Ερευνητική αποστολή

Κατά την επίσκεψη της επιστημονικής ομάδας του ΕΙΕ τον Σεπτέμβριο του 2010 στο νησί εντοπίστηκε αρχειακό υλικό στο Δημαρχείο και σε αποθήκες του Δήμου. Το μεγαλύτερο μέρος των τεκμηρίων είναι του 20ού αιώνα, κυρίως φάκελοι και λυτά έγγραφα (από την περίοδο του Μεσοπολέμου), ενώ λίγα κατάστιχα χρονολογούνται από τον 19ο αιώνα.