Εκλογικοί Κατάλογοι

  Εκλογικός κατάλογος δήμου Άνδρου, επαρχίας Άνδρου 1844 – Υπόμνημα Εκλογικός κατάλογος δήμου Γαυρίου, επαρχίας Άνδρου 1844 – Υπόμνημα Εκλογικός κατάλογος δήμου Κορθίου, επαρχίας Άνδρου 1844 – Υπόμνημα Εκλογικός Κατάλογος δήμου Άνδρου 1877 – Υπόμνημα Εκλογικός Κατάλογος δήμου Άνδρου 1890 – Υπόμνημα Εκλογικός Κατάλογος Νάουσας Πάρου 1883 Εκλογικός Κατάλογος Κώστου Πάρου 1883 Βουλευτικός Κατάλογος Σίφνου 1864 – Υπόμνημα