Αρχεία – Κατάλογοι

Αρχεία:

Αρχειακό υλικό που αφορά την Ίο φυλάσσεται και σε φορείς εκτός του νησιού.
Ενδεικτικά:

Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ)

• Επισκοπή Ίου
ΓΑΚ, Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως (1833–1848): Εκκλησιαστικών, φάκ. 416.
• Διοίκησις Θήρας. Αρχαιότητες. Ανάφης αρχαιότητες. Ίου Αρχαιότητες (1840–1844)
ΓΑΚ, Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως (1833–1848): Δημόσια Εκπαίδευση, φάκ. 1128.
• Άνδρου, Μυκόνου, Ίου, Μήλου, Αμοργού αρχαιότητες [1836–1837, 1846–1847]
ΓΑΚ, Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως (1833–1848): Δημόσια Εκπαίδευση, φάκ. 1130.
• Ίου Ελληνικόν Σχολείον (1836–1838, 1845–1848)
ΓΑΚ, Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως (1833–1848): Δημόσια Εκπαίδευση, φάκ. 1765–1767.
• Ίου Σχολή (1833–1834)
ΓΑΚ, Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως (1833–1848): Δημόσια Εκπαίδευση, φάκ. 1768.
• Δημοτικά Σχολεία Ίου (1835–1848)
ΓΑΚ, Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως (1833–1848): Δημόσια Εκπαίδευση, φάκ. 1769–1772.