1833–1848): Εκκλησιαστικών, φάκ. 580.
• Σχολεία Δήμου Δρυόπιδος
ΓΑΚ, Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως (1833–1848): Δημόσια Εκπαίδευση, φάκ. 1549–1554.
• Κύθνου Ελληνικόν Σχολείον
ΓΑΚ, Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως (1833–1848): Δημόσια Εκπαίδευση, φάκ. 1970–1973.
• Κύθνου Σχολή (1833–1835)
ΓΑΚ, Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως (1833–1848): Δημόσια Εκπαίδευση, φάκ. 1974.
• Κύθνου Δημοτικά Σχολεία (1836–1847)
ΓΑΚ, Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως (1833–1848): Δημόσια Εκπαίδευση, φάκ. 1975–1979.