Αρχεία – Κατάλογοι

Κατάλογοι:

Συνοπτικός κατάλογος Δημοτικού Αρχείου όπως καταρτίστηκε από την επιτόπια έρευνα της αποστολής του ΕΙΕ.

 • Μητρώον της Κοινότητας 1834-1925.
 • Δημοτολόγιο Κοινότητας Ανάφης 1914-1965.
 • Μητρώο Αρρένων 1833.
 • Μητρώο Θηλέων 1878 κ.ε.
 • Μητρώο Αρρένων 1891-1911.
 • Πρακτικά Συνεδριάσεων του Κοινοτικού Συμβουλίου 1932 και 1941.
 • Ληξιαρχικά Βιβλία από το έτος 1929.
 • Βιβλίο Πρακτικών Κοινότητας 1959-1960.
 • Βιβλίο Ενοικίασης Βοσκοτόπων 1957-1958.
 • Ευαγγέλιον του Ειρηνοδικείου, έκδοση του 1833.
 • Φάκελος Ταξινομήσεως Κτηνών Ανάφης.
 • Φάκελος Παραχώρησης Ερημονήσων.
 • Λυτά έγγραφα και φάκελοι από τη δεκαετία του 1960 κε.
 • Σύγχρονο αρχειακό υλικό (τέλη του 20ού αιώνα).

 

Αρχειακό υλικό που αφορά την Ανάφη φυλάσσεται και σε φορείς εκτός του νησιού.
Ενδεικτικά:

Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ)

 • Ανάφης Δημοτική Σχολή [1835]
  ΓΑΚ, Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως (1833–1848): Δημόσια Εκπαίδευση, φάκ. 1031.
 • Ανάφης Δημοτικόν Σχολείον των Αρρένων (1841,1843,1845, 1846–1847)
  ΓΑΚ, Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως (1833–1848): Δημόσια Εκπαίδευση, φάκ. 1032–1034 και 1132.
 • Διοίκησις Θήρας. Αρχαιότητες. Ανάφης αρχαιότητες. Ίου Αρχαιότητες (1840–1844)
  ΓΑΚ, Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως (1833–1848): Δημόσια Εκπαίδευση, φάκ. 1128.