Αρχεία – Κατάλογοι

Αρχεία:

Η Αμοργός διαθέτει Τοπικό Ιστορικό Αρχείο αναγνωρισμένο από την Κεντρική Υπηρεσία των ΓΑΚ και το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο βρίσκεται στην κεντρική πλατεία της Χώρας και στεγάζεται στο κτίριο του πρώην δημαρχείου. Το Τοπικό Αρχείο περιλαμβάνει αρχειακό υλικό των Δήμων Αμοργού και Αιγιάλης καθώς και το αρχείο του Ειρηνοδικείου Αμοργού.

Τα αρχεία των Δήμων Αμοργού και Αιγιάλης  αποτελούνται από 1.000 περίπου φακέλους εγγράφων και εκατοντάδες κατάστιχα, και καλύπτουν την περίοδο από τις αρχές του 19ου αιώνα έως τη δεκαετία του 1970. Το υλικό είναι πλούσιο και αναδεικνύει διαφορετικές όψεις της τοπικής ιστορίας: αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή, εμπόριο, ναυτιλία, γενικά οι οικονομικές δραστηριότητες των κατοίκων, δημογραφία, φορολογία, εκπαίδευση, υγεία, δημοτικές και εθνικές εκλογές, μοναστηριακά, εκκλησία, στρατολογία, οικοδομές, απογραφές, σχέσεις με κεντρική διοίκηση και τους εκπροσώπους της, φιλανθρωπία, καθημερινότητα.

Το αρχειακό υλικό του Ειρηνοδικείου περιέχει συμβολαιογραφικά έγγραφα και ευρετήρια συμβολαιογράφων Αμοργού και Αιγιάλης (1836-δεκαετία του 1940), Ειρηνοδικείο Αμοργού/Δικαστικά (1845-δεκαετία 1940) και Βιβλία υποθηκών Αμοργού (1836-δεκαετία 1920).

Αρχειακό υλικό που αφορά την Αμοργό φυλάσσεται και σε φορείς εκτός του νησιού. Ενδεικτικά:

Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ)

 • Ελληνικά Σχολεία: Αμοργού Ελληνικόν Σχολείον [1836, 1838, 1841, 1842, 1845, 1846, 1847]
  ΓΑΚ, Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως (1833–1848): Δημόσια Εκπαίδευση, φάκ. 1015, 1016, 1017.
 • Αμοργού Σχολή [1833–1834]
  ΓΑΚ, Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως (1833–1848): Δημόσια Εκπαίδευση, φάκ. 1018.
 • Αμοργού Α΄ Δημοτικόν Σχολείον των Αρρένων (1841,1844, 1846, 1847)
  ΓΑΚ, Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως (1833–1848): Δημόσια Εκπαίδευση, φάκ. 1020, 1021.
 • Άνδρου, Μυκόνου, Ίου, Μήλου, Αμοργού αρχαιότητες [1836–1837, 1846–1847]
  ΓΑΚ, Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως (1833–1848): Δημόσια Εκπαίδευση, φάκ. 1130.
 • Χοζοβιωτίσσης Μονή διατηρουμένη
  ΓΑΚ, Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως (1833–1848): Εκκλησιαστικών, φάκ. 902–903.

Μικρές συλλογές

 • Συλλογή Λαδά: Έγγραφα από την Αμοργό (δικαιοπρακτικά κ.ά.) του τέλους του 18ου και αρχών του 19ου αιώνα
  ΓΑΚ Κ 47 Συλλογή Γ. Λαδά, Τμήμα Δ΄ φακ. Γ, [Τα περιεχόμενα των Γενικών Αρχείων του Κράτους, τ. 2, σειρά: Βιβλιοθήκη Γενικών Αρχείων του Κράτους 12, Αθήνα 1973, σ. 733–737].

Ιστορικό Παλαιογραφικό Αρχείο–Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης (ΙΠΑ–ΜΙΕΤ) (σε μικροφίλμ)

 • Αρχείο Μονής Παναγίας Χοζοβιωτίσσης Αμοργού
  Βλ. τον κατάλογο χφφ. και εντύπων και την έκδοση λυτών εγγράφων της Μονής (ομολογίες, επιστολές κ.λπ.) Αγαμ. Τσελίκας «Αμοργός Μονή Παναγίας Χοζοβιωτίσσης», Δελτίο του Ιστορικού και Παλαιογραφικού Αρχείου 6 (1988–1992), Αθήνα 1994, σ. 45–101.