Αρχεία – Κατάλογοι

Αρχεία:

Το δημοτικό/κοινοτικό αρχείο της Κέας βρίσκεται στο δημαρχείο του νησιού και καλύπτει κυρίως τη μεταπολεμική περίοδο. Πρόκειται για ένα αρχείο με αρκετούς φακέλους εγγράφων και κατάστιχα (ληξιαρχικά βιβλία του Δήμου Κέας και της κοινότητας Κορησίας, δημοτολόγια και πρακτικά και ψηφίσματα του Δημοτικού και Κοινοτικού Συμβουλίου Κέας). Στον ίδιο χώρο βρίσκεται μικρή βιβλιοθήκη με περίπου 100 παλαιά έντυπα.

*Σημείωση: Η καταγραφή του αρχειακού υλικού πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών/ Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας «Η πόλη στους νεότερους χρόνους» με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή ιστορίας Χρήστο Λούκο, συνεργάτη του προγράμματος και από ομάδα μεταπτυχιακών φοιτητών κυρίως του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, με τη χρηματοδότηση του Δήμου Κέας. Παράλληλα, ο Δήμος χρηματοδότησε τη μηχανογράφηση τεκμηρίων όπως τα δημοτολόγια του 1852 και του 1901 των γηγενών κατοίκων και το δημοτολόγιο των Μικρασιατών προσφύγων, καθώς και άλλες πηγές που αποτελούν σειρά βλ. εδώ.

 

Αρχειακό υλικό της Κέας έχει εντοπιστεί σε φορείς εκτός του νησιού.
Ενδεικτικά:

Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ)

• Εκλογικά έγγραφα επαρχίας Κέας [1843–1862]
ΓΑΚ, Εκλογικά Συλλογής Λαδά: Εκλογικά εντός κράτους, φάκ. 19.
• Εκλογικοί κατάλογοι επαρχίας Κέας [1864, 1889]
ΓΑΚ, Εκλογικά Συλλογής Βλαχογιάννη: Εκλογικοί κατάλογοι, φάκ. 51.
• Εκλογικά επαρχίας Κέας (1847)
ΓΑΚ, Εκλογικά Αρχείου Βουλής των Ελλήνων: «Εξέλεγξις εκλογών», φάκ. 21.
• Επισκοπή Κέας
ΓΑΚ, Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως (1833–1848): Εκκλησιααστικών, φάκ. 438.
• Κέας Χωρεπισκοπή
ΓΑΚ, Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως (1833–1848): Εκκλησιαστικών, φάκ. 439.
• Κέας Ελληνικόν Σχολείον (1837–1847)
ΓΑΚ, Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως (1833–1848): Δημόσια Εκπαίδευση, φάκ. 1862–1867.
• Κέας Σχολή (1833–1835)
ΓΑΚ, Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως (1833–1848): Δημόσια Εκπαίδευση, φάκ. 1868.
• Κέας Δημοτικά Σχολεία (1835–1847)
ΓΑΚ, Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως (1833–1848): Δημόσια Εκπαίδευση, φάκ. 1869–1876.
• Επαρχία Σύρου–Κέας [1836–1860]
ΓΑΚ, Αρχείο Εθνικών Κτημάτων (1833–1869): Νομός Κυκλάδων.

Μικρές συλλογές

• Ομολογίες που αφορούν την οικογένεια Πάγκαλου της Κέας (1766–1834)
ΓΑΚ Κ 131α [Δημόσια αρχεία – Αρχειακές συλλογές (Απρίλιος–Σεπτέμβριος 1990), σειρά: Βιβλιοθήκη Γενικών Αρχείων του Κράτους 18, Αθήνα 1990, σ. 24].
• Συλλογή οικογένειας Πάγκαλου από την Κέα 1836–1898
ΓΑΚ Κ 139α [Δημόσια αρχεία – Αρχειακές συλλογές (Οκτώβριος 1990–Μάρτιος 1991), σειρά: Βιβλιοθήκη Γενικών Αρχείων του Κράτους 20, Αθήνα 1991, σ. 34].
• Έγγραφα για την οικογένεια Πάγκαλου και Στεφάνου του 19ου αιώνα
ΓΑΚ Κ 142α και 142β [Δημόσια αρχεία – Αρχειακές συλλογές (Οκτώβριος 1990–Μάρτιος 1991), σειρά: Βιβλιοθήκη Γενικών Αρχείων του Κράτους 20, Αθήνα 1991, σ. 36].