Ερευνητική αποστολή

Στην Ίο εντοπίστηκε σημαντικό αρχειακό υλικό (φάκελοι εγγράφων και βιβλία/κατάστιχα) που χρονολογούνται τουλάχιστον από τα μέσα του 19ου αιώνα. Το υλικό αυτό περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, Ψηφίσματα Δημοτικού Συμβουλίου (από το 1838), Απογραφές (σπίτι προς σπίτι) ετών 1870 και 1879, Συμβόλαια (πρωτότυπα) από το 1850, Μαθητολόγια από το 1905 κ.ά.