Επεξεργασμένο ψηφιακό υλικό

 

Επεξεργασμένο τεκμηριωτικό υλικό διατίθεται από το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών, βλ. εδώ.