Αρχεία – Κατάλογοι

Αρχεία:

Αρχειακό υλικό σχετικό με την ιστορία της Άνδρου φυλάσσεται σε φορείς εντός και εκτός του νησιού.

Στην Άνδρο πλούσιο αρχειακό υλικό, προερχόμενο από ιδιωτικές κυρίως συλλογές, που χρονολογείται κυρίως από τον 18ο αι. κ.ε. φυλάσσεται στην Καΐρειο Βιβλιοθήκη.

Αναλυτικά βλ. τον ιστότοπο Καΐρειος Βιβλιοθήκη.

Στην Καΐρειο Βιβλιοθήκη φυλάσσεται από το 2014 και τμήμα του Αρχείου του Δήμου Άνδρου που προέρχεται από την Χώρα.

Το σχετικό αρχειακό υλικό βλ. στον κατάλογο: Κατάλογος Αρχείου της Κοινότητας

Υλικό από πρώην δήμους και κοινότητες του νησιού φυλάσσεται επίσης σε κατά τόπους δημοτικά κτίρια, δεν είναι όμως προς το παρόν εφικτή η πρόσβαση σε αυτό, παρότι υπάρχει μια αρχική καταλογογράφηση. :

Βλ. ενδεικτικά καταλόγους:

 1. Μεσαριά
 2. Στενιές

Ο εντοπισμός, η ταξινόμηση και η σύνταξη καταλόγων των δημοτικών αρχείων της Άνδρου έγινε από ομάδα συνεργατών του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών, συγκεκριμένα εργάστηκαν οι Νίκος Αλεβυζάκης,  Παναγιώτης Ανδριανόπουλος, Στέφανος Βαμιεδάκης, Γιώργος Γάσιας, Ανδρομάχη Μαρούδα, Βάλλια Ράπτη, Χρήστος Χρυσανθόπουλος. Το έργο αυτό πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Κληροδότημα Δημητρίου και Λιλίκας Μωραΐτη Άνδρου, το οποίο και χρηματοδότησε τις αποστολές.

Αρχειακό υλικό που αφορά την Άνδρο φυλάσσεται και σε φορείς εκτός του νησιού.
Ενδεικτικά:

Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ)

 • Εκλογικά έγγραφα επαρχίας Άνδρου (1843–1862)
  ΓΑΚ, Εκλογικά Συλλογής Λαδά: Εκλογικά εντός κράτους, φάκ. 3.
 • Εκλογικοί κατάλογοι επαρχίας Άνδρου (1865, 1871, 1872, 1889)
  ΓΑΚ, Εκλογικά Συλλογής Βλαχογιάννη: Εκλογικοί κατάλογοι, φάκ. 51.
 • Άνδρου Επισκοπή (1833–1845)
  ΓΑΚ, Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως (1833–1848): Εκκλησιαστικών, φάκ. 31–35.
 • Παναχράντου Μονή διατηρουμένη εις Άνδρον
  ΓΑΚ, Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως (1833–1848): Εκκλησιαστικών, φάκ. 685–687.
 • Ζ. Πηγής Μονή διαλελυμένη εις Άνδρον (1835–1845)
  ΓΑΚ, Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως (1833–1848): Εκκλησιαστικών, φάκ. 695–698.
 • Άνδρου Σχολή (1833–1835)
  ΓΑΚ, Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως (1833–1848): Δημόσια Εκπαίδευση, φάκ. 1047.
 • Άνδρου Ελληνικόν Σχολείον (1835–1847)
  ΓΑΚ, Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως (1833–1848): Δημόσια Εκπαίδευση, φάκ. 1048–1050.
 • Άνδρου Δημοτικόν Σχολείον (1839, 1841, 1843, 1845)
  ΓΑΚ, Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως (1833–1848): Δημόσια Εκπαίδευση, φάκ. 1051–1053.
 • Άρνης Δήμου Γαυρίου Δημοτικόν Σχολείον (1843–1846)
  ΓΑΚ, Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως (1833–1848): Δημόσια Εκπαίδευση, φάκ. 1112–1113.
 • Άνδρου, Μυκόνου, Ίου, Μήλου, Αμοργού αρχαιότητες [1836–1837, 1846–1847]
  ΓΑΚ, Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως (1833–1848): Δημόσια Εκπαίδευση, φάκ. 1130.
 • Άνδρου μονοετείς ενοικιάσεις
  ΓΑΚ, Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως (1833–1848): Εκκλησιαστικών, φάκ. 579.
 • Γαυρίου Δημοτικόν Σχολείον (1835–1847)
  ΓΑΚ, Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως (1833–1848): Δημόσια Εκπαίδευση, φάκ. 1381–1383.
 • Άνδρου Ελληνικόν Σχολείον του Θ. Καΐρη [1840–1841]
  ΓΑΚ, Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως (1833–1848): Δημόσια Εκπαίδευση, φάκ. 1784.
 • Κορθίου Ελληνικόν Σχολείον (1843–1847)
  ΓΑΚ, Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως (1833–1848): Δημόσια Εκπαίδευση, φάκ. 1917–1918.
 • Κορθίου Δημοτικόν Σχολείον των Αρρένων (1837–1847)
  ΓΑΚ, Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως (1833–1848): Δημόσια Εκπαίδευση, φάκ. 1919–1922.
 • Μεσσαρίας Δήμου Άνδρου Δημοτικόν Σχολείον των Αρρένων (1840, 1845–1848)
  ΓΑΚ, Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως (1833–1848): Δημόσια Εκπαίδευση, φάκ. 2213–2215.
 • Σχέδια Νομού Κυκλάδων: Αδάμας (Μήλος), Άνδρος, Γαύριον (Άνδρος), Κόρθιον (Άνδρος), Νάξος, Φολέγανδρος
  ΓΑΚ, Αρχείο Σχεδίων πόλεων (1833–1879), φάκ. 50.
 • Επαρχία Άνδρου (1836–1862)
  ΓΑΚ, Αρχείο Εθνικών Κτημάτων (1833–1869): Νομός Κυκλάδων.

Μικρές συλλογές

 • 25 έγγραφα Σίφνου-Τήνου-Νάξου-Πάρου-Άνδρου ( 1771-1857)
  ΓΑΚ 47, Τμήμα Δ΄, φάκ Β’, υποφάκ. α΄: «Νήσων Αιγαίου» [Τα περιεχόμενα των Γενικών Αρχείων του Κράτους, τ. 2, σειρά: Βιβλιοθήκη Γενικών Αρχείων του Κράτους 12, Αθήνα 1973, σ. 729-731].
 • Νοταριακά έγγραφα από την Άνδρο του 18ου και 19ου αι.
  ΓΑΚ Κ 49 β, γ, δ, ε [Τα περιεχόμενα των Γενικών Αρχείων του Κράτους, τ. 2, σειρά: Βιβλιοθήκη Γενικών Αρχείων του Κράτους 12, Αθήνα 1973, σ. 745].
 • Δικαιοπρακτικά έγγραφα Άνδρου (39) των ετών 1728–1832
  ΓΑΚ Κ 62 [Τα περιεχόμενα των Γενικών Αρχείων του Κράτους, τ. 3, σειρά: Βιβλιοθήκη Γενικών Αρχείων του Κράτους 13, Αθήνα 1974, σ. 806].

Χειρόγραφα

 • Πρωτόκολλον Εξόδου του Δημοσίου υπογραφέως της νήσου Άνδρου κυρίου Γαβριήλ Δελαγραμμάτικα (8 Δεκεμβρίου 1827- 24 Μαρτίου 1831)
  ΓΑΚ, Χφ. 60 [Τα περιεχόμενα των Γενικών Αρχείων του Κράτους, τ. 1, σειρά: Βιβλιοθήκη Γενικών Αρχείων του Κράτους 11, Αθήνα 1972, σ. 498].Ιστορικό Παλαιογραφικό Αρχείο–Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης (ΙΠΑ–ΜΙΕΤ)
  (σε μικροφίλμ)
 • Συλλογή Μονής Αγίου Νικολάου (45 χφφ.).
 • Συλλογή Μονής Παναχράντου. (περ. 40 χφφ., 2 περγαμηνά φύλλα χφ. και 6 πατριαρχικές επιστολές).
 • Συλλογή Δημοτικού Σχολείο Κορθίου (17 χφφ.).
  Βλ. Αγ. Τσελίκας, «Άνδρος», Δελτίο του Ιστορικού και Παλαιογραφικού Αρχείου 4 (1984–1987), Αθήνα 1988, σ. 20–21.