Ερευνητική αποστολή

Στο νησί της Άνδρου έχουν πραγματοποιηθεί από το 2010 πέντε αποστολές από την ερευνητική ομάδα του ΕΙΕ, με σκοπό τον εντοπισμό και την ταξινόμηση ιστορικού αρχειακού υλικού. Σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς του νησιού, η ερευνητική ομάδα εντόπισε αρχειακό υλικό, του 19ου και 20ού αιώνα, στις πρώην κοινότητες της Μεσσαριάς, των Στενιών και της Χώρας το οποίο καταγράφηκε και ταξινομήθηκε συστηματικά. Η προσπάθεια των ερευνητών εστιάστηκε στην περιγραφή του υλικού και στην επανασύσταση φακέλων με θεματικές ενότητες και χρονολογική επισήμανση. Οι ερευνητικές αποστολές χρηματοδοτήθηκαν από το Κληροδότημα Δημητρίου και Λιλίκας Μωραΐτη Άνδρου.