Ερευνητική αποστολή

Στην Κέα το μεγαλύτερο μέρος του υλικού βρισκόταν στο υπόγειο του Δημαρχείου και κάλυπτε κυρίως τη μεταπολεμική περίοδο. Ωστόσο εντοπίστηκε και άλλο, παλαιότερο χρονικά (του Μεσοπολέμου), που βρισκόταν σε μικρή παρακείμενη αποθήκη. Τα έγγραφα και τα κατάστιχα του αρχείου, καθώς και τα ποικίλα έντυπα που βρέθηκαν μαζί με το αρχειακό υλικό, καταγράφηκαν και ταξινομήθηκαν. Οι φάκελοι έφθασαν τελικά τους 808. Επίσης, καταγράφηκαν και ταξινομήθηκαν τα έγγραφα και κυρίως τα κατάστιχα που βρίσκονται στο κτίριο του Δημαρχείου. Πρόκειται κυρίως για τα ληξιαρχικά βιβλία του Δήμου Κέας (1859 και εξής) και της κοινότητας Κορησίας (1926-1990), κατάστιχα και έγγραφα του Δημοτολογίου και τα πρακτικά και ψηφίσματα του Δημοτικού και Κοινοτικού Συμβουλίου Κέας (1871-1990). Καταλογογραφήθηκε, ακόμα, η βιβλιοθήκη με τα παλαιά έντυπα (100 περίπου).

Επιπλέον αναζητήθηκε και καταγράφηκε ιστορικό υλικό σε άλλους χώρους, ενώ μαγνητοφωνήθηκαν συνεντεύξεις προσώπων που γνώριζαν την ιστορία του νησιού. Τέλος, έγινε μια πρώτη καταγραφή του παλαιού αρχείου του Υποθηκοφυλακείου, το οποίο ήταν στοιβαγμένο σε μπαούλα στην αποθήκη του σύγχρονου Υποθηκοφυλακείου. Προέκυψαν 86 ογκώδεις φάκελοι με ποικίλα έγγραφα και κατάστιχα, και 304 φάκελοι με πρωτότυπα συμβολαιογραφικά έγγραφα της περιόδου 1840-1885.

*Σημείωση: Η καταγραφή του αρχειακού υλικού πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών/ Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας «Η πόλη στους νεότερους χρόνους» με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή ιστορίας Χρήστο Λούκο, συνεργάτη του προγράμματος και από ομάδα μεταπτυχιακών φοιτητών κυρίως του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, με τη χρηματοδότηση του Δήμου Κέας. Παράλληλα, ο Δήμος χρηματοδότησε τη μηχανογράφηση τεκμηρίων όπως τα δημοτολόγια του 1852 και του 1901 των γηγενών κατοίκων και το δημοτολόγιο των Μικρασιατών προσφύγων, καθώς και άλλες πηγές που αποτελούν σειρά βλ. εδώ.