Αρχεία – Κατάλογοι

Αρχεία:

Το Κοινοτικό Αρχείο Φολεγάνδρου εντοπίστηκε το 2004 στο Δημοτικό Σχολείο της Χώρας. Η ανακάλυψη έγινε από μέλη της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Media dell’ Arte, που την περίοδο αυτή πραγματοποιούσε ένα πρόγραμμα καταγραφής προφορικών μαρτυριών των κατοίκων του νησιού μέσω ηχογραφημένων συνεντεύξεων.

Μετά την ανακάλυψη του αρχείου, πραγματοποιήθηκε σε εθελοντική βάση η ταξινόμηση, μερική ψηφιοποίηση και ιστορική του τεκμηρίωση. Το Κοινοτικό Αρχείο που διασώθηκε καλύπτει κυρίως την περίοδο του 20ού αιώνα, καθώς ελάχιστα μόνο τεκμήρια του 19ου αιώνα διασώθηκαν. Το αρχείο αποτελείται από την αλληλογραφία των κοινοτικών αρχών με την κεντρική διοίκηση, εγκυκλίους, διατάγματα, μητρώα, επιστολές, αποφάσεις και φύλλα εφημερίδων. Μετά την ανακάλυψη και ταξινόμησή του, πραγματοποιήθηκε αρχικά μία έκθεση με τίτλο «Ιστορίες: το κοινοτικό Αρχείο της Φολεγάνδρου, 1825-1970». Στη συνέχεια, εκδόθηκε από τη Νομαρχία Κυκλάδων ένα λεύκωμα με επιλεγμένα τεκμήρια από το αρχείο, με επιστημονικούς συμβούλους τη μουσειογράφο ιστορικό Ελεάννα Βλάχου και την εθνολόγο Εύη Ολυμπίτου. Η συγκεκριμένη έκδοση υπάρχει και ψηφιακά, στον ιστότοπο της ομάδας Media dell’Arte. Αρχειακό υλικό της Φολεγάνδρου, κυρίως δικαστικής προέλευσης, εντοπίστηκε και στην Ίο.

 

Αρχειακό υλικό της Φολεγάνδρου έχει εντοπιστεί επίσης σε φορείς εκτός του νησιού.
Ενδεικτικά:

Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ)

• Φολεγάνδρου Δημοτικόν Σχολείον (1841–1847)
ΓΑΚ, Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως (1833–1848): Δημόσια Εκπαίδευση, φάκ. 3296–3299.