Ερευνητική αποστολή

Στο νησί της Κιμώλου εντοπίστηκε αξιόλογο αρχειακό υλικό που αφορά τόσο την πρώην Κοινότητα και νυν Δήμο Κιμώλου, όσο και άλλους φορείς και συλλόγους, όπως το Δημοτικό Σχολείο και το Αρχείο της Εργατικής Ένωσης Κιμώλου. Πραγματοποιήθηκε επιτόπου ταξινόμηση και ευρετηρίαση του αρχειακού υλικού. Η ταξινόμηση πραγματοποιήθηκε ανά φάκελο και για κάθε φάκελο συντάχθηκε σχετικό Δελτίο Καταγραφής με πληροφορίες για το περιεχόμενό του (θέμα, συνοπτική περιγραφή περιεχομένου, χρονολογικά όρια, αριθμός εγγράφων). Η ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε και για τα Βιβλία/Κατάστιχα.

Το παλαιό Κοινοτικό/Δημοτικό Αρχείο Κιμώλου που εντοπίστηκε καλύπτει μεγάλο μέρος του 20ού αιώνα. Ξεκινά από τον Μεσοπόλεμο (δεκαετία 1920) και φτάνει μέχρι και τα τέλη της δεκαετίας του 1970. Κατά την ταξινόμηση επιχειρήθηκε μια κατά το δυνατόν χρονολογική ανασύσταση του αρχειακού δεσμού. Συνολικά, μετά την ταξινόμηση του παλαιού Δημοτικού Αρχείου Κιμώλου προέκυψαν 125 δελτία φακέλων εγγράφων και 42 δελτία Καταστίχων. Το υλικό αυτό τοποθετήθηκε σε κούτες και βρίσκεται σε αίθουσα του Δημοτικού Σχολείου Κιμώλου.

Το Αρχείο του Δημοτικού Σχολείου Κιμώλου περιέχει επίσης φακέλους εγγράφων και Βιβλία/Κατάστιχα. Καλύπτει μία μεγάλη περίοδο, από τα μέσα του 19ου αιώνα έως τα τέλη του 20ού αιώνα. Το υλικό αυτό καταγράφηκε επίσης σε Δελτία ανά φάκελο και Βιβλίο.

Το Αρχείο της Εργατικής Ένωσης Κιμώλου φυλάσσεται σε χάρτινες κούτες μέσα σε δίφυλλη ντουλάπα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Κιμώλου. Αποτελείται από επτά κούτες με υλικό (έγγραφα και κατάστιχα), μία ξύλινη πινακίδα του σωματείου, μία ξύλινη κάλπη και μία σημαία με το λάβαρο του σωματείου. Το υλικό που εντοπίστηκε καλύπτει την περίοδο από τον Μεσοπόλεμο μέχρι και τη δεκαετία του 1990.

Παράλληλα με τα παραπάνω πραγματοποιήθηκε καταγραφή παλιών ληξιαρχικών βιβλίων που βρίσκονται στο γραφείο του Εφημέριου Κιμώλου (γεννήσεις-βαπτίσεις-γάμοι-θάνατοι από τη δεκαετία του 1860 έως και τη δεκαετία του 1950), καθώς και παλιά τεκμήρια (κατάστιχα και έγγραφα) που βρέθηκαν στην κατοχή ιδιώτη (αρχείο Φλώρας Ράμφου) που χρονολογούνται από το 1871.