Ερευνητική αποστολή

Η καταγραφή του αρχειακού υλικού πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος του Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών / Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας «Η πόλη στους νεότερους χρόνους» με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή ιστορίας Χρήστο Λούκο, συνεργάτη του προγράμματος και από ομάδα μεταπτυχιακών φοιτητών κυρίως του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, με τη χρηματοδότηση του Δήμου Αμοργού. Παράλληλα, ο Δήμος χρηματοδότησε τη μηχανογράφηση βασικών τεκμηρίων του αρχείου όπως η απογραφή σπίτι προς σπίτι, το παλαιό δημοτολόγιο, οι εκλογικοί κατάλογοι, βλ. εδώ.